Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med KØH Per Engstrand Fag dir. Sørlandet sykehus HF AAgder kommunelegesamling 29. januar 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med KØH Per Engstrand Fag dir. Sørlandet sykehus HF AAgder kommunelegesamling 29. januar 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med KØH Per Engstrand Fag dir. Sørlandet sykehus HF AAgder kommunelegesamling 29. januar 2014

2 Agenda •SSHFs rolle •Kommunehelsetjenestens rolle

3 KØH og engasjement fra SSHF Det er i dag ni ulike KØH-tilbud eller -initiativ på Sørlandet Noen er allerede i gang – andre er under planlegging Deltagelse i råd og utvalg Medisinsk fagutvalg som faglig referansegruppe for kvalitet, basis for Delavtale 4

4

5 Kommuner/regionModellPlanlagt kapasitetOppstart Vennesla og IvelandLokalisert til omsorgssenter (Venneslaheimen) 2 senger10.12.2012 Østre Agder (Arendal, Grimstad, Froland, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Åmli) Lokalisert til ett eller to sykehjem (skal utredes); Myratunet i Arendal og evt. Frydenborgsenteret i Risør 11 senger (4 2 senger pr. mai 2013, opptrapping til 5 senger oktober 2013 og til 11 senger i løpet av 2014) 1.5.2013 med gradvis opptrapping i 2013 og 2014 Lindesnesregionen (Mandal, Åseral, Lindesnes, Marnardal, Audnedal) Lokalisert til legevakten i Mandal4 senger2014 FarsundLokalisert til omsorgssenter (Farsund omsorgssenter) 2 senger22.1.2013 Lillesand, Birkenes og KristiansandLokalisert til sykehjem (Valhalla korttidssykehjem) 12 senger2014 Lister (Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Lund) Lokalisert til SSF o g interkom. legevakt (to pasientrom ved kir. sengepost) 4 senger2014 Søgne og SongdalenLokalisert til to omsorgssentre; Søgne omsorgssenter og Songdalstunet 4 senger (2 + 2 senger)15.5.2013 Setesdalen (Bykle, Valle, Bygland, Evje) 2 senger lokalisert til Evje (3 av 4 Setesdalkommuner med) 2 sengerIkke avklart SirdalIkke konkretisert (sykehjem/omsorgssenter) 1 seng?Ikke avklart 13 senger etablert pr. 1.1.2014

6 Kvalitetsindikatorer utformet av medisinsk fagutvalg, Vedtatt av OSS

7 Vedr. ”tilleggsparametrene” Reinnleggelser innen 30 dager (fra utskrivning KØH til innleggelse KØH)  Må håndteres gjennom egen registrering ved hver KØH-enhet Reinnleggelser innen 30 dager (fra utskrivning KØH til innleggelse sykehus)  Ikke mulighet for automatisk registrering pr. i dag – vil evt. kreve en egen databehandleravtale mellom SSHF og den enkelte KØH-enhet Mortalitet innen 30 dager (etter utskrivning fra KØH)  Ikke mulighet for automatisk registrering pr. i dag – vil evt. kreve en egen databehandleravtale mellom SSHF og den enkelte KØH-enhet Kvalitetsindikatorer utformet av medisinsk fagutvalg, Vedtatt av OSS

8 KØH – må brukes! •Fokus påhenvisninger fra –Fastlegen –Legevaktslegen –Sykehuslegen

9 KØH – forutsetninger for bruk •Trygghet for innleggende lege –Kvalitet i observasjon og oppfølging –Kompetanse/støtte fra SSHF – veiledning, beredskap? •Samarbeid leger SSHF og kommunene –Felles behandlingslinjer kommune – SSHF –Grenseoppgang sykehus – og fastlege, redesign?

10 SSHFs rolle •Støtte KØH •Stille sin kompetanse til disposisjon •Initiere felles prosedyrer, behandlingslinjer •Samarbeide om planlegging og endring •Henvise pasienter til KØH

11 Kommunenes rolle •Bruke KØH – kommunelegene er sentrale(?) •Utarbeide felles prosedyrer, behandlingslinjer sammen med SSHF •Prioritere tid til samarbeid

12

13

14 Ulike former for Regionale helsesenter

15 Tjenestene kan utføres av •Spesialisthelsetjeneste •Kommunehelsetjeneste •Private Aktuelle tjenester i Regionalt helsesenter •Konsultasjoner –Polikl. konsultasjoner spesialist, fastleger, sykepleierkonsult., andre –Telefon-/IKT konsultasjoner fra helsehus til pasientens hjem, sykehjem etc –Individuell- og gruppeterapi –Ambulant virksomhet •Diagnostikk –Bildediagnostikk –Lab –Hørsels- og synstester •Behandling –Skadebehandling (minor injuries) –Småkirurgi, kosmetisk kirurgi, dagkirurgi –Lett overvåking, pleie (ernæring, væskeregulering, smertebehandling) –Medikamentell behandling; kjemoterapi, biologiske legemidler –Sårbehandling –Fysikalsk behandling, ergoterapi

16 Tjenestene kan utføres av •Spesialisthelsetjeneste •Kommunehelsetjeneste •Private Aktuelle tjenester i Regionalt helsesenter •Beredskap •Opphold –Mottak av indremedisinske øhj pasienter (sortert på forhånd av AMK/ambulanse) –Døgnopphold (KØH?) –Dagopphold •Helsefremmende virksomhet, forebygging –Trening, kostholdsveiledning, informasjon –Generell og spesifikk veiledning, opplæring, LMS •Sosialtjenester •Base for hjemmesykepleie •Private tilbud innen alternativ medisin


Laste ned ppt "Erfaringer med KØH Per Engstrand Fag dir. Sørlandet sykehus HF AAgder kommunelegesamling 29. januar 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google