Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med KØH Per Engstrand Fag dir. Sørlandet sykehus HF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med KØH Per Engstrand Fag dir. Sørlandet sykehus HF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med KØH Per Engstrand Fag dir. Sørlandet sykehus HF
AAgder kommunelegesamling 29. januar 2014

2 Agenda SSHFs rolle Kommunehelsetjenestens rolle

3 KØH og engasjement fra SSHF
Det er i dag ni ulike KØH-tilbud eller -initiativ på Sørlandet Noen er allerede i gang – andre er under planlegging Deltagelse i råd og utvalg Medisinsk fagutvalg som faglig referansegruppe for kvalitet, basis for Delavtale 4

4

5 13 senger etablert pr. 1.1.2014 Kommuner/region Modell
Planlagt kapasitet Oppstart Vennesla og Iveland Lokalisert til omsorgssenter (Venneslaheimen) 2 senger Østre Agder (Arendal, Grimstad, Froland, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Åmli) Lokalisert til ett eller to sykehjem (skal utredes); Myratunet i Arendal og evt. Frydenborgsenteret i Risør 11 senger (4 2 senger pr. mai 2013, opptrapping til 5 senger oktober 2013 og til 11 senger i løpet av 2014) med gradvis opptrapping i 2013 og 2014 Lindesnesregionen (Mandal, Åseral, Lindesnes, Marnardal, Audnedal) Lokalisert til legevakten i Mandal 4 senger 2014 Farsund Lokalisert til omsorgssenter (Farsund omsorgssenter) Lillesand, Birkenes og Kristiansand Lokalisert til sykehjem (Valhalla korttidssykehjem) 12 senger Lister (Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Lund) Lokalisert til SSF o g interkom. legevakt (to pasientrom ved kir. sengepost) Søgne og Songdalen Lokalisert til to omsorgssentre; Søgne omsorgssenter og Songdalstunet 4 senger (2 + 2 senger) Setesdalen (Bykle, Valle, Bygland, Evje) 2 senger lokalisert til Evje (3 av 4 Setesdalkommuner med) Ikke avklart Sirdal Ikke konkretisert (sykehjem/omsorgssenter) 1 seng? 13 senger etablert pr

6 Kvalitetsindikatorer utformet av medisinsk fagutvalg,
Vedtatt av OSS

7 Vedr. ”tilleggsparametrene”
Kvalitetsindikatorer utformet av medisinsk fagutvalg, Vedtatt av OSS Vedr. ”tilleggsparametrene” Reinnleggelser innen 30 dager (fra utskrivning KØH til innleggelse KØH) Må håndteres gjennom egen registrering ved hver KØH-enhet Reinnleggelser innen 30 dager (fra utskrivning KØH til innleggelse sykehus) Ikke mulighet for automatisk registrering pr. i dag – vil evt. kreve en egen databehandleravtale mellom SSHF og den enkelte KØH-enhet Mortalitet innen 30 dager (etter utskrivning fra KØH) Ikke mulighet for automatisk registrering pr. i dag – vil evt. kreve en egen databehandleravtale mellom SSHF og den enkelte KØH-enhet

8 KØH – må brukes! Fokus påhenvisninger fra Fastlegen Legevaktslegen
Sykehuslegen

9 KØH – forutsetninger for bruk
Trygghet for innleggende lege Kvalitet i observasjon og oppfølging Kompetanse/støtte fra SSHF – veiledning, beredskap? Samarbeid leger SSHF og kommunene Felles behandlingslinjer kommune – SSHF Grenseoppgang sykehus – og fastlege, redesign?

10 SSHFs rolle Støtte KØH Stille sin kompetanse til disposisjon
Initiere felles prosedyrer, behandlingslinjer Samarbeide om planlegging og endring Henvise pasienter til KØH

11 Kommunenes rolle Bruke KØH – kommunelegene er sentrale(?)
Utarbeide felles prosedyrer, behandlingslinjer sammen med SSHF Prioritere tid til samarbeid

12

13

14 Ulike former for Regionale helsesenter

15 Aktuelle tjenester i Regionalt helsesenter
Konsultasjoner Polikl. konsultasjoner spesialist, fastleger, sykepleierkonsult., andre Telefon-/IKT konsultasjoner fra helsehus til pasientens hjem, sykehjem etc Individuell- og gruppeterapi Ambulant virksomhet Diagnostikk Bildediagnostikk Lab Hørsels- og synstester Behandling Skadebehandling (minor injuries) Småkirurgi, kosmetisk kirurgi, dagkirurgi Lett overvåking, pleie (ernæring, væskeregulering, smertebehandling) Medikamentell behandling; kjemoterapi, biologiske legemidler Sårbehandling Fysikalsk behandling, ergoterapi Tjenestene kan utføres av Spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste Private

16 Aktuelle tjenester i Regionalt helsesenter
Tjenestene kan utføres av Spesialisthelsetjeneste Kommunehelsetjeneste Private Beredskap Opphold Mottak av indremedisinske øhj pasienter (sortert på forhånd av AMK/ambulanse) Døgnopphold (KØH?) Dagopphold Helsefremmende virksomhet, forebygging Trening, kostholdsveiledning, informasjon Generell og spesifikk veiledning, opplæring, LMS Sosialtjenester Base for hjemmesykepleie Private tilbud innen alternativ medisin


Laste ned ppt "Erfaringer med KØH Per Engstrand Fag dir. Sørlandet sykehus HF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google