Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

St.meld.nr 25 (2005 – 2006) »Mestring, muligheter og mening »Framtidas omsorgsutfordringer »OMSORGSPLAN 2015 » Anne Mette Aralt – møte 12k 25.10.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "St.meld.nr 25 (2005 – 2006) »Mestring, muligheter og mening »Framtidas omsorgsutfordringer »OMSORGSPLAN 2015 » Anne Mette Aralt – møte 12k 25.10.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 St.meld.nr 25 (2005 – 2006) »Mestring, muligheter og mening »Framtidas omsorgsutfordringer »OMSORGSPLAN 2015 » Anne Mette Aralt – møte 12k 25.10.06

2 Andre tilgrensende saker •Nasjonal helseplan (helsetjenesten fram til 2010) •”Bernt-utvalget” •Arbeids- og velferdsmeldinga •Ny gjennomgang av eksisterende strategiplan for barn med nedsatt funksjonsevne •Perspektivmeldingen •Og selvsagt - Statsbudsjettet

3 Omsorgsplan 2015 – verdier og politikk •- ønsker ikke en kommersialisering av helse- og • sosialtjenester •- ønsker økt brukerinnflytelse •- vil ha lokal forankring, men gjerne tilbud på tvers av • kommunegrenser •- ikke aktuelt å målrette rekruttering av helse- og • sosialpersonell fra utviklingsland

4 Utfordringer •Nye brukergrupper •Aldring •Knapphet på omsorgsytere •Medisinsk oppfølging •Aktivitet – sosiale og kulturelle forhold de største svakhetene

5 Kort om tall Pr i dag ca. 600 000 som er 67 år og eldre Pr 2002: ca 800 000 Øke ytterligere mot 2050 Under forutsetning av utsatt sykelighet og konstant famileomsorg: fra ca 110 000 årsverk til ca 125 000 i 2020 Behovet vil stige bratt etter dette

6 Strategier for framtidas utfordringer •A.KVALITETSUTVIKLING •B.KAPASITET OG KOMPETANSE •C.MEDISINSK OPPFØLGING •D.AKTIV OMSORG •E.PARTNERSKAP MED FAMILIE OG LOKALSAMFUNN

7 A. Kvalitetsutvikling •KS-avtalen om kvalitetsutvikling, forskning og planlegging •Lokale kvalitetskrav i alle kommuner – kommunestyrebehandling •Deltidsproblematikken •Utvidet pasienteombundsordning •Arbeidsmiljøsatsing •Lederutfordring – kvalitetssatsing •Langsiktig planlegging •Sterke brukerinnflytelse

8 B. Kapasitet og kompetanse •10 000 nye årsverk innen utgangen av 2009 •Anslag så langt: •2005 : ca 1900 •2006: ca. 1800 (basert på kommunale planer) •2007: ca 2100 •2008: ca 2100 •2009: ca 2100 •Skal dekke : stryket demensomsorg, bedre legedekning, hjemmetjeneste, bemanning til eldresentra, dagtilbud og sosiale/kulturelle aktivitetstilbud

9 B forts. •Kompetanseløftet 2015 •-3000 nye læreplasser •-kvalifisere 12 000 voksne til helsefag •-utdanne 8 00 ved desentral høgskole •-6 000 videreutdanning ved fagskole •-3 000 videreutdanning ved høgskole •-Flink med folk i første rekke •-Omdømmesatsing •-Flere undervisningssykehjem og ”satelitter”

10 B. Forts. økonomi •Satt av 152 mill til kompetanse: •Av dette er 22 mill satt av til undervisningssykehjem og palitativ behandling •Sosial- og helsedirektorat forvalter disse pengene i samråd og samarbeid med fylkesmennene

11 B. Forts. investeringstilskudd •Nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. •Målgruppen er diagnoseuavhengig •Målgruppen både eldre og yngre med omfattende tjenester •Øke antall korttidsplasser •Anslag på 60 000 nye plasser/boliger fra 2008 til 2030

12 C. Bedre samhandling og medisinsk oppfølging •Sammenhengende tiltakskjede mellom forvaltningsnivåene. •Vurderer forskrift om utskrivningsklare pasienter •(Nasjonal helseplan) •Nasjonale standarder for legetjenesten i sykehjem – •Mål om å styrke innsatsen av legeårsverk i sykehjem med minst 50 % innen 2010. •Krav om turnustjeneste i sykehjem •Faglig veileder for styrking av legetjeneste i sykehjem (forankret i sykehjemsforskriften) •Lokal norm for legedekning i kommunene •Introduksjonstilskudd til sykehjem som knytter seg til NOKLUS

13 C. Forts. •Helhetlig demensplan (kommer i 2007) •-modeller for dagtilbud •-utredning og diagnostikk •-erfaringsbank •Pårørendeskoler

14 D. Aktiv omsorg •Utredning av klarere kommunalt ansvar for aktivitet og sosiale tiltak •(rundskriv om kommunens plikter på dette området) •Styrke faglig bredde i omsorgstjenesten •Den kulturelle spaserstokken •Faglig veiledning for ernæringshåndtering

15 E. Partnerskap med familie og lokalsamfunn •Styrke rammevilkårene for frivillig omsorgsarbeid •Videreutvikle permisjonsordninger •Opptrapping av frivillighetssentraler •Håndbok om helse- og omsorgstjenestene •Ny kontakttelefon for eldre utsatt for vold

16


Laste ned ppt "St.meld.nr 25 (2005 – 2006) »Mestring, muligheter og mening »Framtidas omsorgsutfordringer »OMSORGSPLAN 2015 » Anne Mette Aralt – møte 12k 25.10.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google