Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konfliktforståelse En konflikt eksisterer når 2 eller flere parter i et gjensidig avhengighetsforhold oppfatter at deres handlinger eller hensikter er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konfliktforståelse En konflikt eksisterer når 2 eller flere parter i et gjensidig avhengighetsforhold oppfatter at deres handlinger eller hensikter er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konfliktforståelse En konflikt eksisterer når 2 eller flere parter i et gjensidig avhengighetsforhold oppfatter at deres handlinger eller hensikter er uforenlige.

2 Både systemet og menneskene
Struktur: Tilrettelegging Tydelige ansvarsområder Opplæring Rettferdige lønnssystemer Synlig ledelse Mellom-menneskelig: Kommunikasjon Forståelse Toleranse Aksept av ulikheter Selvfølelse Motivasjon

3 Kjennetegn En prosess Fastlåst situasjon Sterke følelser
Ofte bruk for 3. person

4 VIP, hovedtyper Verdi Interesse Person Ofte uklare grenser/blanding.

5 Konflikten truer grunnleggende menneskelige behov:
Sosial tilhørighet, trygghet, stabilitet. Individuell utfoldelse. Å bli hørt, sett og tatt hensyn til. Opplevelsen av å bli urettferdig behandlet eller ikke å bli tatt på alvor, er veldig sterk da den truer vår identitet og selvrespekt. Dette skaper sterke følelser.

6 Hvorfor kommer ikke konflikter til overflaten?
Ting holdes skjult. ”Konfliktdempere” er med på å usynliggjøre konfliktene. Ledelsesvegring Frykt/feighet Gruppetenkning

7 Konfliktutvikling Forstyrrelses-fase Motsatte synspunkt
Uvilje til å lytte Avgrenset Forlatt samarbeid Enkelte er ille berørt Opprettholdt effektivitet

8 Konfliktutvikling 2 Vanskelighets-fase Stadig mer uforenlige
Følelsene tar overhånd Mange er ille berørt Overglattende Synkende effektivitet Lagoppdeling

9 Konfliktutvikling 3 Offentlighets-fase Tydelige tegn utad
Kamp vinne/tape Direkte motarbeiding Mange føler sterkt ubehag Valg av syndebukk Lav effektivitet Avgang/sykemeldinger Sekundære konflikter

10 Konfliktutvikling 4 Krav til løsnings-fase Åpen strid uten fornuft
Destruktivitet Omgivelsene krever løsning Alle føler sterkt ubehag Sterke tiltak iverksettes mot enkelte/grupper Ingen effektivitet Mange konflikter

11 Hvem skal handle? Innblandede selv Gruppen: Kolleger, Leder
Utenforstående: Høyere leder, personalavdeling, bedriftshelsetjeneste Ekstern spesialist

12 5 tips når konflikten er oppdaget
1. Nærmeste leder bør raskt ta en samtale med de involverte. Legg til rette for dialog og gode konfrontasjoner gjennom aktiv lytting og beskrivelser. Snakke en om gangen, unngå argumentasjon. Sjekk ut at partene forstår hverandre. 2. Sjekk ut partenes vilje og tro på en løsning. 3. Be partene beskrive ønsket løsning/hva de ønsker i stedet for konflikten. 4. Bli enige om hva den enkeltes bidrag skal være til løsningen. Bli enige om oppfølging. 5. Hvis det kjører seg fast, - søk hjelp før konflikten vokser seg for stor.

13 Tilnærmingsmåter Ingen ”fast oppskrift” Dialog Konfrontasjon
Likeverdighet Forsoning LØFT

14 LØFT (løsningsfokusert tilnærming)
Det vi leter etter, det finner vi! Atferd som gis oppmerksomhet, har en tendens til å gjenta seg. Fokus på: Det som virker Framtid

15 Eksempler på gode LØFT-spørsmål
Mirakelspørsmålet Unntaksspørsmålet Skalaspørsmålet Mestringsspørsmålet Spørsmål om framskritt

16 Mestrings-spørsmål Hva ønsker dere å få til, og hvordan skal dere vite at dere har oppnådd dette? Hva gjør dere allerede av det dere ønsker? Hvordan har dere klart det dere faktisk har lykkes med? Hva skal til for at dere skal gjøre mer av det dere gjør i dag som er i tråd med det dere ønsker?

17 Meglerrollen Megling er ledelse Megleren må oppfattes som nøytral
Være både prosess- og resultatbevisst. Personlige egenskaper viktigst. Roller: Mellom-mann Tilrettelegger Megler

18 Forebygging Utvikle både fellesskapskultur og profesjonskultur
Åpenhet og kultur for tilbakemeldinger Bevisstgjøring/opplæring Utvikle selvinnsikt og sosiale ferdigheter Atferdsregler Lagbygging/bli bedre kjent Konflikter som blir håndtert godt skaper læring og utvikling


Laste ned ppt "Konfliktforståelse En konflikt eksisterer når 2 eller flere parter i et gjensidig avhengighetsforhold oppfatter at deres handlinger eller hensikter er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google