Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samspill og Samhandling Eleven skal kunne gjøre rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan samspillet mellom barn og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samspill og Samhandling Eleven skal kunne gjøre rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan samspillet mellom barn og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samspill og Samhandling Eleven skal kunne gjøre rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan samspillet mellom barn og voksne kan utvikles

2 Samspill  er usynlig  opplevelsen på hvordan det er å være sammen med deg i øyeblikket  levende blikk, opplevelse av gjensidighet og hengivenhet  opplevelsen av aksept, verdighet og respekt  det er et grunnleggende behov å ønske å bli sett

3 Samhandling  felles handling som finner sted i samspillet  kroppsspråk vs tale  du kan ikke ta ansvar for andres følelser, men for dine handlinger  bekreftende samtale og handlinger  anerkjennelse

4 Relasjon  Usynlige bånd som knytter oss sammen  smil, kroppspråk, levende blikk og måten du gjør det hyggelig rundt deg på utvikler gode ralasjoner  Barna er avhengig av at du støtter dem i deres relasjonsbygging og viser den ekte interesse.  vi henter vår styrke og vår mennesklighet fra relasjoner som vi har til andre  hvordan barnet opplever seg selv og møte med deg virker inn på utviklingen av selvforståelsen og identiteten

5 Relasjonskompetanse  forholde seg til seg selv  forholde seg til andre  en må tåle den andres annerledeshet og fortsatt være i relasjonen  “den viktige andre”

6 Tilstedeværelses kompetanse  orker å stå i en konlikt  de har empati  de tåler kritikk  er følelsesmessig tilgjengelig  tåler å være søppelbøtte når andre trenger det  de er spontane når det er nødvendig  de er avventede til stede

7 Privat eller profesjonell  være seg selv og samtidig være profesjonell  selvavgrensing  personlig autoritet/ personlig profesjonalitet  personlig uten å bli privat  erkjenn egne følelser og vær ekte

8 Speilingsteorien  man speiler seg gjennom andre bevisst og ubevisst  speiling er viktig for den andres utvikling av selvforståelse og identitet  man må tone seg inn på barnets følelsesmessige leie

9 Turtaking  gjennom turtaking og speiling får barn og unge en mulighet til å forstå seg selv  turtaking er grunnleggende for samspillet fordi det utvikler gjensdighet og evnen til å dele.


Laste ned ppt "Samspill og Samhandling Eleven skal kunne gjøre rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan samspillet mellom barn og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google