Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagepersonalets betydning i barns liv Heidi Reese.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagepersonalets betydning i barns liv Heidi Reese."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagepersonalets betydning i barns liv Heidi Reese

2 VERDIER • Alle « er « i relasjoner • Autonomi; selv om jeg samarbeider, har jeg behov for å beskytte og verne om min personlige integritet • Alle gjør sitt beste og ønsker å ha tilstrekkelig kompetanse både menneskelig og faglig • Alle har behov for å føle seg verdifulle i samspillet

3 RELASJONSKOMPETANSE INNHOLD + PROSESS = SAMSPILL

4 JESPER JUUL : Det er umulig å ta barn på alvor så lenge man tar seg selv høytidelig

5 SELVFØLELSE SELVTILLITT EGENVERD

6 Den voksnes evne til å påta seg det fulle ansvar for relasjonens kvalitet

7 PERSONLIGE RETTIGHETER Jeg har rett til å : 1.Be andre om det jeg ønsker 2.Si nei uten å føle skyld 3.Uttrykke mine følelser 4.Være uavhengig av andres sympati og velvilje 5.Begå feil og ta ansvar for dem 6.Endre standpunkt 7.Unnlate å forklare eller unnskylde min atferd 8.Treffe ulogiske beslutninger 9.Ta stilling til om det er mitt ansvar å finne løsninger på andres problemer.

8 Anerkjennelse / vurdering / ros

9 KONTAKT • Respekt • Åpenhet • Omsorg • Grenser • Tillitt • Autensitet

10 Det pedagogiske språket : Vurderende eller kritiserende Er upersonlig, forholder seg primært til atferd og det den andre ikke er, eller kan.

11 OMSORGSSVIKT Sorgen barnet opplever ved omsorgssvikten blir ofte glemt fordi den har uttrykk som tildekkes ved utfordrende atferd

12 Hvert barn verner om sin integritet

13 Ingen barn er vanskelig – noen barn har det vanskelig

14 Pedagogens evne til : Å se det enkelte barn på dets egne premisser • Å avstemme sin egen atferd deretter • Å påta seg lederskapet • Å være autentisk i kontakten

15 Når den voksne tar ansvaret i relasjonen, faller barnet til ro

16 Elementer i relasjons kompetanse • Ekte nysgjerrighet på hvem barnet er • At man får mulighet til å uttrykke sine tanker og følelser uten at vurdering • At den voksne er villig til å påta seg ansvaret for kvaliteten i samspillet – især når det går galt • At den voksne kan ta imot og dra nytte av de utfordringer barnet stiller dem ovenfor

17 • Barn vil alltid samarbeide • Barnet gjør så godt det kan • Den voksne skal alltid ta på seg ansvaret i relasjonen – især når det går galt • Å kritisere et barn er å krenke det

18 Kulturen i barnehagen må være slik at barns reaksjoner og uttrykk alltid forstås som meningsfulle

19 Vi kan aldri hjelpe et barn mer enn vi samarbeider med foreldrene

20


Laste ned ppt "Barnehagepersonalets betydning i barns liv Heidi Reese."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google