Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling -hvor ligger mulighetene og begrensningene mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste i dag? Hvilke utviklings- og løsningsbehov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling -hvor ligger mulighetene og begrensningene mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste i dag? Hvilke utviklings- og løsningsbehov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling -hvor ligger mulighetene og begrensningene mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste i dag? Hvilke utviklings- og løsningsbehov er mest påtrengende? Steinkjer, torsdag 15. april 2010 Arild Pedersen, IT-sjef Helse Midt-Norge RHF

2 1.Elektronisk samhandling - muligheter og begrensninger 2.Bakgrunnen for Nasjonalt meldingsløft 3.Meldingsløftet i Helse Midt-Norge, organisering 4.Meldingsløftet i Helse Midt-Norge, overordnet status 5.Norsk Helsenett - rolle 6.Meldingsløftet i kommunene - nasjonalt meldingsløft –regionalt meldingsløft 7.Meldingstyper kommune - sykehus og kommune fastlege 8.Samhandlingskjede kronisk syke - eksempel Disposisjon

3 Elektronisk samhandling - muligheter og begrensninger •Tre typer e-tjenester: –Synkron kommunikasjon som telefon og video, herunder ”telemedisin” –Asynkron kommunikasjon, meldingsutveksling (e-post) –Deling av informasjon, f.eks direkte tilgang til felles journal (”kjernejournal”) •Lovverket setter klare begrensninger på deling av informasjon: –I praksis kun meldingsutveksling som i dag kan dekke behov i en større skala

4 Bakgrunnen for Nasjonalt meldingsløft •Nasjonalt meldingsløft er en bred satsing på iverksetting og utbredelse av elektronisk samhandling mellom helseforetakene og primærhelsetjenesten. •Satsningen skal bidra til realisering av de forventede nytteeffekter av tidligere satsinger på infrastruktur og standarder for informasjonsutveksling. •Det overordnede målet er bedre samhandling og sammenhengende forløp i helse- og omsorgstjenestene.

5 Meldingsløftet i Helse Midt- Norge, organisering •Eget program under nasjonalt meldingsløft •Egen styringsgruppe –”samhandling” •Prosjektledelse fra Helse Midt-Norge IT, HEMIT •Prosjektledere i hvert enkelt HF tilknyttet regionalt program

6 Meldingsløftet i Helse Midt- Norge, overordnet status •Fokus på meldingsutveksling med primærlegene –”ELIN” –Meldingstyper: Epikrise, henvisning, lab og rtg rekvisisjon og svar, sykmelding og andre meldinger til nasjonale registre •Etablering av henvisningsmottak i hvert HF •Omlegging til ”papirløse” rutiner •Pilotering av meldinger mellom HF-kommune – ”ELIN-k” (St.Olav – Trondheim) •Planlegging av utbredelse ELIN-k

7 Norsk Helsenett - rolle •Etablering av ”sikker” infrastruktur •Standardisert tilknytning til alle helseaktører •Sykehus, legekontor, kommuner, NAV, private aktører.. • Basis-tjenester: overvåking, statistikk, Internett-tilgang, helpdesk, etc •Felles adresseregister for helsetjenesten •Tilgang til folkeregister (kommer) •Leverer ikke!: Innholdstjenester som f.eks meldingsutveksling

8 Meldingsløftet i kommunene - nasjonalt meldingsløft •Formålet med Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 er utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og deres samarbeidsaktører i helsesektoren. •I dette inngår legekontor, pleie- og omsorgstjeneste, helseforetak og helsestasjoner som samarbeidspartnere. •Nasjonalt seminar i Stavanger 17.-18. juni

9 Meldingsløftet i kommunene - regionalt meldingsløft •Ivaretar kun HF – Kommune •Samordnet prosess i Helse Midt under regionalt meldingsløftprogram! –Må koordineres med andre samhandlingsprosjekter • HF’ene vil forholde seg til kommune/samhandlingskommunene –felles måte å tilrettelegge og gjennomføre den elektroniske samhandlingen på. Hvert HF er ansvarlig –I HNT, Kari B. Totsås, Helge Gundersen,… •Partene må selv stå for egen økonomi, (men muligheter for tilskudd nasjonalt)

10 Meldingstyper kommune - sykehus

11 Meldingstyper kommune - fastlege

12

13

14

15 Spørsmål?


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling -hvor ligger mulighetene og begrensningene mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste i dag? Hvilke utviklings- og løsningsbehov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google