Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEREDSKAPSØVELSE 11.11.2011 Gjennomføring, erfaringer og konklusjoner fra beredskapsøvelsen i Drammen kommune, Vann og avløp. Ane Prøsch-Oddevald GVD temadag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEREDSKAPSØVELSE 11.11.2011 Gjennomføring, erfaringer og konklusjoner fra beredskapsøvelsen i Drammen kommune, Vann og avløp. Ane Prøsch-Oddevald GVD temadag."— Utskrift av presentasjonen:

1 BEREDSKAPSØVELSE 11.11.2011 Gjennomføring, erfaringer og konklusjoner fra beredskapsøvelsen i Drammen kommune, Vann og avløp. Ane Prøsch-Oddevald GVD temadag torsdag 10.mai 2012, Haugestad 1

2 BAKGRUNN OG MÅL • Forbedre våre prosedyrer og instrukser • Forbedre samspill, rutiner og opplæring av vaktkorpset og de som har den daglige driften i VA drift 2

3 GJENNOMFØRING • Skrivebordsøvelse • Deltakere: - VA sjef - Driftsingeniør - Driftsassistent - Vaktledere 3

4 GJENNOMFØRING • 3 lag bestående av 3 personer fordelt på 3 rom, 1 lagleder på hvert lag • VA sjef satt ”alene” på Rådhuset • Intern skuespillerstab 4

5 OPPGAVEN • Utdelt konvolutt med informasjonen: Det er tirsdag 12. juni, sol og varmt vær. Klokken er 18:35. Vaktleder får en telefon med skjult nummer fra en tydelig oppspilt person som forholder seg anonym og forteller følgende: ”Nå skal de f…   !! meg få svi for at de gjør livet surt for meg. Jeg har forgiftet vannet til hele nabolaget!” Telefonen blir lagt på uten noe mer informasjon. 5

6 OPPGAVELØSING • Instruks ”trussel om sabotasje” hentes frem • Kontakt med VA sjef opprettes 6

7 Men hva nå? • Lagene ”roter seg bort” i instruksen • Hjelp i form av ”observant turgåer” • Lagene våkner, finner Glyfonova Pluss 7

8 Hva med abonnentene? • Alle lag stenger av vannet til aktuelt område • Når/om/hvordan varsle abonnentene? • Sms varsling!! 8

9 Informasjonsmedarbeider: • ”Det skal ikke sendes ut sms til abonnentene uten at det er gjort i samråd med informasjonsavdelingen!!” 9

10 Diskusjon i gruppen: •Hvor stor vil forsinkelsen av varselet ut til abonnentene bli? •Går det på bekostning av menneskers liv og helse? 10

11 Vår konklusjon: •Vi kan sende ut en sms med info om at vannet er avstengt og ikke bør brukes p.g.a. en hendelse på ledningsnettet og at nærmere informasjon vil legges ut på vår nettside 11

12 Hva sier vi når bekymrede abonnenter ringer? •Føler de seg dårlige: henvis til fastlege •Det er greit å gi råd om ikke å drikke vannet •Ingen andre opplysninger, men henvis til mer informasjon på kommunens hjemmeside 12

13 MEDIA •Gjerningsmannen informerte også media om sine handlinger, noe som førte til press fra media fra første stund 13

14 MEDIA •NB: VA sjef skal informeres umiddelbart hvis media har kontaktet oss! 14

15 Hva sier vi til media? •Vi bekrefter at vi har mottatt en trusselmelding og at vi jobber med å få ut en melding til publikum •Politiet er varslet •Henviser til kommunen sin hjemmeside •Henviser videre til VA sjef 15

16 Er håndtering av media så viktig? •Bør ikke abonnentenes liv og helse gå foran brysomme journalister? •Saken ville vekket nasjonal (og kanskje internasjonal) oppmerksomhet •Hardt belastet vakttelefon 16

17 Håndtering av media ER viktig •Unngå utlekking av opplysninger til enkelte medier •All media skal behandles likt ved å henvise til hjemmeside eller pressemelding - mindre press fra media - unngår fornærmede journalister 17

18 Håndtering av media •Unngå å meddele usikkerhet til media –Gir oss negative overskrifter •VA vakt henviser telefonen videre •VA sjef eller informasjonsavdelingen bør fortelle om når vi vil gi oppdaterte opplysninger –Pressemelding –Pressekonferanse –Hjemmeside 18

19 Hvordan gikk øvelsen? •Bra!! •Avdekket områder vi må jobbe videre med: –Instrukser mer oversiktlig og lettere å forstå –Hva forventes av en vaktleder/driftsingeniør? –Kommunikasjon via telefon under en kritisk hendelse: hvordan gjøre det lettere å nå hverandre? 19

20 Beredskapsplan •Grunnlag for beredskapsplan: –ROS analyse –Beredskapsanalyse 20

21 ROS analyse •Risikoen for hendelser blir vurdert etter sannsynlighet og konsekvens. –Årlig revisjon? 21

22 Beredskapsanalyse •Ser på hendelser som er vurdert til å ha høy risiko i ROS analysen. Består av flere trinn: –Velger ut hendelser som er representative og dimensjonerende for beredskapen –Flere hendelser som dekkes av samme innsatsplan? –Utarbeides en beskrivelse av det mest realistiske forløpet frem til beredskapstiltakene gir effekt 22

23 Beredskapsplan •Administrativ del –Beskrivelse av metode, mål, strategi og ansvar –Organisering av beredskapen –Beredskapstiltak •Operativ del –Operative mål –Scenarier –Kommunikasjon i kriser –Beredskapsinstrukser 23


Laste ned ppt "BEREDSKAPSØVELSE 11.11.2011 Gjennomføring, erfaringer og konklusjoner fra beredskapsøvelsen i Drammen kommune, Vann og avløp. Ane Prøsch-Oddevald GVD temadag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google