Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å kunne kommunisere om seksualitet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å kunne kommunisere om seksualitet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å kunne kommunisere om seksualitet
Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

2 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
Fra ikke tema til tema Hvorfor er det vanskelig å ta opp temaet? ”kanskje er det å skape tabuer uttrykk for primitive menneskelige forsvarsmekanismer” Når det er noe som er vanskelig, later vi som om det ikke er der. (Almås/Benestad) Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

3 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
Seksualitet spiller på svært dype og private strenger i oss kunnskap tidspress luksusproblemer Hva tenker kolleger om oss Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

4 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
Seksualitet er også et livs område hvor våre tidligere erfaringer i livet, opplevelser, tanker og holdninger vi har med oss fra vi var helt små, i stor grad påvirker hvordan seksualiteten vår er i dag Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

5 Hva er en profesjonell holdning?
seksualitet ikke et område vi er utdannet i avhengig av vår egen personlige holdning til menneskelig seksualitet vi blir ekstra sårbare uten utdanning Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

6 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
en profesjonell holdning innebærer kyndighet, respekt for pasientens grenser, klarhet i forhold til egne grenser og fordomsfrihet Perfekte menn og kvinner Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

7 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
Kyndighet fordel å ha noe kunnskap om kropp og seksualitet utvikles gjennom erfaring med mennesker og deres smerte og historie den tryggeste holdningen er å tillate seg å ikke vite alt, men vite at kunnskapen er tilgjengelig det vil alltid dukke opp historier en ikke har hørt før Vi må tåle at vi ikke er trygge hele tiden Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

8 Respekt og klarhet ifht grenser
både fysiske og psykiske grense i vår iver etter å snakke om seksualitet kan vi komme til å krenke grenser ved at vi spør om ting uten relevans eller nytte for behandlingen, eller som pasienten ikke er klar for å snakke om terapeutisk pornograf, ved at en forteller om egen seksualitet for at pas. skal fortelle om sin man kan gjøre minst like stor skade ved å spørre for mye el for raskt enn for lite Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

9 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
Fordomsfrihet åpen holdning til det som fortelles f.eks. homoseksualitet Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

10 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
utfordre sine egne fordommer og tabu forestillinger lese litteratur og medlemsblader oppsøke klubber, f.eks. LLH i Bodø øke oppmerksomheten på egne reaksjoner, tillate seg å reagere emosjonelt Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

11 Kommunisere med kolleger
viktig å diskutere med kolleger el. veileder lederansvar å sørge for at temaet blir tatt opp i veiledning el. teammøter ansatte får trening i å snakke om temaet og det blir lettere å snakke med brukere Får øvet seg på språk Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

12 Viktig å diskutere for å….
vurdere og bli enig om hvilke tiltak det er faglig, juridisk og etisk forsvarlig å sette i verk, og hvem som skal utføre dem lage rutiner/regler for håndtering av pas. seksuelle behov og problemer innhente nødvendig informasjon for å kunne håndtere seksuelle behov og problemer på en faglig forsvarlig måte Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

13 Viktig å kommunisere med pasient for å……..
få et riktig bilde av de seksuelle behovene og problemene samtale, informere, gi råd og veilede om håndtering av seksuelle behov og problemer gi opplæring om seksualitet og relaterte temaer Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

14 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
Gi tillatelse umulig å sette opp generelle regler for når og hvordan vi skal snakke med pasienter om seksualitet. må hele tiden tilpasses den andres behov og grenser signalisere at temaet kan taes opp, så frø Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

15 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
eksempel på spørsmål; Vi vet at mange opplever at…Hvordan er det for deg? hvis du har flere spørsmål, vil jeg gjerne forsøke å svare på dem, også om du har spørsmål om seksualitet og samliv gi tid slik at den andre føler seg trygg på at du er interessert, aksepterer og vil lytte til det han el hun vil si. Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

16 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
-seksualitet blir ofte ikke et tema før man er kommet hjem, og når problemene blir stor er som regel behandlingen over. -for både pasient og pårørende kan det etter hvert som tida går ha store negative konsekvenser, enten det gjelder samlivet i familien, samværet med andre mennesker eller opplevelsen en har av seg selv. Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

17 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
Ta med pårørende i samtaler om sex og samliv, både muntlig og skriftlig Ofte så kan det være partner som er mest engstelig Det kan være lettere å sette ord på med tredje person tilstede Også viktig at begge har fått samme info Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

18 Respekter ”urørbarhetssonen”
viktig å tolke signaler om at pas ikke ønsker å snakke Ikke vår oppgave å presse eller overtale Dette må imidlertid ikke brukes som en unnskyldning mot å snakke om seksualitet. vi har plikt til å gi pas mulighet til å snakke men den andre er i sin fulle rett til ikke å benytte seg av muligheten. Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

19 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
PLISSIT modellen Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

20 Seksualtekniske hjelpemidler
Mange opplever at sex livet blir mer tilfredsstillende hvis de tar i bruk hjelpemidler. Det gis refusjon fra RTV for flere typer hjelpemidler. Nå kan fastlegen rekvirere. Kan brukes alene eller sammen med en partner Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS Lene Pedersen/spes.sexologisk rådgiver 20

21 Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS
Aktuelle linker Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS

22 Gå ut å ta vare på seksualiteten! Takk for meg
Lene Pedersen spes. sexologisk rådgivning, NACS


Laste ned ppt "Å kunne kommunisere om seksualitet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google