Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser

2 27.06.2014 Brusetkollen skole og ressurssenter - L.D - K.A.H 2 Virksomme tiltak har:  Fokus på elevens helhetlige situasjon og skolen som system  Fokus på felles forståelse av forventet atferd/ regler og håndtering av disse  Fokus på positiv forsterkning og positiv involvering  Tydelige, forutsigbare, milde og umiddelbare konsekvenser for negativ atferd  Negative konsekvenser for å hindre destruktiv atferd fra å forstyrre skolens miljø (negative konsekvenser alene forandrer ikke negative atferdsmønstre)

3 Håndtering av problematferd  Skille mellom hva som er alvorlig problematferd og hva som er mindre alvorlig problematferd.  Bruke gode beskjeder for å få elever på sporet igjen.  Ha en fast prosedyre for håndtering av mindre alvorlig problematferd.  Ha en trygghetsplan for håndtering av alvorlig, utagerende problematferd.  Benytte avtalte, forutsigbare konsekvenser.  Re-lære og forsterke ønsket atferd.  Benytte hendelsesrapporter for å få oversikt og planlegge tiltak på individ-, gruppe- og arenanivå.

4 Prinsipper for bruk av konsekvenser  Milde  Forutsigbare  Avtalte på forhånd med elever og foreldre  Logiske eller naturlige  Nært knyttet i tid til problematferden

5 Bruk av konsekvenser  Samtale/problemløsning  Tap av privilegium/gode  ”Time-out”  Vist til ledelsen  Erstatning  Kontakt med foresatte  Individuell gjenlæring/instruksjon

6 Huskeliste for de voksne  Tenk deg om før du handler  Velg rett tidspunkt for gjennomføring av de negative konsekvensene  Vær rolig, men likevel bestemt  Handle så raskt som mulig  Vær konsekvent  Unngå straffepreken  Unngå trusler, bruk prosedyren, gi eleven valget

7 Bruk av time-out  Handler om å fjerne eleven fra det som bidrar til å forsterke den negative atferden  Er en forutsigbar reaksjon for å redusere eller stoppe uønsket atferd som opprettholdes ved oppmerksomhet eller andre positive forsterkninger  Brukes for å dempe gemyttene og skape et brudd i en situasjon for å unngå at den trappes opp  Er ikke effektiv på atferd som motiveres ved unnslippelse eller unngåelse  Kan ikke benyttes på selvforsterkende atferd som det å drømme seg bort i timen  Må læres bort til elevene i ”freds-tid”

8 Ulike grader av time-out  Planlagt ignorering  Fjerning av materiale, arbeid eller leke  Bruk av time-out sted i klasserommet  Den voksne må kunne se/ha oversikt eleven  Time-out på gangen anbefales ikke.  Dårlig oversikt over eleven, kan forstyrre andre  Er helt fjernet fra læringsmiljøet

9 Tap av gode/privilegium  Kan benyttes som en egen konsekvens eller som en konsekvens når eleven ikke vil gå til time-out.  I kombinasjon med time-out, må tapet av gode være mindre attraktivt enn å velge å gå til time-out.  To viktige premisser:  Har jeg kontroll over godet?  Kan det fjernes?

10 Oppgaver til avdelingene  Se på oversikten over mindre alvorlig problematferd og alvorlig problematferd  Hva slags konsekvenser er nyttig å bruke i forhold til de ulike typene av problematferd? (skriv ned)  Lag en plan for hvordan dere skal formidle prosedyren for håndtering av problematferd og presentere konsekvensene for elevene.  Tenk gjennom hvordan time-out kan gjennomføres i klasserommet.


Laste ned ppt "Håndtering av problematferd - bruk av konsekvenser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google