Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Av Rusbehandling Midt-Norge HF Dagseminar 23.11.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Av Rusbehandling Midt-Norge HF Dagseminar 23.11.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Av Rusbehandling Midt-Norge HF Dagseminar 23.11.2004

2 Rusreformen Rusreform I og II trådte i kraft 1.1.04 –Ot. Prop 3 og 54 2002-03 Regionalt Rusprogram del I & II –Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer (2003 – 2005) –Handlingsplan for Psykisk helsevern i Helse Midt-Norge –Utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn: Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk

3 Hovedmålsettinger med rusreformen Gi tverrfaglig behandling –Helse- og sosialfaglig Gi rusmiddelavhengige pasientrettigheter som andre pasienter Løfte statusen på både pasienter og behandlingsapparat

4 Hva betyr disse målsettingene? Det samlede tjenestetilbudet dimensjonert i tråd med befolkningens behov Tjenestetilbudet er innenfor de intensjoner som ligger til grunn for stortingets vedtak Felles ansvar for alle HF’ene i HMN Målsettingen er at når pasienten henvises til en av oss (Rus, psykiatri eller somatikk), utløser det koordinerte tjenester hos de øvrige

5 Helsedepartementet Volda sjukehus Ålesund sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sykehus Sykehuset Namsos Sykehuset Levanger Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord RHFHelse Øst RHFHelse Vest RHF Helse Sør RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord- Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF Helse Sunnmøre HF Universitetssykehus Psykisk Helsevern Orkdal Andre avd. Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Vestmo, Ålesund Veksthuset, Molde Nidarosklinikken og MARiT, Trondheim Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget

6 Visjon Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Langsiktige mål definert på 4 ben Bruker (pasient) Organisasjon og ledelse Forskning Økonomi

7 Regionalt Rusprogram Styringsgruppe Prosjekteier Dag Hårstad Arbeidsgruppe I Samhandling Arbeidsgruppe II Videreutvikling Arbeidsgruppe III Kvalitet Referansegruppe Prosjektkoordinator

8 Hovedproblemstillinger Kapasitet Kvalitet Tverrfaglighet Samhandling med kommunene Hva gjør vi for å løse disse utfordringene?

9 Kompleks samhandling Lege-/Sosial- kontor Arbeids- formidling Trygde- kontor SomatikkPsykiatri Rus Ansvarliggjøring Holdninger Verktøy – IT løsninger og Individuell Plan

10 Samhandling med kommunene Se helheten i behandlingsnettverket Verdien av relasjoner bruker-behandler –Her MÅ kommunene være aktive deltakere underveis i langtidsbehandling Helseforetakene som veileder –www.rus-midt.nowww.rus-midt.no Rammeavtale ønskes med KS –Letter arbeidet rundt den enkelte bruker

11 Oppsummering Midt-Norge har et ”brukbart” tilbud til rusmiddelavhengige –Både private og statlige Gjør et ærlig forsøk på å løfte feltet –Kapasitet og kvalitet –Ikke alt dreier seg om mer penger Ser positive resultater allerede –Behandler flere enn noen sinne –Ikke grunnlag for ”skandalekarakteristikk” –Samhandling, særlig med kommunene viktig


Laste ned ppt "Presentasjon Av Rusbehandling Midt-Norge HF Dagseminar 23.11.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google