Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demensplan 2015 Den gode dagen. •Bakgrunn for Demensplan 2015 •Hva mål har Demensplan 2015? •Hvem skal følge opp Demensplan 2015?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demensplan 2015 Den gode dagen. •Bakgrunn for Demensplan 2015 •Hva mål har Demensplan 2015? •Hvem skal følge opp Demensplan 2015?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demensplan 2015 Den gode dagen

2 •Bakgrunn for Demensplan 2015 •Hva mål har Demensplan 2015? •Hvem skal følge opp Demensplan 2015?

3 En aldrende befolkning

4 Forekomst av demens i befolkningen

5 Fra omsorgsplan til demensplan…. meldinger om planer Regjeringen vil sette i verk i fremtiden… Sosial –og helsedirektoratet Departementet

6 Demensplanen 2015 –Den gode dagen •Regjeringen ønsker å bedre tilbudet til personer med demens: –Innrømmer at det er manglende kunnskap om demens blant fagfolk og ellers i samfunnet –Tjenestetilbudet er ikke bra nok –Flere steder mangler ledd i tiltakskjeden

7 Demensplanen 2015 –Den gode dagen •Hovedsatsningsområder: –Dagtilbud /avlastning –Tilrettelagte botilbud ”smått er godt” –Fagkompetanse, utredning og diagnostisering

8 Dagaktivitetstilbud •Det manglende leddet i omsorgskjeden •Gir en meningsfull hverdag, aktiviserer og stimulerer –og gjør det mulig å bo lenger hjemme. •Pårørende får en avlastning •Kun 6,5 % av hjemmeboende personer med demens får et tilrettelagt dagtilbud •Rundskriv I -5/2007 ”Aktiv omsorg”

9 Tiltak for pårørende •Pårørendeskoler og samtalegrupper skal være tilgjengelig i hele landet i 2015 •Demensforeninger er gode arrangører for pårørendeskoler og samtalegrupper •Demensforeninger samarbeider med lokal helsetjeneste og spes.helsetjeneste •Pårørende har lovmessig rett til avlastning –(jmf Sosialtjenesteloven § 4-2)

10 Tilrettelagt botilbud •80 % av alle sykehjemsbeboere har demens. Bare 20 % sykehjem er tilrettelagt for personer med demens. •Smått er godt –små enheter, utgang til tilrettelagte utearealer. •Tilskudd fra Husbanken til nybygg og ombygging av sykehjem og omsorgsboliger

11 Økt kunnskap og kompetanse •Informasjon •Opplæring •Styrking av medisinsk kompetanse •Forskning

12 •Planen er statens signal til kommunene om hva de skal gjøre. •Kommunenes oppgave er å iverksette tiltakene i planen.

13 Fakta om demens •70 000 personer med demens •10 000 rammes hvert år •250 000 personer er berørt •1 500 under 65 år, 100 nye tilfeller pr år •Flere eldre med minoritetsetnisk bakgrunn •80 % av beboerne på sykehjem har en demenssykdom •Ca 33 000 bor i eget hjem •40,7 % av personer over 90 år utvikler demens •Antallet personer med demens vil fordobles innen 2040


Laste ned ppt "Demensplan 2015 Den gode dagen. •Bakgrunn for Demensplan 2015 •Hva mål har Demensplan 2015? •Hvem skal følge opp Demensplan 2015?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google