Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hønefoss politistasjon Vesleveien familiebarnehage ”Den vanskelige foreldrerollen” Pfb. Lill Heidi Tinholt Forebyggende Hønefoss politistasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hønefoss politistasjon Vesleveien familiebarnehage ”Den vanskelige foreldrerollen” Pfb. Lill Heidi Tinholt Forebyggende Hønefoss politistasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hønefoss politistasjon Vesleveien familiebarnehage ”Den vanskelige foreldrerollen” Pfb. Lill Heidi Tinholt Forebyggende Hønefoss politistasjon

2 Hønefoss politistasjon Tema  Foreldrerollen  Kommunikasjon  Grenser  Konsekvenser  Trygge tydelige voksne

3 Hønefoss politistasjon BARN VIST OMSORG LYTTET TIL GITT POSITIV TILBAKEMELDING HATT EN GOD SAMTALE BLITT SETT SETT I ØYNENE

4 Hønefoss politistasjon Foreldrerollen  At barna føler seg forstått  Vurderer dere som kompetente rådgivere i livet  At barna merker at mor og far følger skolearbeidet med interesse  Deltar i felles fritidsaktiviteter  Opplever familieklimaet som samarbeidende og harmonisk  Føler seg aktet som person av mor og far (Dette gjør barna mindre sårbare i forhold til alle typer rusmidler)

5 Hønefoss politistasjon Curling foreldre  Ivrige etter å legge alt tilrete  Ved hver minste motstand ordner vi opp  Når skal de lære å stå på egne bein…  Hva skjer ved skillsmisser  Skal vi voksne være kamerater/venninner og legge oss på deres nivå og være ”kule” eller skal vi være VOKSNE

6 Hønefoss politistasjon Kommunikasjon  Hvordan er kommunikasjonen hjemme  En munn to ører  Barn vil fortelle når de er klare – sett av tid der og da  Sett av tid til å snakke samme, viktigere jo eldre barna blir  Se på barnet når dere snakker – lær dem å ha øyekontakt  Fungerer dette i den alderen dere har barn kan videreføres  Ta ansvar for egne frustrasjoner  Hvordan snakker de voksne sammen / tema

7 Hønefoss politistasjon Kommunikasjon  Vær der og lytt når barna viser følelser  Se og anerkjenn barnet for å skape trygghet  Unngå kritikk og angre  Si unnskyld  1 negativ – 5 positive  Bruk JEG – budskap  Hva er det som skaper problemer  Hvilke følelser vekker det i meg  Hvilke konsekvenser får dette for meg  Jeg hører hva du sier……jeg forstår at……

8 Hønefoss politistasjon Grenser  Mer opptatt av hva de skal gjøre enn hva de gjør galt  For de miste barna betyr ros mye – gjør ofte som foreldrene sier og forsøker å oppnå dette  Når skal man begynne med grensesetting?  Hva er det viktig å ha grenser for?  Hva er viktig for dere som familie?  Skal man jobbe med ”alt” på en gang?  Viktig at de tidlig lærer at det finnes grenser  Mange ungdommer som sliter sier de savnet grenser hjemme  DERE SOM BESTEMMER

9 Hønefoss politistasjon HoldningerVerdierNormer  Barn videreutvikler det de har lært hjemme og som de tror er rett oppførsel  Dere er de viktigste  ROLLEMODELLENE  HOLDNINGSBÆRERNE

10 Hønefoss politistasjon Hva tenker dere fremover i forhold til  Bilbelte  Fartsgenser  Alkohol  Illegale rusmidler  Sex  Innetider  Hvordan omtales politiet hjemme  Hvordan omtales naboer  Aldersgrense på film / spill

11 Hønefoss politistasjon Forebygging  Barnehage, skole, politi og andre klarer ikke å forebygge alene  Forebygging må starte på laveste omsorgsnivå – I HJEMMET – for at vi skal lykkes  Barn kommer uten bruksanvisning – ikke mangel på velmenende råd  Vil man endre barnas atferd må man først endre sin egen  Ikke gå inn i forhandlinger med barna der de ikke har noe de skulle ha sagt

12 Hønefoss politistasjon Konsekvenser  Finnes det konsekvenser hjemme hos dere i dag?  Avtalt på forhånd – eller satt i full frustrasjon?  Er de gjennomførbare?  Føles som en konsekvens  De voksne som har ansvar for barna på fritiden må bli enige om hvilke konsekvenser som finnes og de må brukes LIKT av begge parter  Hos ungdom ser vi at hos skilte foreldre er dette vanskelig  Vanskelig med konsekvenser for de er så lite sammen med barna  Være bedre enn den andre

13 Hønefoss politistasjon Hvordan møte de som tar kontakt  Hva om barnehagen tar kontakt og konfrontere dere som foreldre med noe angående deres barn?  Etter hvert skolen  Vil bare BARNETS BESTE ser de mange timer i løpet av en dag  Jo tidligere man klarer å fange opp gryende problematferd jo lettere er det å gjøre noe med det  Ikke innta ”det er ikke noe galt med mitt barn”-holdning

14 Hønefoss politistasjon Problem hjemme  Dere som familie som eier det – dere må selv definere dem og ta kontakt med hjelpeapparatet dersom de ikke har fanget det opp  Ulikt fra familie til familie

15 Hønefoss politistasjon  Hva gjør vi med DE ANDRE BARNA?  Hvordan kan vi hjelpe dem  Er vi villige til å si fra om vi ser at de utsettes for noe – overgrep  Barn i sorg

16 Hønefoss politistasjon Råd på veien  Styrke fellesskapet mellom foreldrene  Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser  TID – bruk tid sammen med barna deres  Bruk årene til å få de godt etablert i en FRITIDSAKTIVITET  Viktig at de opplever minst en ting de MESTRER  Knytt kontakt med ANDRE FORELDRE  Være EDRULIGE TYDELIGE ROLLEMODELLER  Bli kjent med andre foreldre – felles grenser – unngå ”alle andre får lov”

17 Hønefoss politistasjon Hold det gående og husk at det er dere som bestemmer! Lykke til  Takk for oppmerksomheten.


Laste ned ppt "Hønefoss politistasjon Vesleveien familiebarnehage ”Den vanskelige foreldrerollen” Pfb. Lill Heidi Tinholt Forebyggende Hønefoss politistasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google