Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivasjon. Motivasjon og påvirkning •Motivasjon av latinsk movere (bevege) = gi motiver/ beveggrunner for en handling •Motivasjonen er altså årsak til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivasjon. Motivasjon og påvirkning •Motivasjon av latinsk movere (bevege) = gi motiver/ beveggrunner for en handling •Motivasjonen er altså årsak til."— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivasjon

2 Motivasjon og påvirkning •Motivasjon av latinsk movere (bevege) = gi motiver/ beveggrunner for en handling •Motivasjonen er altså årsak til handling 2

3 3 Hva motiverer deg? Oppgave: Sett dere i grupper og diskuter hva som motiverer deg.

4 4 Kan stimulere motivasjonen Kan motvirke motivasjonen •Lyst •Behov •Høy mestringsforventning •Moderat konflikt mellom oppgaven og den enkeltes forutsetninger •Nysgjerrighet •Nyheter •Spørsmål •Aktivitet •Deltakelse •Forskning/prøving •Stillhet •Endrete rammer/Rollebytte •Ulyst •Manglende behov eller behovs- ubevissthet •Lav mestringsforventning •Ekstrem eller ingen konflikt mellom oppgaven og den enkeltes forutsetninger •Selvfølgelighet •Samme ”gamle” •Svar og fasit •Passivitet •En bestemmer alt •Mas •Enetale •Faste rammer og roller

5 5 Motivasjon og påvirkning STIL/METODE: •Ris og ros: –Straff, belønning, administrasjon av forutsetninger •Entusiasme: –Visjoner, følelser, ønsket situasjon i framtiden, pågående, målrettet

6 6 Motivasjon og påvirkning •Medvirkning og tillit –Deltakelse, bruke ressurser hos andre, dra med seg framfor å dytte •Overtalelser og logikk –Logikkens makt, fakta, bevis, lytter lite •Moral –Moralisme, dårlig samvittighet, du burde, følelser •Mestring –Realistiske mål, kontakter, learning by doing, opplevelseslæring, vokse ved å mestre

7 7 Motivasjon 5 ulike kilder til motivasjon - 2 hovedgrupper: Indre Indre motivasjon (aktiviteten i seg selv er belønning nok) Egne prestasjoner (jfr. indre motivasjon, men mer glede ved å møte krevende utfordringer) Mål-internalisering (det overordnede formålet er det viktige, prinsipper og idealer) Ytre Ytre motivasjon (anerkjennelse, ønske om tilbakemeldinger) Instrumentell motivasjon (lønn, belønninger, bonus, gaver)

8 8 Selvledelse og motivasjon •Jeg fastsetter selv mål •Jeg skaffer meg selv tilbakemelding •Jeg vurderer meg selv •Jeg belønner meg selv Forskning viser at: Økt grad av selvledelse viser lavere fravær, høyere kvalitet og høyere produktivitet

9 9 Å styre egne tanker •Hvor mye fokuseres på det hemmende? (orker ikke, liker ikke, vil ikke, klarer ikke) •Hvor mye fokuseres på det fremmende? (klarer, får til, liker, vil) Det du er bevisst det styrer du, det du ikke er bevisst det styrer deg

10 10 Å motivere andre •Vær motivert selv - entusiasme og engasjement er smittende •Gi folk utfordringer – å få til ting motiverer •Behandle med respekt – alle har behov for oppmerksomhet og respekt •Lytt til folk – alle vil bli hørt •Hjelp folk å lære – vi liker å lære nye ting •Vær åpen for vanskeligheter – mange liker det som er komplekst og vanskelig •Anerkjennelse – det er den aller viktigste form for belønning

11 11 Selvtillit •Er ingen individuell ferdighet, men utvikles i samspill med andre •Oppleves som: – Trygghet på egen kapasitet – Trygghet i forhold til andre – Ikke ta for lett på oppgaven du skal utføre •Er situasjonsspesifikk; varierer avhengig av den situasjonen vi står overfor

12 12 Selvtillit •Noe du får •Noe du tar ved å lykkes i det små! Gang på gang …

13 13 Hvordan gjøre hverandre gode? Konstruktive tilbakemeldinger skal gå:- nedover - sideveis - oppover Ærlighet i ros og ris Selvtillit


Laste ned ppt "Motivasjon. Motivasjon og påvirkning •Motivasjon av latinsk movere (bevege) = gi motiver/ beveggrunner for en handling •Motivasjonen er altså årsak til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google