Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SARS Håndtering i allmennpraksis Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern 6. mai 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SARS Håndtering i allmennpraksis Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern 6. mai 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 SARS Håndtering i allmennpraksis Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern 6. mai 2003

3 Innhold SARS - strategier Førstelinjetjenesten og SARS Konsultasjonen (tlf., kontor) Smittverntiltak Henvisning til sykehus Transport Tvilstilfeller, oppfølging

4 Hovedelementer i SARS-strategien Rask identifisering av SARS-tilfeller Isolering av syke Oppsporing og håndtering av nærkontakter Smittevernmessig forsvarlig i alle ledd

5 Den avgjørende førstekontakten Grunnlaget for å lykkes i å stoppe SARS: –mulig SARS pasient søker lege raskt –legen erkjenner at det kan dreie seg om SARS

6 Legen i førstelinjen - avgjørende ledd Hit søker den som kan ha SARS: –fastlegen –legevakten –andre leger med åpen pasientpraksis –bedriftslegen –sykehus –andre

7 Første pasient-lege kontakt Ønskelig at pasienten ringer til legen –mye kan avklares ved samtale –stille de rette spørsmål reiseanamnese feber ? –smitterisikoen begrenses

8 Overvåkingsdefinisjoner For allmennpraktikeren er definisjonen på mulig SARS meget viktig: –feber > 38º, og –luftveissymptomer (hoste, kortpustethet) –berørt område siste 10 dager, eller –kontakt med SARS-syk Kan endre seg, hold deg oppdatert pluss

9 Konsultasjon - mulige konklusjoner Legen kan utfra samtale(tlf) konkludere om kriteriene for mulig SARS er tilstede –ja: henvise til sykehus –usikker: ta pasienten til kontoret for sjekk –nei: normal oppfølging

10 Konklusjon: ja - mulig SARS Dersom sykehistorien tilfredsstiller overvåkingsdefinisjonen for mulig SARS, skal pasienten henvises sykehus Varsling til Folkehelseinstituttet: –smittevernvakta, tlf. 22042348 –meldingsskjema med kopi til kommunelegen –regn ikke med at andre melder, og bedre at to melder enn ingen

11 Konklusjon: nei - ikke SARS Pasienten har ikke vært i berørt område siste 10 dager, og Ikke hatt kontakt med SARS-pasient eller Pasienten har ikke feber (temp.måling) Feber tilsier alltid videre oppfølging

12 Konklusjon - usikker Hva gjør legen med pasient som har vært i berørt område og er syk, men som ikke tilfredstiller de kliniske kriterier for mulig SARS ? –legen må utøve best mulig skjønn –konferere med f. eks. inf. medisiner –kan drøfte med Smittevernvakta, tlf. 22042348

13 Beste skjønn i tvilstilfeller - 1 Vurder oppholdets smitterisiko –kort opphold i Singapore - liten risiko ? –lengre opphold i Bejjing - større risiko ? Vurder klinisk tilstand: –feber ? - uten feber ingen SARS –SARS- startfasesymptomer tilstede ? Hodepine, myalgi, frysninger, svimmelhet etc.

14 Beste skjønn i tvilstilfeller - 2 Sørg alltid for avtale om ny kontakt Velg lavere terskel for sykmelding Ved feber: alltid holde seg hjemme til feberfrihet Vurder råd om å begrense sosial kontakt

15 Smitteverntiltak på legekontoret Pasient skal ha på kirurgisk munnbind Pasient skal ikke vente blant andre Lege og evt. annet personal skal bruke kir. munnbind, hansker og frakk Håndvaskprosedyrer

16 Viktige opplysninger Følgende info innhentes fra pasient: –sykehistorie –reiseanamnese (sted og tid) –kontakt med syke siste 10 dager ? –Nærkontakter etter selv ble syk

17 Henvisning til sykehus Spesialavdeling/poliklinikk: –infeksjonsmedisin –indremedisin –pediatri Ring sykehuset (lege) og forbered La sykehuset overta ansvaret videre Sørg for trygg transport

18 Transport til sykehuset Ikke taxi / off. kommunikasjon ! Gjerne egen transport (egen bil) Evt. ambulanse –desinfeksjon etterpå Pasient skal ha kir. munnbind på hele tiden

19 Oppsummering Avklare mest mulig per telefon Stille de rette spørsmålene Mulig SARS - alltid henvise sykehus Meldingsplikt Beste skjønn i tvilstilfeller Smitteverntiltak i alle ledd Smittetrygg transport


Laste ned ppt "SARS Håndtering i allmennpraksis Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Divisjon for smittevern 6. mai 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google