Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Systematisk bruk av klasseregler Introduksjon av klasseregler for å fremme konsentrasjon og god arbeidsinnsats Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Systematisk bruk av klasseregler Introduksjon av klasseregler for å fremme konsentrasjon og god arbeidsinnsats Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Systematisk bruk av klasseregler Introduksjon av klasseregler for å fremme konsentrasjon og god arbeidsinnsats Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

2 2 Oversikt over Smiley- systemet Hensikten med systemet er å hjelpe lærere id å gi positive tilbakemeldinger til alle elever. •Utforme korte, observerbare regler for atferd i klassen/basen. •Henge disse reglene lett synlig i rommet, med bilde og tekst, samt en stor Smiley-plakat. •Finne ut hvilke timer/økter de skal brukes. •Sette av tid til å gi individuelle tilbakemelding til 2-3 elever etter hver Smiley-økt (hemmelig observasjon). •Henge opp navnet på disse elevene på Smiley-plakaten i form av belønningslapper eller bare stjerner. •Informere foreldrene om systemet. Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

3 33Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

4 44 I hvilke klasser kan dette brukes? •I klasser/trinn der enkeltelever eller grupper av elever viser uro og har problemer med konsentrasjon. - enkeltelever med vanskelig atferd har lettere for å fungere i et system som omfatter hele klassen. •Har også god effekt i klasser uten de store problemene Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

5 55 KLASSEN FØR TILTAK Klasse 4b er en klasse på 26 elever. Den består av mange ukonsentrert og urolige elever spesielt blant guttene.Mange av elevene hører lite på lærer. Det er en del forsentkomming, spesielt etter friminuttene. Det er varierende arbeidsinnsats, noen meget flinke og arbeidsomme elever. Andre får lite gjort. Elevene svarer ofte uten å rekke opp hånden. Mye rot på enkelte pulter. Mange negative tilbakemeldinger fra lærer. Mye ”hysjing”. Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

6 66 Analyse og refleksjon •Refleksjon og samarbeid mellom lærerne som underviser klassen. •Kartlegging –Hva fungerer? –Hva kan gjøres bedre? –Hvor ønsker vi å være? •Hvilke regler og rutiner skal innarbeides –Konkret med fokus på det man øver på –Målbart •Fremdriftsplan –Når skal man starte og hvor lenge skal man holde på? Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

7 77 Tiltak •Vurdere fysiske forhold i klasserommet: –flytting av elevhyller? •Arbeidsmåter: Sats på arbeidsmåter klassen mestrer, lurt med strukturert start på undervisningen som for eksempel diktat. • Nye elevplasser: -- Kan være lurt å omgruppere elevene Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

8 88 Klassemøte •Klassen evaluerer seg selv ut fra gitte kriterier •Her kan elevene ofte være for strenge mot seg selv •Ende ut med 2-4 gode regler, eks. – Presis, raskt på plass – Stille hør på lærer – Arbeidsro, husk rekk opp hånden – Ryddet pult Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

9 99 HVOR ER KLASSE 4b? Presis, raskt på plass Sitter stille, høre på lærer Arbeidsro, husk rekk opp hånden Ryddet pult. Somler, sent på plass Urolig mens lærer snakker Arbeider lite, prater Glemmer å rydde pulten For sent inn, går sent til pulten Bråker når lærer snakker Arbeider ikke, går omkring i klasserommet Forstyrrer Bøker på pulten og på gulvet Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

10 10 Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

11 11 Hemmelig observasjon •Regelplakater henges opp godt synlig i klasserommet. •Velg ut ”smiley”-økter. –arbeid elevene mestrer, for eksempel eget arbeid ved pulten •Lærer ser på 2-3 elever i forhold til reglene, elevene vet ikke hvem som blir observert. •Økten evalueres med direkte tilbakemeldinger til elevene –Vekt på det positive. –naboros Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

12 12 Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

13 13 Tilbakemeldinger •Enkeltelever: elevene har laget egne navnemerker som settes på en stor ”smiley” plakat •Hel klasse •Elevene får samlet tilbakemelding, små figurer settes på stor smiley Per Liv Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

14 14 Tiltak i 4b. LæreraktivitetElevaktivitet De første minuttene er viktigst Rutiner, forutsigbar arbeidsgang Dagens/timens program skrevet opp Kommer rolig inn Sette seg, blikket rettet mot lærer PRESIS RASK PÅ PLASS Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

15 15 PRESIS RASK PÅ PLASS Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

16 16 LæreraktivitetElevaktivitet De første minuttene er viktigst Rutiner, forutsigbar arbeidsgang Dagens/timens program skrevet opp Kommer rolig inn Sette seg, blikket rettet mot lærer PRESIS RASK PÅ PLASS Minne på regler Gi klare konkrete beskjeder angående arbeid og atferd Fokus på lærer Bli orientert om arbeid og krav STILLE HØR PÅ LÆRER Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

17 17 STILLE HØR PÅ LÆRER Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

18 18 LæreraktivitetElevaktivitet De første minuttene er viktigst Rutiner, forutsigbar arbeidsgang Dagens/timens program skrevet opp Kommer rolig inn Sette seg, blikket rettet mot lærer PRESIS RASK PÅ PLASS Minne på regler Gi klare konkrete beskjeder angående arbeid og atferd Fokus på lærer Bli orientert om arbeid og krav STILLE HØR PÅ LÆRER Velge riktig arbeidsform Overblikk, se etter signaler Oppmuntre, rose Forstyrr ikke elevene Hemmelig obs. 3 – 4 elever Starte arbeide, ha utstyr og bøker klar Rekke opp hånden ved behov for hjelp ARBEIDSRO HUSK REKK OPP HÅNDEN Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

19 19 ARBEIDSRO HUSK REKK OPP HÅNDEN Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

20 20 LæreraktivitetElevaktivitet De første minuttene er viktigst Rutiner, forutsigbar arbeidsgang Dagens/timens program skrevet opp Kommer rolig inn Sette seg, blikket rettet mot lærer PRESIS RASK PÅ PLASS Minne på regler Gi klare konkrete beskjeder angående arbeid og atferd Fokus på lærer Bli orientert om arbeid og krav STILLE HØR PÅ LÆRER Velge riktig arbeidsform Overblikk, se etter signaler Oppmuntre, rose Forstyrr ikke elevene Hemmelig obs. 3 – 4 elever Starte arbeide, ha utstyr og bøker klar Rekke opp hånden ved behov for hjelp ARBEIDSRO HUSK REKK OPP HÅNDEN Viktig planlagt handling Evaluere timen/økten Tilbakemeldinger Trekk frem det positive Fokus på lærer RYDDET PULT Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

21 21 Husk ryddet pult Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

22 22 KLASSEN ETTER TILTAK •Raskere på plass •Flinkere til å høre på lærer og å rekke opp hånden. •Bedre konsentrasjon og arbeidsro i timene. •Flere positive tilbakemeldinger, lite ”hysjing” Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole

23 23 Alternative tilbakemeldinger •Gladmeldinger •Diplomer Per arbeidet meget godt i norsk timen i dag Liv var flink til å rekke opp hånden i dag DIPLOM Gis herved til Ole for godt arbeid DIPLOM Til Muhammed for å være rask på plass Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet tjeneste - Lønnebakken skole


Laste ned ppt "1 Systematisk bruk av klasseregler Introduksjon av klasseregler for å fremme konsentrasjon og god arbeidsinnsats Gunn Kragseth & Henry Liamo. Utadrettet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google