Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Å kunne kommunisere om seksualitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Å kunne kommunisere om seksualitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Å kunne kommunisere om seksualitet

2 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Fra ikke tema til tema  Hvorfor er det vanskelig å ta opp temaet? ”kanskje er det å skape tabuer uttrykk for primitive menneskelige forsvarsmekanismer” Når det er noe som er vanskelig, later vi som om det ikke er der. ( Almås/Benestad)

3 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS  Seksualitet spiller på svært dype og private strenger i oss  kunnskap  tidspress  luksusproblemer  Hva tenker kolleger om oss

4 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS  Seksualitet er også et livs område hvor våre tidligere erfaringer i livet, opplevelser, tanker og holdninger vi har med oss fra vi var helt små, i stor grad påvirker hvordan seksualiteten vår er i dag

5 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Hva er en profesjonell holdning?  seksualitet ikke et område vi er utdannet i  avhengig av vår egen personlige holdning til menneskelig seksualitet  vi blir ekstra sårbare uten utdanning

6 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS  en profesjonell holdning innebærer kyndighet, respekt for pasientens grenser, klarhet i forhold til egne grenser og fordomsfrihet

7 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Kyndighet  fordel å ha noe kunnskap om kropp og seksualitet  utvikles gjennom erfaring med mennesker og deres smerte og historie  den tryggeste holdningen er å tillate seg å ikke vite alt, men vite at kunnskapen er tilgjengelig  det vil alltid dukke opp historier en ikke har hørt før

8 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Respekt og klarhet ifht grenser  både fysiske og psykiske grense  i vår iver etter å snakke om seksualitet kan vi komme til å krenke grenser ved at vi spør om ting uten relevans eller nytte for behandlingen, eller som pasienten ikke er klar for å snakke om  terapeutisk pornograf, ved at en forteller om egen seksualitet for at pas. skal fortelle om sin  man kan gjøre minst like stor skade ved å spørre for mye el for raskt enn for lite

9 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Fordomsfrihet  åpen holdning til det som fortelles  f.eks. homoseksualitet

10 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS  utfordre sine egne fordommer og tabu forestillinger  lese litteratur og medlemsblader  oppsøke klubber, f.eks. LLH i Bodø  øke oppmerksomheten på egne reaksjoner, tillate seg å reagere emosjonelt

11 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Kommunisere med kolleger  viktig å diskutere med kolleger el. veileder  lederansvar å sørge for at temaet blir tatt opp i veiledning el. teammøter  ansatte får trening i å snakke om temaet og det blir lettere å snakke med brukere  Får øvet seg på språk

12 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Viktig å diskutere for å….  vurdere og bli enig om hvilke tiltak det er faglig, juridisk og etisk forsvarlig å sette i verk, og hvem som skal utføre dem  lage rutiner/regler for håndtering av pas. seksuelle behov og problemer  innhente nødvendig informasjon for å kunne håndtere seksuelle behov og problemer på en faglig forsvarlig måte

13 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Viktig å kommunisere med pasient for å……..  få et riktig bilde av de seksuelle behovene og problemene  samtale, informere, gi råd og veilede om håndtering av seksuelle behov og problemer  gi opplæring om seksualitet og relaterte temaer

14 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Gi tillatelse  umulig å sette opp generelle regler for når og hvordan vi skal snakke med pasienter om seksualitet.  må hele tiden tilpasses den andres behov og grenser  signalisere at temaet kan taes opp, så frø

15 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS  eksempel på spørsmål; Vi vet at mange opplever at…Hvordan er det for deg?  hvis du har flere spørsmål, vil jeg gjerne forsøke å svare på dem, også om du har spørsmål om seksualitet og samliv  gi tid slik at den andre føler seg trygg på at du er interessert, aksepterer og vil lytte til det han el hun vil si.

16 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS -seksualitet blir ofte ikke et tema før man er kommet hjem, og når problemene blir stor er som regel behandlingen over. -for både pasient og pårørende kan det etter hvert som tida går ha store negative konsekvenser, enten det gjelder samlivet i familien, samværet med andre mennesker eller opplevelsen en har av seg selv.

17 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS  Ta med pårørende i samtaler om sex og samliv, både muntlig og skriftlig  Ofte så kan det være partner som er mest engstelig  Det kan være lettere å sette ord på med tredje person tilstede  Også viktig at begge har fått samme info

18 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Respekter ”urørbarhetssonen”  viktig å tolke signaler om at pas ikke ønsker å snakke  Ikke vår oppgave å presse eller overtale  Dette må imidlertid ikke brukes som en unnskyldning mot å snakke om seksualitet. vi har plikt til å gi pas mulighet til å snakke men den andre er i sin fulle rett til ikke å benytte seg av muligheten.

19 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS PLISSIT modellen

20 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Lene Pedersen/spes.sexologisk rådgiver Seksualtekniske hjelpemidler  Mange opplever at sex livet blir mer tilfredsstillende hvis de tar i bruk hjelpemidler.  Det gis refusjon fra RTV for flere typer hjelpemidler.  Nå kan fastlegen rekvirere.

21 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Aktuelle linker  www.whiterosecollection.com www.whiterosecollection.com  www.eto-garments.no www.eto-garments.no  www.bybonnesen.com www.bybonnesen.com  www.coloplast.no www.coloplast.no  www.norilco.no www.norilco.no  www.kreftforeningen.no www.kreftforeningen.no

22 19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Gå ut å ta vare på seksualiteten! Takk for meg 


Laste ned ppt "19.06.2014 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Å kunne kommunisere om seksualitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google