Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

•Velg din Framtid - Et samtaleverktøy for styrking av sosial og emosjonell kompetanse 11. November 2009Ole Tobias Orvin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "•Velg din Framtid - Et samtaleverktøy for styrking av sosial og emosjonell kompetanse 11. November 2009Ole Tobias Orvin."— Utskrift av presentasjonen:

1 •Velg din Framtid - Et samtaleverktøy for styrking av sosial og emosjonell kompetanse 11. November 2009Ole Tobias Orvin

2  Skape framtidsvisjoner og personlige mål  Vise hvordan selvtillit kan styrkes  Trene evnen til å løse problem og overvinne motganger i livet  Trene på nytenkende og kreative arbeidsmetoder  Trene på holdninger og ferdigheter som øker sosial og emosjonell kompetanse  Formulere personlige utviklingsplaner og handlingsprogram  Finne støtte i arbeidet med å overvinne hinder

3 •En introduksjon til tema •Hensikt med temaet •Arbeidsoppgaver med spørsmål og ulike øvelser •Arbeidsformer med individuelle oppgaver, refleksjonssamtaler, skriftlige oppgaver, erfaringsutveksling og korte forelesninger •Aktivitetsplaner –Deltaker lager en individuell plan –Deltaker lager plan sammen med andre •Oppsummering og oppfølging av resultater og reaksjoner på temaets oppgaver og innhold

4 •Tegning henger framme •Individuell oppsummering fra forrige gang gjennomgås •Vi jobber med oppgaver – Reflekterer, tegner og skriver •Timen avsluttes med ny individuell oppsummering

5 Oppstart med innledende samtale og utfylling av skjema 1.Framtidsvisjonen Hvordan ser livet ditt ut om 2 – 5 år når det gjelder arbeidssituasjon, psykisk og fysisk helse, relasjoner, økonomi og selvbilde? Hva kan og vil du påvirke i din egen situasjon. 2.Å overvinne hindringer Presisere mål og avgrense hvilke hindringer jeg må overvinne for at jeg skal nå mine mål. Problemløsende samtaler og hjemmeoppgaver. 3.Emosjonell kompetanse gjør deg trygg Selvinnsikt og kontakt med egne følelser, evne til å motivere seg selv og evne til å se hvordan andre tenker og føler. Samtaler og øvelser for å styrke den emosjonelle kompetansen. 4.Sosial kompetanse gir deg framgang Trene evnen til å samarbeide og kommunisere med andre. Finne sin egen trygghet i forandringer. Finne ut hvordan du kan fungere bra sammen med mennesker som er veldig ulik deg selv. 5.Velg din egen framtid Formulere egne utviklingsplaner, og sette opp mål og delmål. Presisere hva du skal gjøre veldig konkret og steg for steg. Oppsummering med avsluttende samtale og oppfølgingsskjema Oppfølging med erfaringsutveksling

6 Fire ESS  S e deg selv  S e andre  S e dine oppgaver/utfordringer  S e dine muligheter FISK  F antasi  I nnlevelse  S truktur  K onkretisering

7  Jeg tør å ta utfordringer  Jeg tør å vise at jeg kan  Jeg tør å bruke mine erfaringer og kunnskaper  Jeg verdsetter mine erfaringer og kunnskaper høyt  Jeg er åpen for å bruke andres kunnskaper  Jeg kan være meg selv sammen med mennesker som er ”ny” for meg  Jeg kan bevege meg fritt mellom sosiale klasser og ulike kulturelle sammenhenger Selvtillit er nært forbundet med prestasjoner og det vi kan eller tror vi i er i stand til å utrette. Tillit og tro på seg selv gir selvtillit

8  Jeg er bevisst mine egne følelser  Jeg er følsom for egne verdier, og mine behov er viktige  Jeg kjenner mine sterke og svake sider  Jeg er selvmotivert, og har respekt for meg selv  Jeg kan ta imot kritikk uten å bli såret  Jeg kan bedømme min innsats selv  Jeg kan ta imot støtte og oppmuntring på en naturlig måte  Jeg kan gi og ta imot kritikk selv Selvinnsikt er evnen til å ha adgang til sin egen indre bane med følelser, verdier og intuisjon Howard Gardner

9  Jeg fins, jeg er NOEN, jeg er unik  Jeg har en indre kjerne – en kraftkilde  Jeg kan ha dype relasjoner  Jeg har evne til nærhet  Jeg kan skille mellom meg selv og andre (dvs. jeg har mine egne meninger, jeg ”utsletter” ikke meg selv)  Jeg har integritet  Jeg har indre trygghet og har tydelige grenser for meg selv Selvfølelse er vår viten om og opplevelse av hvem vi er. Begrepet selvfølelse eller selvaktelse dekker den umiddelbare opplevelse man kan ha av å være verdt noe i egne øyne. Bekreftelse, å bli sett gir selvfølelse

10 •Beskrive seg selv med sterke og mindre sterke sider •Selvinnsikt – selvvurdering •Innsikt – oppfatte mønster i egne og andres reaksjoner •Lytte og bekrefte •Gi og ta imot oppmuntring og kritikk •Selvtillit og tro på seg selv – kunne være stolt av seg selv •Forstå sammenheng mellom tanke, følelse og handling •Kjenne igjen og beskrive følelser og følelsesuttrykk •Forstå årsaken til ulike følelser •Tolke kroppsspråk •Trening på innlevelse, bytte roller, rollespill •Vise følelser •Ansvarliggjøre •Problemløsning •Konfliktløsning •Trene på samarbeid •Tenke positivt •Personlig planlegging - målstyring

11 •RIBO – telefon 75681880 Ole.tobias.orvin@ribo-att.no


Laste ned ppt "•Velg din Framtid - Et samtaleverktøy for styrking av sosial og emosjonell kompetanse 11. November 2009Ole Tobias Orvin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google