Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjelperen: - roller og forventinger. ”Hjelper-rollen” •Definisjon ’hjelper’: Hvem er en ’hjelper’? En hjelper: -Setter grenser -Gir rom for en annens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjelperen: - roller og forventinger. ”Hjelper-rollen” •Definisjon ’hjelper’: Hvem er en ’hjelper’? En hjelper: -Setter grenser -Gir rom for en annens."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjelperen: - roller og forventinger

2 ”Hjelper-rollen” •Definisjon ’hjelper’: Hvem er en ’hjelper’? En hjelper: -Setter grenser -Gir rom for en annens behov -Støtter mennesker i en vanskelig livssituasjon: -uansett forskjeller i kultur, personlige meninger eller religion.

3 Om å være en hjelper Søren Kierkegaard og Hjælpekunsten •”At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.” •Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst.

4 Ulike strategier for en hjelper: -Gi alt, utviske seg selv og egne behov, grenseløshet? -Sette for sterke grenser, mangel på empati i møtene? -Bli belærende, for store forventinger til mottaker? -Hvordan er en god relasjonen mellom hjelper og den som søker hjelp?

5 Utfordringer i møte med flyktninger og asylsøkere: •Mange ukjente kulturer og språk •Store traumer og tilsvarende behov •Hva gjør fortellingene med hjelperen? •Hvordan prioritere godt? •Har fagarbeidere stor nok påvirkningskraft?

6 ”Hjelper-rollen” Kort samtale to og to: 1.Hvilke forestillinger har jeg til denne rollen? 2.Hvilke forestillinger har andre til denne rollen?

7 ’Alle de andre først…’ Idealer i ’hjelperroller’: –Stille opp –Ja-menneske –Ta i et tak –Være delaktig –Lojalitet –Vi ordner opp! –Være sterk

8 Mine behov? •Bli likt •Ha venner •Få positiv bekreftelse •Lykkes •Være bedre enn •Slippe se lidelse •Være nyttig •Være viktig / påvirke andres liv •Nysgjerrig •Lære mer •…•…

9 Blindes av å behøves?

10 Kjente belastninger: •Kontainer-rolle •Opplevelse av å være hjelpeløs •Ulike ytre belastninger •Ulike indre belastninger / behov •Kommunikasjon som slår feil…

11 Ulike belastninger Trussel Hendelse: trussel om vold Reaksjon: angst Ansvar Hendelse: selvskading eller vold mot andre Reaksjon: skyld Tap Hendelse: død eller utvisning Reaksjon: sorg

12 Trussel og ansvar - når noe går galt - eller nesten går galt •Angst også for det som nesten skjedde… Trussel: det har skjedd før –fare for at det skjer igjen •Skyldfølelse for det som faktisk hendte Ansvar: jeg kunne/burde/skulle -jeg var der – det var min vakt – min skyld – jeg provoserte – jeg sa noe som..

13 Tap - når vi mister noen •Sorg over de vi savner Er følelsen akseptabel? - for meg selv? - i arbeidsmiljøet? - sorg rammer ulikt og har mange forskjellige uttrykksformer. - sorg-sinne-skyld

14 Problematiske utsagn: •T•Ta deg sammen! •V•Vær sterk! •D•Det går nok over… •D•Det er nok en mening med det. •S•Sånn har jeg også hatt det. Til ettertanke: •H•Har vi rom for de vi er hos? •H•Har vi tid? •M•Makter vi å ta imot det som kommer? •H•Hvordan synes vi folk bør reagere? •H•Hva ønskes av oss, egentlig?

15 Kommunikasjon Mange former for… Hvordan er: -Kroppsspråket ditt? -Tonefall? -Hvem snakker du til? -Hvem svarer du?

16 •Sagt er ikke hørt… •Hørt er ikke forstått… •Forstått er ikke akseptert… •Akseptert er ikke å gjøre… •Å ha gjort er ikke å fortsatt gjøre…

17 Kommunikasjon og vanskelige følelser / tema: •Jeg-budskap: ’jeg-setninger’ •Unngå ’du-setninger’ – provoserer lett! •Forskjell på åpne og lukka spørsmål/setninger… •Kunne arbeide ’med motstand’…

18 Transaksjonsanalysen: F V B •Hvem snakker til oss? •Hvem svarer vi? F F

19 …det vanskelige i møter… •Sinne •Skyld •Skam •Depresjon •Sorg •Angst •Tro / religion

20 Meg selv Eksistens/Gud Natur/kropp Andre Mennesker Sorg og kriser som tap av relasjoner Hjelperens område – mellomrommet? Hjelperens område - en sektor? Nettverkets betydning Jon Henrik Wien, 2001

21 •Arbeidsgivers ansvar? •Arbeidstakers ansvar?

22 Oppsummering Betydningen av: •Bevisstgjøring av forventinger •Veiledning og kontainer-tømming •Grensesetting (individuelle og som arbeidsgruppe) •Hva hjelper – egentlig? •Hva er dine verktøy? •Hvem ønsker jeg å være?

23 •”Behandler du mennesker likt, - gjør du forskjell på dem!” •”Man kan oppnå mye her i livet – især hvis man ikke er for opptatt av, hvem det er som får æren for det.” (Harry S. Truman)

24 Takk for oss!


Laste ned ppt "Hjelperen: - roller og forventinger. ”Hjelper-rollen” •Definisjon ’hjelper’: Hvem er en ’hjelper’? En hjelper: -Setter grenser -Gir rom for en annens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google