Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehusenes forberedelser til å ta imot SARS-pasienter Et eksempel fra Helse Vest Stig Harthug Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene i Helse Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehusenes forberedelser til å ta imot SARS-pasienter Et eksempel fra Helse Vest Stig Harthug Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene i Helse Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehusenes forberedelser til å ta imot SARS-pasienter Et eksempel fra Helse Vest Stig Harthug Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene i Helse Vest Foredrag i Oslo 6. mai 2003

2 Er dette noe farlig på Vestlandet da? Mange turister Stor shippingvirksomhet med mange ansatte i Asia Bergen –ca 1. mill turister årlig –> 200 anløp av krusskip

3 Scenarier Mottak av enkeltpasienter med mistenkt eller sannsynlig SARS Mottak av grupper av personer med tilsvarende Hvis manglende kontroll andre steder i verden: mottak av pasienter med SARS fra nærområder

4 Hva er utfordringene? Informasjon –Intern –Ekstern Samhandling –internt –med kommunehelsetjenesten –med andre foretak Prosedyrer i sykehuset - smitteverntiltak Diagnostikk Utstyr og medisiner Produksjon av biologiske produkter (blod med mer) Unngå å binde store ressurser til uhensiktsmessige tiltak

5 Samhandling med kommunehelsetjenesten I Bergen –Infeksjonsforebyggende kontor –Prosedyre for legevaktsleger Enkelttilfeller Utrykning til Flesland ved varsel om hendelser i fly –Telefonisk varsling til sykehus av enkeltinnleggelser

6 Samhandling mellom sykehusene Behov for samkjøring av praksis Vurdering av kapasitet Gi samstemt informasjon

7 Helse Vest RHF Helse Førde Helse Bergen * + Helse Fonna * + Helse Stavanger + Apotekene Vest Private sykehus: Haraldsplass Diakonale Sykehus + * har luftsmitteisolater + infeksjonsseksjon/infeksjonsspesialist

8 Smittevern og beredskap Helse Vest –har smittevernplan –arbeider med generell beredskapsplan, beredskap mot biologiske agens inngår –koordinerende råd for ekstraordinær beredskap opprettet Helse Bergen –beredskap mot biologiske agens i katastrofeplanen –inkluderer bruk av sykestue/hoteller for kohortisolering

9 Koordinerende råd for ekstraordinær smittevernberedskap i Helse Vest RHF Tre representanter for hvert HF –Klinisk ansvarlig –Smittevernkoordinerende lege –Beredskapsansvarlig Sammenkalles på kort varsel via varslingsplan i regional/lokale AMK

10 Noen erfaringer Eieravdelingen i deptet varslet regionale helseforetak 15.3. (lørdag kveld) om SARS –Ingen etablert informasjonskanal for denne info fantes i RHF (ble improvisert) Haukeland universitetssykehus –informasjonen tilsa ikke sammenkalling av katastrofeledelse –ad hoc innkalling av ledere for aktuelle kliniske avdelinger –bruk av intranett/internett til å formidle løpende info Nasjonalt folkehelseinstitutts internettside meget nyttig Stort behov for informasjon: gjennomsnittlig 10 eksterne henvendelser daglig fra enkeltpersoner og firmaer Stor pågang fra presse og media

11 Erfaring SARS-alarmen særlig godt egnet som modell for utvikling av smittevernberedskap lokalt og regionalt


Laste ned ppt "Sykehusenes forberedelser til å ta imot SARS-pasienter Et eksempel fra Helse Vest Stig Harthug Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene i Helse Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google