Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid med atferdsproblemer Med LP-modellen i verktøykassa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid med atferdsproblemer Med LP-modellen i verktøykassa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid med atferdsproblemer Med LP-modellen i verktøykassa
Spesialpedagogisk dag 2010 Rådgiver Frank Rafaelsen

2 Læringsmiljø og pedagogisk analyse
Perspektivutvidelse: fra individ til system Fokus på lærerens praksis - ikke eleven. Omfatter atferd i ordets videste forstand Nytt språk – nye tanker. Tilbyr ingen ferdigsydde løsninger Effektive tiltak rettes inn mot relasjoner og klasseledelse.

3 Ros, oppmuntring, belønning
Sanksjoner Struktur og regler Ros, oppmuntring, belønning Relasjoner

4 Analysemodellen Revidering Formulering av problemstilling
Evaluering Gjennomføring av valgte strategier Utvikling av strategier og tiltak Analyse og refleksjon Innhenting av informasjon Målformulering Formulering av problemstilling Revidering

5 Problemformulering Hva er et problem for LP-modellen?
Det skal være noe veisøker har mulighet til å endre Årsaken(e) til problemet må være ukjent Konkret og avgrenset er alltid lettere en generelt og ambisiøst Veisøker eier problemet Problemet er noe veisøker opplever selv Det er først og fremst veisøker er den som skal gjøre noe med det. Alle kan spørre og foreslå, men veisøker er suveren når det gjelder å konkludere om hva som skal være problemformuleringen Det underforståtte ”Jeg…”. En elevs uhensiktsmessige atferd er ikke problemet – problemet er hva jeg som pedagog kan gjøre med det.

6 Er ADHD elev, er værsting, er impulsstyrt, er atferds-vanskelig o.a.
Gjør Drømmer, håp, følelser, mestring, anerkjennelse Virkelighetsoppfatning Ekskluderer en annen måtte å forstå vedkommende på.

7 Analyse og refleksjon:
Systemperspektivet System Eleven i samspill med de ulike sosiale systemene. Omfatter tre perspektiver. Kontekst Læringsmiljø Undervisning Relasjoner For å analysere hva som opprettholder symptomene er det viktig å se problemet fra flere sider. Her kommer tre meget viktig perspektiv inn. Individperspektiv: elevens forutsetninger. Her er vi ofte dyktige fra før. Aktørperspektiv: Hva var elevens egen begrunnelse for handlingen? Gå ut fra at eleven – som oss – gjør rasjonelle og begrunnede valg. Kontekstperspektiv: Hvilke rundtforliggende faktorer kan vær med å belyse handlingen. Disse tre perspektivene går igjen gjennom hele LP-modellen, og handler om å synliggjøre det komplekse og uoversiktlige i sosiale systemer. Individ Elevens individuelle forutsetninger, hjemmeforhold, særlige skader og vansker Aktør Elevens virkelighetsoppfatning, selvoppfatning og mestringsstrategier

8 Analyse og refleksjon: Fokus på opprettholdende faktorer
Spør ikke hvorfor noe oppsto: det kan du ikke gjøre noe med Spør heller hvorfor noe vedvarer: det kan du gjøre noe med Opprettholdende faktorer viktig begrep i LP-modellen: ”Bidrar til å flytte fokus fra egenskaper hos elevene, til faktorer i omgivelsene”. Systemfokus ”Bidrar til å legger debatten om skyld, død” ”Åpner for at flere ting kan bidra til den uhensiktsmessige atferden. Det er ikke nødvendig å finne den egentlige årsaken” ”Gjør det lettere å se seg selv som en mulig opprettholdende faktor” Gir innsikt og muligheter for å se ting på nye måter. Er bevisstgjørende”

9 Analyse og refleksjon: Sammenhengsirkelen
Ikke her Tiltak settes inn her Problem- formulering Opprett-holdende faktor

10 Evaluering Kanskje det viktigste punktet i strukturert utviklingsarbeid Kanskje det punktet man synder mest mot En hjørnestein i systemtenkning Tiltaksutviklingen er ikke avsluttet før det er gjort avtale om evaluering av tiltakene Når skal det gjøres og på hvilken måte? Har tiltakene hatt funksjon? Har tiltakene blitt gjennomført? Skal tiltakene videreføres? Skal tiltakene endres? Er det behov for en ny analyse?


Laste ned ppt "Arbeid med atferdsproblemer Med LP-modellen i verktøykassa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google