Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Songdalen kommune Gjennomgang av kompetansesentre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Songdalen kommune Gjennomgang av kompetansesentre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Songdalen kommune Gjennomgang av kompetansesentre 23.01.13
Margun Øhrn helse- og omsorgssjef Gjennomgang av kompetansesentre

2 Statlig føring: St.meld. Nr 25 (2005 – 2006) ”Mestring, mulighter og mening” ”Kompetanseløftet 2015” Strategi for Utviklingssentrene Samhandlingsreformen

3 Målet med satsningen: Forbedre sykehjems –og hjemmetjenester både kvalitativt og kvantitativt i møte med den raske veksten på omsorgsbehov.

4 Visjon: ” Utvikling gjennom kunnskap” Via nasjonale satsningsområder: Fag og tjenesteutvikling Videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter Kompetanseutvikling hos ansatte Forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten

5 Nasjonal satsing Helsedirektoratet har etablert Utviklingssenter for både sykehjem og hjemmetjenester i alle fylkene Helsedirektoratet arrangerer årlige samlinger for disse sentrene H.dir ansvar for tilskudd m/føringer

6 Regional satsing Det er etablert et Senter for omsorgsforskning i hver region Senter for omsorgsforskning har ansvar for å arrangere årlige samlinger med Utviklingssentrene i sin regionen Utviklingssentrene i hver region samarbeider

7 De 40 Utviklingssentrene har noe ulik profil.
I det følgende belyses satsingen i Vest Agder. Fylket har 2 Utviklingssentre med tett samarbeid og felles strategiplan. Tar mest utgangspunkt i Utviklingssenteret i Songdalen sin satsing.

8 Mandat: Utviklingssenter i Songdalen spesielt oppdrag fra H.dir. bl.a. om å videre satsing på etablerte interkommunale fagnettverk

9 Noen av satsingsområdene:
Aktiv omsorg/hjemmerehabilitering Demens Lindrende behandling og omsorg Pasientsikkerhet Psykisk helse/rus

10 Samarbeid med frivillige
Akuttsykepleie Ledelse Velferdsteknologi Etikk

11 Organisering og struktur:
Fag – og samarbeidsråd, felles og består av rep. fra USHTkommunene, UiA, Fylkesmannen, SSHF, T.V, Senter for omsorgsforskning sør Referansegruppen, koblet sammen med Fylkesmannens årlige samlinger for omsorgslederne i Vest- Agder

12 Målrettet satsing fra 2001 med oppfølging av viktig oppdrag fra Helsedirektoratet, har medført verdifullt samarbeid med ulike viktige instanser som bl.a. er:

13 Øvrige kommuner i Vest Agder – avtale
Senter for omsorgsforskning Sør – med i styret – forskningsprosjekt – ref. gr. SSHF – avtale – ref. til i ov.s.avt – samarbeidsorgan med UiA, USHT UiA – avtale – kombinasjonsst. – etikk- viderutd.- ny praksis syk.st – forskningspr., studieråd, rev sykepleieutdanning Kommune sammenslutningene

14 Samarbeidsråd helse sør/øst univ/høg- USHT
Nasjonalt kompetansesenter lindrende behandling Nasjonale kompetansesentre aldring og helse Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging RVTS Kompetansesenter Rus – region Sør

15 Fylkesmannen Kunnskapssenteret –nasjonalt fagråd, deltagelse pasientsikkerhetskampanjen KS - etikk, frivillighet Helsedirektoratet

16 Fått etablert videreutdanninger med 30 stp:
Lindrende behandling og omsorg Rehabilitering Demens og psykisk helse Akuttsykepleie under planlegging

17 Interkommunale fagnetteverk i eget fylke der HF og Universitetet deltar:
Lindrende omsorg Demens og psykisk helse eldre Aktiv omsorg

18 Øvrige tiltak: Utarbeidelse av opplæringspakker Kurs/erfaringskonferanser i tråd med behov i kommuner Besøk, hospitering Bistår i utviklingsprosesser Intern satsing

19 Muligheter videre: Videreutvikle gode samarbeidet med sam.part Bedre samordning på alle nivå av de ulike satsingene innen det store omfanget helse ¨og omsorgstjenestene rommer Samhandlingsreformen inkl. forskning Etablere samarbeid med flere relevante kompetansesentre Utnytte videre det gode trepart samarbeidet HF, UiA og USHT Tydelige forventninger fra Hdir relatert til tilskudd for å sikre spredning

20 En viktig motivasjon i det videre arbeidet med å ivareta oppdraget fra Helsedirektoratet er at vi øvrige kommuner opplever at vi utgjøre en forskjell i arbeidet med kvalitetsutvikling av helse- og tjenestene

21 Nasjonale og lokale nettsider:
Utviklingssenter.no Songdalen.kommune.no/utviklingssenter


Laste ned ppt "Songdalen kommune Gjennomgang av kompetansesentre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google