Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen

2 SUSH-møte 27. nov 20082 Prosjekt Sterilforsyning Helse Nord 15.9.2008 – 15.7.2009 Utgangspunkt for prosjektet: Smittevernplan 2008 – 2011 Helse Nord RHF ”...organiseringen av sterilforsyningstjenesten ved noen av foretakene i Helse Nord kan gi grunn til bekymring…”

3 SUSH-møte 27. nov 20083 Prosjektleder Jan Wiggen –Sykepleier fra 1980, med praksis som hygienesykepleier, operasjonssykepleier og ass.oversykepleier ved operasjonsavdeling Siste 10 år leder ved Sterilsentralen, UNN Tromsø Kontaktopplysinger: –Jan.wiggen@unn.noJan.wiggen@unn.no –Telefon 776 69552

4 SUSH-møte 27. nov 20084 Hvilke sykehus deltar i prosjektet? Alle sterilforsyningene er med: –Helgelandssykehuset HF: Mosjøen, Mo i Rana, Sandnessjøen –Nordlandssykehuset HF: Lofoten, Vesterålen, Bodø –Helse Finnmark HF: Kirkenes, Hammerfest –UNN HF: Harstad, Narvik, Tromsø Det planlegges ett besøk av 2-3 dagers varighet ved sterilforsyningen ved hvert sykehus i prosjektperioden

5 SUSH-møte 27. nov 20085 Tidsplan

6 SUSH-møte 27. nov 20086 Prosjekt sterilforsyning Informasjonsmøte med –Leder for sterilforsyningen –Leder ved teknisk avdeling –Representanter fra kirurgisk, medisinsk avdeling og operasjonsavdelingen –Kvalitetsansvarlig –Lokalt smittevernpersonell (hygienesykepleier, smittevernlege) –Eventuelt ledelsen ved sykehuset Omvisning i sterilforsyningen og operasjonsavdelingen. Følge produksjonen fra bruk til gjenbruk. Gjennomgå Sjekkliste for sterilforsyningsenheter Helse Nord og fylle denne ut sammen med leder for sterilforsyningen.

7 SUSH-møte 27. nov 20087 Myndighetskrav Lover, forskrifter og standarder Smittevernloven Lov om medisinsk utstyr NS-EN 285 og NS-EN 554 Dampsterilisatorer –NS-EN: Norsk Standard-Europeisk Norm Allment aksepterte normer

8 SUSH-møte 27. nov 20088 Smittevernforskriften Det skal etableres et system av skriftlige prosedyrer for kvalitetssikring av –Teknisk desinfeksjon og rengjøring av utstyr –Sterilforsyning –Pakking, sterilisering og lagring –Sterilisatorer og kontrollrutiner

9 SUSH-møte 27. nov 20089 Er validering av sterilisatorer nødvendig? NS-EN 285 og NS-EN 554 Store dampsterilisatorer Kontroll Validering Ja, det er pålagt!

10 SUSH-møte 27. nov 200810 Instrumentvaskemaskiner NS-EN 15883 –Rengjøring og desinfeksjon av kirurgiske instrumenter

11 SUSH-møte 27. nov 200811 Lagring av sterilt gods

12 SUSH-møte 27. nov 200812 Prosjekt sterilforsyning Gevinst for det enkelte sykehus Systematisk gjennomgang av sin virksomhet –Utfylt sjekkliste og kort rapport sendes rett etter besøket Regionalt samarbeid mellom sterilforsyninger styrkes Hospitering Prosjektleder er tilgjengelig for faglige råd i hele prosjektperioden Avsluttende rapport som oppsummerer status ved sterilforsynings- enhetene i Helse Nord, skal være ferdig senest 15.7.2009 Etter prosjektet: Prosjektleder går tilbake til sin stilling ved sterilforsyningen, UNN Tromsø og deltar i regionalt fagnettverk

13 SUSH-møte 27. nov 200813 Først Harstad 29.-30. oktober

14 SUSH-møte 27. nov 200814.. og Narvik 3.-4. november

15 SUSH-møte 27. nov 200815 Erfaringer fra sykehusbesøk Store forventninger hos ansatte Mange problemer ønskes løst Ting tar tid Økonomiske begrensninger Skriftlige rutiner mangler Manglende system for service og vedlikehold av teknisk utstyr Manglende fagpersoner med spesialutdanning innen sterilforsyning Myndighetskrav tas ikke på alvor –For eksempel validering av autoklaver som er forankret i Smittevernloven og NS-EN 554

16 SUSH-møte 27. nov 200816 Sjekkliste og rapport Sjekklisten fylles ut i samarbeid med leder for sterilforsyningen –15 hovedpunkter, 60 underpunkter Prosjektleder gir utfyllende kommentarer med forslag og anbefalinger til endringer Det utarbeides rapport etter hvert sykehusbesøk Rapporten sendes til sykehusledelsen, sterilforsyningen og alle inviterte til informasjonsmøtet

17 SUSH-møte 27. nov 200817 Neste: Bodø 2. – 4. desember


Laste ned ppt "Prosjekt sterilforsyning Helse Nord 2008-09 Prosjektleder Jan Wiggen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google