Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til fagdag for ansatte i sterilforsyninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til fagdag for ansatte i sterilforsyninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til fagdag for ansatte i sterilforsyninger
5.Juni 2008 Linken møtesenter,Tromsø Ragnhild Nicolaisen Fagdag sterilforsyningen

2 Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN)
Lokalisert på UNN Tromsø, Smittevernsenteret Ansatte: Regional smittevernlege Regional hygienesykepleier Prosjektstilling 50% Helsesekretær Fagdag sterilforsyningen

3 Fagdag sterilforsyningen 5.6.08
KORSN skal: Drive infeksjonsovervåking, kompetanseheving og rådgiving innenfor helseforetakene i Helse Nord. Smittevernplan 2008 – 2011 Helse Nord er retningsgivende. Fagdag sterilforsyningen

4 Fagdag sterilforsyningen 5.6.08
Smittevernplanen 2008 – 2011 Enstemmig vedtatt i styret for Helse Nord 6. februar 2008 ”Kun NLSH Bodø, UNN Harstad og UNN Tromsø har egen sterilsentral. De andre sykehusene har sterilforsyningsenhet som del av operasjonsavdelingen.” ”De (ansatte) kan ha ulike oppgaver i ulike enheter i løpet av en arbeidsdag. Det mangler stillingsbeskrivelser og skriftlige prosedyrer for arbeidsoppgaver i flere foretak. Autoklaver blir ikke rutinemessig validert på grunn av kostnader.” ”I Helse Nord er det ikke etablert regionalt samarbeid mellom sterilforsyningsenhetene.” Side 26 Fagdag sterilforsyningen

5 Fagdag sterilforsyningen 5.6.08
Mål for planperioden ”For å sikre at kvalitetskravene til sterilforsyningstjenesten etterleves i alle foretakene, må det etableres et regionalt samarbeid mellom sterilforsyningsenhetene i Helse Nord RHF som skal være pådriver for dette.” side 47 Fagdag sterilforsyningen

6 Tiltak vedrørende sterilforsyninger. s47
Autoklaver skal valideres minimum en gang hvert år. Regional arbeidsgruppe skal etableres Minst en ansatt skal ha videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige. Ved nyansettelser prioritere personer med utdanning innen renhold. Tilrettelegge for hospitering, opplæring og kompetanseheving Stillingsbeskrivelser og skriftlige prosedyrer skal på plass. Fagdag sterilforsyningen

7 Fagdag sterilforsyningen 5.6.08
Tiltak fortsatt Tiltak vedrørende sterilforsynings-enheter har i Smittevernplanen fått prioritet 1 (tabell 10, side 31) Fagdag sterilforsyningen

8 Fagdag sterilforsyningen 5.6.08
Velkommen til Tromsø Faglig påfyll Etablering av regionalt samarbeid Etablering av regional arbeidsgruppe Fagdag sterilforsyningen


Laste ned ppt "Velkommen til fagdag for ansatte i sterilforsyninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google