Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer

2 2 UTFORDRINGENE

3 3 Nye brukergrupper Aldring Knapphet på omsorgsytere Medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold de største svakhetene Utfordringer

4 4 Figur Antall eldre 2000–2050 (Kilde SSB Alternativ MMMM 2006).

5 5 Utfordringer Figur Sysselsettingsbehovet 2000–2050 målt i årsverk ved utsatt sykelighet og konstant familieomsorg, målt i antall årsverk (Kilde SSB 2006).

6 6 Trygghet i fellesskap TRYGGHET I FELLESSKAP

7 7 Strategier for framtidas omsorgsutfordringer Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitet og kompetanse Medisinsk oppfølging Aktiv omsorg Partnerskap med familie og lokalsamfunn

8 Mestring, muligheter og mening Utfordringer for framtidas omsorg

9 9 KVALITETSUTVIKLING, FORSKNING OG PLANLEGGING

10 10 KVALITETSUTVIKLING, FORSKNING OG PLANLEGGING Kvalitetsavtale mellom Regjeringen og KS –Sikre kompetent arbeidskraft og tverrfaglig bredde –Øke andelen som arbeider heltid –Forbedring av arbeidsmiljø –Økt bruk av IKT og elektronisk samhandling –Meningsfullt dagligliv for brukerne –Kvalitetssystemer Lokale kvalitetskrav til politisk behandling –Vitalisering av kvalitetsforskriften

11 11 KVALITETSUTVIKLING, FORSKNING OG PLANLEGGING Langsiktig planlegging Økt forskning –Øke praksisnær omsorgsforskning med vekt på demens –Regionale sentra for omsorgsforskning knyttet til høgskolene –Samarbeid med Norsk pensjonistforbund

12 12 KVALITETSUTVIKLING, FORSKNING OG PLANLEGGING Styrke lederfunksjon og bedre organisering –Styrke forvaltningskompetansen gjennom nettbasert erfaringsbank –Utnytte mulighet for fleksible arbeidstidsordninger med mål om redusert deltid –Utvidet pasientombudsordning Sterkere brukerinnflytelse –Valgfrihet og individuell tilpasning –Brukerstyrt personlig assistanse vurderes utvidet

13 13 KAPASITET OG KOMPETANSEHEVING

14 14 KAPASITETSVEKST OG KOMPETANSEHEVING 10 000 nye årsverk med helse- og sosialutdanning –Styrket kommuneøkonomi –Grunnlag for at årsverkene i hovedsak kan dekkes av fagutdannet personell –Så langt positiv utvikling – kommunene prioriteter omsorg 10.000 nye årsverk i omsorgstjenesten gir mulighet for: –styrket demensomsorg –bedre legedekning –mer omsorg i omsorgsboligene –sterkere vekt på kultur, aktivitet og sosiale tiltak –utbygging av dagtilbud og eldresentra

15 15 KAPASITETSVEKST OG KOMPETANSEHEVING Kompetanseløftet 2015 –Tilstrekkelige læreplasser for helsefagarbeidere –Økt andel med høyere utdanning –Styrket videre- og etterutdanning –Kvalifisering av personell –Ledelsessatsningen ”Flink med folk i første rekke” –Undervisningssykehjem og lindrende behandling –Samarbeid om etikk Videreføre høy utdanningskapasitet ved landets høgskoler

16 16 KAPASITETSVEKST OG KOMPETANSEHEVING Nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger –Målgruppen er både eldre og yngre mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for omfattende tjenester både i sykehjem og omsorgsboliger –Øke antall kortidsplasser på sykehjem –Legger til rette for langsiktig planlegging og investering –Husbanken og fylkesmennene blir sentrale

17 17 BEDRE SAMHANDLING OG MEDISINSK OPPFØLGING

18 18 BEDRE SAMHANDLING OG MEDISINSK OPPFØLGING Balanse mellom sykehjem og hjemmetjenester viktig Sammenhengende tiltakskjede – ny avtale for samhandling Handlingsplan for styrking av spesialisthelsetjenesten for eldre

19 19 BEDRE SAMHANDLING OG MEDISINSK OPPFØLGING Nasjonal standard for legetjeneste i sykehjem –Mål om å styrke innsatsen av legeårsverk i sykehjem med minst 50% innen 2010. –Introduksjonstilskudd til sykehjem tilknyttet NOKLUS –Lokal norm for legedekning i kommunene –Krav om turnustjeneste for legestudenter i sykehjem –Faglig veileder for styrking av legetjenesten på sykehjem

20 20 BEDRE SAMHANDLING OG MEDISINSK OPPFØLGING Helhetlig demensplan 2015 Styrking av demensomsorgen skjer både gjennom en generell styrking av omsorgstjenesten og samtidig en ny plan for perioden fram til 2015. For 2007 varsles følgende tiltak: –Gode modeller for dagtilbud til personer med demens –Utredning og diagnostisering av demens –Interaktiv erfaringsbank –Ny opplæringspakke for demens –Tilbud om pårørendeskoler og samtalegrupper –Støtte til Nasjonalforeningen for folkehelsen

21 21 AKTIV OMSORG

22 22 AKTIV OMSORG Klarere kommunalt ansvar for aktivitet og sosiale tiltak Styrke faglig bredde i omsorgstjenesten Fokus på mat og måltider Den kulturelle spaserstokken

23 23 PARTNERSKAP MED FAMILIE OG LOKALSAMFUNN

24 24 PARTNERSKAP MED FAMILIE OG LOKALSAMFUNN Styrke rammevilkårene for frivillig omsorgsarbeid Videreutvikle permisjonsordninger Fortsette opptrapping av antall frivillighetssentraler Styrke eldresentra og dagtilbud gjennom nye årsverk Håndbok om helse- og omsorgstjenestene i kommunene Ny kontakttelefon for eldre utsatt for vold

25 25 Strategier for framtidas omsorgsutfordringer Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging Kapasitet og kompetanse Medisinsk oppfølging Aktiv omsorg Partnerskap med familie og lokalsamfunn

26 Mestring, muligheter og mening Utfordringer for framtidas omsorg

27 Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer


Laste ned ppt "Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google