Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen DET ER MITT VALG Et utviklingsprogram for arbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen DET ER MITT VALG Et utviklingsprogram for arbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen DET ER MITT VALG Et utviklingsprogram for arbeid
med sosial og emosjonell kompetanse i skolen Kursholder: Sylvia Johansen Ingen notater til bilde 1

2 ”Hvis tall og bokstaver er frøene som skal vokse til kunnskap,
er trygghet og omsorg jordsmonnet de skal vokse i”.

3 DMV handler om Å bygge gode relasjoner
Trene sosiale ferdigheter, anti-mobbing Ta ansvar for seg selv konsekvens Øve på å ta valg Selvtillit Verktøy for læreren, godt læringsmiljø Overføringsverdi til livet utenfor klasserommet 3 3

4 OPPLÆRINGSLOVEN § 9a-1 og 9a-3
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til: Eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosial tilhør. 4

5 Læringsplakaten Skolen og lærebedriften skal:
Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle - etisk, sosial kulturell kompetanse og - evne til demokratiforståelse og demokratisk tenkning Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av fremtidig arbeid Bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring 5

6 Leksjonene i bøkene inneholder bl.a:
medansvar for eget læringsmiljø samarbeid personlig og sosial utvikling valg, beslutninger og konsekvenstenkning majoritetsmisforståelser mobbeproblematikk mobil/databruk problemstillinger rundt rusmidler og tobakk russefeiring prosjektarbeid elevmedvirkning

7 7 7

8 Sosial og emosjonell læring
SEL defineres som en prosess der unge mennesker og voksne utvikler fundamentale sosiale og emosjonelle ferdigheter blant annet i: Selvoppfatning Selvdisiplin Sosial bevissthet Relasjonsbygging Ansvarsfulle beslutninger Daniel Goleman 8 8 8

9 «Behovet for samvær er menneskelig og medfødt, men evnen til å omgås andre må vi læres opp til.» Urie Bronfenbrenner / Psykolog Sosial kompetanse handler med andre ord om å utvikle en del egenskaper som vi er født med, men som ikke bare kommer på plass av seg selv.

10 ”Å mestre samspill med andre”
”Et godt skolemiljø er nøkkelen til god forebygging.” Terje Ogden Forskningsdirektør ved Atferdssenteret Forskningssjef, atferdssenteret i Oslo

11 Forståelse av læringsmiljø (hentet fra Thomas Nordahl/Bedre læringsmiljø
Med læringsmiljøet forstås miljømessige faktorer i skolen som: Vennskap og relasjoner til jevnaldrende Relasjoner mellom elev og lærer Lærerens ledelse av klasser og undervisningsforløp Normer og regler Elevsyn og forventninger til læring Det fysiske miljøet i skolen Samarbeid mellom hjem og skole Thomas Nordahl

12 Forståelse av læringsmiljø
Et godt og inkluderende læringsmiljø bidrar til: en positiv læring og utvikling for den enkelte elev en skolehverdag som fremmer helse og trivsel Alle ansatte på skolen har et ansvar for å utvikle og opprettholde et godt og inkluderende læringsmiljø. Thomas Nordahl

13 Forskning Utdanningsdirektoratet ved Thomas Nordahl konkluderer:
”Det er mitt valg” har dokumentert effekt på forebyggende problematferd og sosial kompetanse.”(2009) Fra rapporten ”Forebyggende innsatser i skolen2006/ Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljø (oppdatert 2009)

14 En 3-årig undersøkelse på 5.-7.-trinn viser
FORSKNING En 3-årig undersøkelse på trinn viser oppløftende og positive resultater: Utsettelse av alkoholdebut Barn snakker med sine foreldre Styrking av sosial kompetanse 14

15 Noen viktige forutsetninger for resultatene:
FORSKNING Noen viktige forutsetninger for resultatene: Lærere må arbeide systematisk med opplegget over tid Skolene må ha forebyggende arbeid i sine virksomhetsplaner Hele skolen bør være kurset i Det er mitt valg Skolen bør forplikte lærerne til å arbeide med DMV 15

16 Forskning i USA (Casel )
Forskning fra USA viser at Det er mitt valg (Lions Quest) bidrar til å fremme elevens faglige læring. Elever som hadde deltatt i sosial- og emosjonell læring (SEL) økte faglige kunnskaper med opp til 11 % sammenliknet med kontrollgruppen. Elevene viste signifikant bedre atferd og var mindre engstelige og urolige. SEL-programmene økte elevenes positive holdninger til skolen, noe som påvirket deres skoleresultat. 16

17 Uttalelse fra ei jente i 5. klasse: Det er mitt valg har lært meg ...
-å holde på vennene mine -hva kameratpress er -at det er lurt å ikke være ego -å våge å si hva jeg føler 17 17


Laste ned ppt "Velkommen DET ER MITT VALG Et utviklingsprogram for arbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google