Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling i smittevern et tilbud I henhold til forskrift om smittevern i helsetjenesten Liv Torvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling i smittevern et tilbud I henhold til forskrift om smittevern i helsetjenesten Liv Torvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling i smittevern et tilbud I henhold til forskrift om smittevern i helsetjenesten Liv Torvik

2 Organisering og ansvar  Kommunen i samarbeid med kommunelegen skal sørge for at kommunale institusjoner har tilgang på kompetanse og ressurser innen smittevern.  Helseforetak under det regionale foretaket skal på forespørsel tilby smittevernarbeid til kommunale institusjoner

3 System:  Utarbeidelse av tilbud  Utarbeidet en skriftlig, formell avtale mellom SUS og kommuner  Satt en kostnad på tjenestene  Tilpasset et system for samhandling på kommunenes premisser og behov  Samarbeider/samhandling med ledelse

4 Tilbudet om infeksjonskontrollprogram  Inkluderer institusjoner, ulike heldøgns boformer, (åpen omsorg og hjemmetjeneste)  Infeksjonskontrollprogram tilpasset de ulike virksomheter  ”Abonnementsavtale”: Kontrakt for bestilte timer, tilpasset behov  Undervisningsplan for alle personellgrupper i hver virksomhet  Oppdaterte retningslinjer, pdf, cd, intranett, papirformat

5 Tilbud innhold  Undervisning  Behjelpelig med infeksjonsregistrering  Internrevisjoner og tilbakemeldinger  Kurs eksternt og internt i SUS  Tilrettelegger for lokalt prosedyrearbeid  Hygienekontakter lokalt  Rådgivning  Utarbeider og vedlikeholder retningslinjer

6 Samarbeidspartnere en forutsetning:  Kommunelege 1  Omsorgssjef, virksomhetsledere  Fagkonsulent (koordinator, pådriver lokalt)  Enhetsleder  (Rådmann)  (Kommunalsjef for helse og omsorg)

7 Status 2005  14 kommuner  34 institusjoner +/-  + Hjemmetjeneste og åpen omsorg  Nettverksarbeid mulig  Felles kurs med SUS ansatte  Ca 300 undervisningstimer i kommuner

8

9 Målsetting:  Bruk av IKT, nettbasert læring som supplement  Smittevernportal Helse Stavanger HF  Påvirke slik at kommunene blir mer ”selvgående”  Gi spesialrådgivning til utvalgte grupper  Implementering i kvalitetssystem  Selvfinansierende tjeneste fra 2006?  50/50 stilling sykehus/kommuner


Laste ned ppt "Samhandling i smittevern et tilbud I henhold til forskrift om smittevern i helsetjenesten Liv Torvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google