Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Jakten på det gode liv går via selvfølelsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Jakten på det gode liv går via selvfølelsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Jakten på det gode liv går via selvfølelsen
”Jakten på det gode liv går via selvfølelsen.” Landskonferansen om Down Syndrom mars 2012 på Quality Hotel & Resort Sarpsborg Av Tone Strømøy, lektor i pedagogikk HiOA og forfatter av boken: ”Oppdragelse mellom frihet og grenser. Barns selvfølelse – voksnes ansvar.”

2 Bare et barn Bare et barn kan lage en far og en mor av en lyst og en lengsel Bare et barn kan puste liv i en slekt Barn kommer fra et hemmelig sted der tiden renner inn i verden Har du spurt et barn hva som er der? Barn viser kjærlighet – uten å kreve noe tilbake Har du kjent at det gir deg glede og styrke – men gjør deg sårbar? Barn viser deg dine verste svakheter – uten beskyldninger Har du kjent at det gjør deg til en sint kriger – uten noen å drepe? Barn viser deg noe du aldri har sett før - et data spill – en pønkersveis – et ozonhull i avisen – en midgardsorm Har du spurt og lært – i stedet for å svare? Det har med seg spørsmål med skjulte svar – og svar med skjulte spørsmål Den som vil lære noe om selve livet bør ikke overse en så sikker kilde Bruk tiden – for plutselig er barnet forsvunnet langt inn i en voksen. Trond-Viggo Torgersen

3 Oppdragelse Fremelsking av barnets iboende muligheter
I dette ligger det at barnet må lære å godta seg selv med de muligheter, men også begrensinger barnet har. Dette vil utvikle selvfølelsen, den sterke fornemmelsen av HVEM barnet er. Her er de voksne viktige!

4

5 Hvilke mål har vi for oppdragelsen?
Mestring; ”jeg kan, jeg vil og jeg tør” Hvert lite fremskritt øker mestringen. Lære barnet å lytte, se og føle, utvikle empati, å kunne leve seg inn i andres roller Reflektere og ”tenke selv” Kose seg og glede seg over livet

6 Selvfølelse versus selvtillit
- Selvfølelse; HVA du er, HVEM du er Vurdering av seg selv i forhold til det en føler, med hensyn til hvem en er. (Hvordan en oppfatter seg selv). - Selvtillit; det du PRESTERER Vurdering av seg selv i forhold til de krav en selv og omgivelsene stiller. ”En god selvfølelse kan virke som en vaksine når livet butter imot.”

7 Barnet speiler seg i de voksnes reaksjoner på seg selv
Forstå handlingen hos barnet, hva betyr handlingen? Hva vil barnet med den? Hva opplever barnet? Bekreft tilbake at du forstår barnet, det er trygghetsskapende. Åpenhet, oppgi den voksne kontrollen, for å forstå barnet. Selvrefleksjon, skill mellom det som foregår i barnet og i deg selv. Den voksne må ha perspektiv på seg selv.

8 Hentet fra Tone Strømøys bok : ”Oppdragelse mellom frihet og grenser
Hentet fra Tone Strømøys bok : ”Oppdragelse mellom frihet og grenser. Barns selvfølelse – voksnes ansvar”.

9 Grensesetting Hvorfor setter vi de grensene vi gjør?
Gjør minst mulig vesen av uønsket atferd Vær omhyggelig med å gi ros! I ett og samme miljø, vær konsekvent.

10 Funksjonshemmet/kronisk sykdom
Systemet eller omgivelsene rundt barnet gjør det ofte mer funksjonshemmet enn det behøver å være. Barnet skal kunne oppleve at det klarer. Hva slags holdninger har skolen til elever med funksjonshemming og kronisk sykdom? Alle barn har rett til å bli elsket og føle seg betydningsfulle, da dette er et grunnleggende behov for mennesket. Barn har spesielt behov for det, da barn er i en sårbar fase av livet.

11 Skolens ansvar Hvordan få det til?
”Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer.” (L 97, Kunnskapsløftet) Hvordan få det til?


Laste ned ppt "”Jakten på det gode liv går via selvfølelsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google