Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 7 a) Retting Lasse Simonsen. 1 Innledning Utbedring som sanksjon – rettingsplikten Utbedring som rettighet – den defensive utbedringsretten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 7 a) Retting Lasse Simonsen. 1 Innledning Utbedring som sanksjon – rettingsplikten Utbedring som rettighet – den defensive utbedringsretten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 7 a) Retting Lasse Simonsen

2 1 Innledning Utbedring som sanksjon – rettingsplikten Utbedring som rettighet – den defensive utbedringsretten

3 Lasse Simonsen Avhjelp Retting (utbedring) Retting (utbedring) Omlevering (1) Plikt (2) Rett Bakgrunns- retten Bakgrunns- retten Garantier Debitors defensive utbedringsrett

4 2 Utbedringsplikten 2.1 Rettssystematisk plassering av utbedringsplikten

5 Lasse Simonsen Kontraktbrudd (mangel) Kontraktbrudd (mangel) Fastholdelses- sanksjoner Fastholdelses- sanksjoner Heving Kravene Inndrivelsesmåtene Privatrettslig Offentligrettslig Tvangs- fullbyrdelse Tvangs- fullbyrdelse Motregning Detensjon Erstatning – konsekvenstap Erstatning – konsekvenstap Direkte sanksjoner mot mangel Direkte sanksjoner mot mangel Økonomisk kompensasjon Økonomisk kompensasjon Natural- oppfyllelse Natural- oppfyllelse 7 a) 7 b) Garantier Reklamasjon Avhjelp

6 Lasse Simonsen D D K K Vederlaget Realytelsen Gjensidighetsbeføyelse (reduksjon av vederlaget) Oppfyllelsesrisikoen (krav om ytelse)

7 2 Utbedringsplikten 2.2 Grunnvilkårene

8 Lasse Simonsen L L Y Retting: -Samme type ytelse som hovedytelsen -Annen type ytelse enn hovedytelsen M Hjemmelsspørsmålet: Krav på naturaloppfyllelse etter levering:

9 Lasse Simonsen Rt 1972 side 449 Terrassedommen: (Rettingsplikt ved tvist om hvorvidt det foreligger en mangel) E E B B M? Årsaken?

10 Lasse Simonsen Misforholdsbegrensningen: ”Urimelig kostnad eller ulempe” Debitors ressursbruk Debitors ressursbruk Retting av andre Retting av andre Betydningen for kreditor Betydningen for kreditor Vurdering 1 (sløsegrense) Vurdering 2 NB! Kjl § 23 (1): ”så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller”.

11 2 Utbedringsplikten 2.3 Utbedringspliktens innhold –Faktiske innhold –Økonomiske innhold

12 Lasse Simonsen Rettings- plikten Rettings- plikten Faktisk innhold Faktisk innhold Økonomisk innhold Økonomisk innhold I den stand kreditor har krav på etter kontrakten - Utgangspunkt – vederlagsfritt - Tilkomstutgifter mv - Berikelse - Kreditors medvirkning

13 2 Utbedringsplikten 2.4 Rettingsfristen

14 Lasse Simonsen Rettingsfristen: R R - Loven – innen rimelig tid - Kreditor – ikke urimelig kort

15 2 Utbedringsplikten 2.4 Konsekvensene av brudd på rettingsplikten

16 Lasse Simonsen Konsekvensene av brudd på rettingsplikten: Sanksjoner R R EKEK EKEK K K Alt 1 Alt 2 Retting Erstatning konsekvenstap Mislighold av rettingsplikten Heving Øko komp - Prisavslag - Erstatning Rettingsfrist = fredsplikt N N Naturaloppfyllelse (misforholdsbegrensing) Oppgivelse av rettingskravet Videreføring av rettingskravet F eks nedsatt produksjon

17 3 Den defensive utbedringsretten Grunnvilkåret for utbedringsretten Unntakene fra utbedringsretten Urettmessig avvisning av tilbud om retting Konsekvensene av at K urettmessig fratar D utbedringsretten

18 Lasse Simonsen Grunnvilkåret for utbedringsretten: Reklamasjon T T Rettingsfristen = innen rimelig tid etter reklamasjonen Tilbudsfristen: -Rt 2006 side 999 -Rt 2006 side 1076 (46) ”ikke umiddelbart”/”innen kort tid signaliserer” (72) ”En viss tid til å områ seg”/”konkret vurdering”

19 Lasse Simonsen Unntakene: Unntak fra utbedringsretten Unntak fra utbedringsretten ”Urimelig ulempe” ”Særlig grunn” Forhold hos KForhold ved D

20 Lasse Simonsen D fratas sin rett til utbedring – de to situasjonene: D gis ikke adgang til utbedring D gis ikke adgang til utbedring Avvisning av tilbudet Avvisning av tilbudet De facto fratas retten De facto fratas retten Direkte regulert i lovgivningen Analogi til bestemmelsene om avvisning Dispositivt utsagn Faktiske handlinger

21 Lasse Simonsen Konsekvensene av at K (urettmessig) fratar D adgangen til å utbedre: Urettmessig avvisning (samt analogier) Urettmessig avvisning (samt analogier) Gjensidighets- beføyelsene Gjensidighets- beføyelsene Erstatning Tap av sanksjoner Heving Prisavslag Verdiminuset? Rettingskostnadene? Verdiminuset? Rettingskostnadene? Konsekvenstap Sanksjonen i behold Dog - tapsbegrensningsplikt

22 Lasse Simonsen Krav på berikelse? D D K K Berikelse Fordelen ved å slippe å utbedre mangelen Krav?


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 7 a) Retting Lasse Simonsen. 1 Innledning Utbedring som sanksjon – rettingsplikten Utbedring som rettighet – den defensive utbedringsretten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google