Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Songdalen kommune Margun Øhrn helse- og omsorgssjef Gjennomgang av kompetansesentre 23.01.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Songdalen kommune Margun Øhrn helse- og omsorgssjef Gjennomgang av kompetansesentre 23.01.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Songdalen kommune Margun Øhrn helse- og omsorgssjef Gjennomgang av kompetansesentre 23.01.13

2 Statlig føring : •St.meld. Nr 25 (2005 – 2006) ”Mestring, mulighter og mening” •”Kompetanseløftet 2015” •Strategi for Utviklingssentrene •Samhandlingsreformen

3 Målet med satsningen: •Forbedre sykehjems –og hjemmetjenester •både kvalitativt og kvantitativt •i møte med den raske veksten på omsorgsbehov.

4 Visjon: ” Utvikling gjennom kunnskap” Via nasjonale satsningsområder: •Fag og tjenesteutvikling •Videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter •Kompetanseutvikling hos ansatte •Forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten

5 Nasjonal satsing •Helsedirektoratet har etablert Utviklingssenter for både sykehjem og hjemmetjenester i alle fylkene •Helsedirektoratet arrangerer årlige samlinger for disse sentrene •H.dir ansvar for tilskudd m/føringer

6 Regional satsing •Det er etablert et Senter for omsorgsforskning i hver region •Senter for omsorgsforskning har ansvar for å arrangere årlige samlinger med Utviklingssentrene i sin regionen •Utviklingssentrene i hver region samarbeider

7 •De 40 Utviklingssentrene har noe ulik profil. •I det følgende belyses satsingen i Vest Agder. •Fylket har 2 Utviklingssentre med tett samarbeid og felles strategiplan. •Tar mest utgangspunkt i Utviklingssenteret i Songdalen sin satsing.

8 Mandat: •Utviklingssenter i Songdalen spesielt oppdrag fra H.dir. bl.a. om å videre satsing på etablerte interkommunale fagnettverk

9 Noen av satsingsområdene: •Aktiv omsorg/hjemmerehabilitering •Demens •Lindrende behandling og omsorg •Pasientsikkerhet •Psykisk helse/rus

10 •Samarbeid med frivillige •Akuttsykepleie •Ledelse •Velferdsteknologi •Etikk

11 Organisering og struktur: •Fag – og samarbeidsråd, felles og består av rep. fra USHTkommunene, UiA, Fylkesmannen, SSHF, T.V, Senter for omsorgsforskning sør •Referansegruppen, koblet sammen med Fylkesmannens årlige samlinger for omsorgslederne i Vest- Agder

12 Målrettet satsing fra 2001 med oppfølging av viktig oppdrag fra Helsedirektoratet, har medført verdifullt samarbeid med ulike viktige instanser som bl.a. er:

13 •Øvrige kommuner i Vest Agder – avtale •Senter for omsorgsforskning Sør – med i styret – forskningsprosjekt – ref. gr. •SSHF – avtale – ref. til i ov.s.avt – samarbeidsorgan med UiA, USHT •UiA – avtale – kombinasjonsst. – etikk- viderutd.- ny praksis syk.st – forskningspr., studieråd, rev sykepleieutdanning •Kommune sammenslutningene

14 •Samarbeidsråd helse sør/øst univ/høg- USHT •Nasjonalt kompetansesenter lindrende behandling •Nasjonale kompetansesentre aldring og helse •Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging RVTS •Kompetansesenter Rus – region Sør

15 •Fylkesmannen •Kunnskapssenteret –nasjonalt fagråd, deltagelse pasientsikkerhetskampanjen •KS - etikk, frivillighet •Helsedirektoratet

16 Fått etablert videreutdanninger med 30 stp:  Lindrende behandling og omsorg  Rehabilitering  Demens og psykisk helse  Akuttsykepleie under planlegging

17 Interkommunale fagnetteverk i eget fylke der HF og Universitetet deltar:  Lindrende omsorg  Demens og psykisk helse eldre  Aktiv omsorg

18 Øvrige tiltak: •Utarbeidelse av opplæringspakker •Kurs/erfaringskonferanser i tråd med behov i kommuner •Besøk, hospitering •Bistår i utviklingsprosesser •Intern satsing

19 Muligheter videre: •Videreutvikle gode samarbeidet med sam.part •Bedre samordning på alle nivå av de ulike satsingene innen det store omfanget helse ¨og omsorgstjenestene rommer •Samhandlingsreformen inkl. forskning •Etablere samarbeid med flere relevante kompetansesentre •Utnytte videre det gode trepart samarbeidet HF, UiA og USHT •Tydelige forventninger fra Hdir relatert til tilskudd for å sikre spredning

20 En viktig motivasjon i det videre arbeidet med å ivareta oppdraget fra Helsedirektoratet er at vi øvrige kommuner opplever at vi utgjøre en forskjell i arbeidet med kvalitetsutvikling av helse- og tjenestene

21 Nasjonale og lokale nettsider: •Utviklingssenter.no •Songdalen.kommune.no/utviklingssenter


Laste ned ppt "Songdalen kommune Margun Øhrn helse- og omsorgssjef Gjennomgang av kompetansesentre 23.01.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google