Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillemoen skole Foreløpige planer for regulering, utbygging og rehabilitering Enhet for arealplan Britt Søgaard, Charlotte Norstrøm og Erik Johan Hildrum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillemoen skole Foreløpige planer for regulering, utbygging og rehabilitering Enhet for arealplan Britt Søgaard, Charlotte Norstrøm og Erik Johan Hildrum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillemoen skole Foreløpige planer for regulering, utbygging og rehabilitering
Enhet for arealplan Britt Søgaard, Charlotte Norstrøm og Erik Johan Hildrum Eiendomsstaben Hans Erik Skari og Lars Jensen 15. Januar 2015

2 Områderegulering Heradsbygd rammer for planarbeidet – vedtatt av formannskapet
Lillemoen utvikles til framtidig skole i sør – innlemmes i planområdet Til beste for Heradsbygd - legge til rette for god utvikling og vekst - dialog med innbyggerne Uten ny kryssing av jernbanen Fokus - gjennomførbar / realiserbar Større infrastrukturinvesteringer må tas av private boligutbyggere Areal til barnehage og flerbrukshall vurderes ved Lillemoen skole

3 Kommuneplanens arealdel - vedtatt 22. juni 2011
Bestemmer arealbruken Område R6 og R8: krav til regulering før fradeling og bygging

4 Prinsippløsninger arealbruk og infrastruktur fra april 2012

5

6

7 Framdrift reguleringsplan skissert
Juni 2014: Formannskapet vedtar rammer for planarbeidet Januar 2015: Oppstartsmøte med konsulent Plan1 og oppstart av planprosess Februar: Annonsering nytt planprogram på høring Parallell oppstart av planarbeid med varsel til alle grunneiere og berørte April: Planprogram kan vedtas Prinsipper for arealbruken bestemmes August/september 2015: Planforslag behandles og sendes ut på høring Desember 2015: Reguleringsplan vedtas dersom uten innsigelser/forhold som krever tid å avklare

8

9 Skissert framdrift prosjekt / utbygging
Kommunestyret vedtak   I forbindelse med utbygging av ny skole ved Lillemoen, skal muligheten for å bygge en flerbrukshall og et nærmiljøanlegg ved Lillemoen utredes. Ansvaret for denne utredningen tillegges Arbeidsgruppa for nærmiljøanlegg på Lillemoen, bestående av FAU og medlemmer i friville lag og foreninger, i samarbeid med Elverum kommune. Resultatet av denne utredningen skal legges frem for kommunestyret til endelig avklaring/godkjenning innen 1. mai 2015. Nytt frittstående undervisningsbygg i to etasjer med fire klasserom i hver etasje. Eksisterende og nytt bygg forbindes via andreetasje med en overbygget og temperert gangbro. Forutsetter bruk at massivtre i alle nye bygg. Kjøre parallelle løp på regulering og prosjektering Todeling av prosjektet der første fase konsentreres om nytt undervisningsbygg og andre fase tar for seg flerbrukshall / nærmiljøanlegg. Dette for å nå målet om undervisning i nybygg fra januar 2017. Januar / februar 2015: Etablere prosjekteringsgruppe med arkitekt og andre prosjekterende, herunder treteknolog Etablere arbeidsgruppe for utredning av flerbrukshall / nærmiljøanlegg April / mai 2015: Ferdig forprosjekt med kalkyler for nytt undervisningsbygg Konklusjon på utredning flerbrukshall / nærmiljøanlegg

10 Mai - august 2015: Detaljprosjektering og klargjøre for anbudsutsendelse Implementere konklusjon fra utredning flerbrukshall / nærmiljøanlegg, eventuelt ny gymsal September 2015: Anbudsutsendelse Oktober 2015: Kontrahering entreprenør November / desember 2015: Byggestart Desember 2016: Ferdigstillelse nytt undervisningsbygg Januar 2017: Nytt undervisningsbygg tas i bruk Oppstart rehabilitering eksisterende bygningsmasse 2017: Ferdigstille flerbrukshall / gymsal og nærmiljøanlegg Lillemoen skole ferdig rehabilitert og utbyggingen sluttført


Laste ned ppt "Lillemoen skole Foreløpige planer for regulering, utbygging og rehabilitering Enhet for arealplan Britt Søgaard, Charlotte Norstrøm og Erik Johan Hildrum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google