Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

hva betyr universell utforming i utvikling av gode lokalsamfunn?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "hva betyr universell utforming i utvikling av gode lokalsamfunn?"— Utskrift av presentasjonen:

1 hva betyr universell utforming i utvikling av gode lokalsamfunn?
Fylkesmann Tora Aasland April 2013

2 Regjeringens handlingsplan: Norge universelt utformet Lagt fram i 2009 Underskrevet av 5 statsråder BLD, KRD, SD, MD, FAD

3 Universell utforming •Langsiktig strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle •Utforming av produkter og tjenester slik at de kan brukes av alle (bl.a. bygninger, aktiviteter og informasjon)

4 Eksempler på satsingsområder for lokalsamfunn: Folkehelse Transport Stedsutvikling Reiseliv/kultur IKT

5 Folkehelse Bidra til å få universell utforming inn i langsiktige overordnede planer Samle på gode turforslag Skaffe mer kunnskap/utdanning Teste tilgjengelighet opp mot kommuneplan ((samarbeid viktig!) Høy bevissthet om folkehelse og forebygging

6 Folkehelse i alle aldersgrupper Være føre var
Folkehelse i alle aldersgrupper Være føre var! Eldrebølgen: flere lever lenger Yngrebølgen: livsstil er viktig Universell utforming= deltagelse for alle

7

8

9 Mennesker med nedsatt funksjonsevne 50 millioner i Europa har en funksjonshemning 30% av disse er synlige 70% er usynlige (bl.a. allergi, syn, hørsel, psykiske lidelser, muskel/skjelettplager, generell alderssvekkelse)

10 Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold
Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Over 1 mill. mennesker skades i året •Glassflater •Skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer •Trapper eller kanter innendørs ( skader) •Trapper eller kanter utendørs •Hull eller ujevnheter i gangareal ( skader)

11 Gode eksempler og ideer fra Kristiansand i forbindelse med tilsyn

12

13

14

15

16

17 Gode råd fra Statens Vegvesen:

18

19 Fylkesmannens hovedoppdrag:
Fylkesmannens hovedoppdrag: * Gi råd og veiledning til kommunene og samarbeide med fylkeskommunen om planarbeid, kunnskapsformidling og oppfølging * Videreutvikle kompetanse om universell utforming

20 Fylkesmannen skal ivareta rettssikkerhet for enkeltindividet, forvalte nasjonale mål i fylket
og håndtere spenningen mellom statlig styring og lokalt sjølstyre. Forutsetning: kommunekunnskap, kunnskap om nasjonale mål og «noko meir».


Laste ned ppt "hva betyr universell utforming i utvikling av gode lokalsamfunn?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google