Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk næringsplan Planrullering 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk næringsplan Planrullering 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk næringsplan Planrullering 2014
Gjeldende plan fra 2010 Rullering hvert 4. år – første gang i 2014 10-års planhorisont ( ) Planrullering tar utgangspunkt i Gjeldende plan Statusrapport/evalueringer Føringer og rammebetingelser regionalt og nasjonalt Innspill i planprosessen

2 Næringslivets forhold til kommunen
Samarbeid med Modum Kommune – et interesseområde for Modum Næringsråd MNRs forventning: Modum kommune – en god medspiller og best på næringsutvikling Næringsrådet ønsker å bidra slik: Ha gode relasjoner til politikere, administrasjon og etater Bidra til en god næringsplan gjennom innspill, gjennomføring og oppfølging Bidra til at Modum Kommune blir best i Buskerud innen saksbehandling og veiledning Kommunale anskaffelser gjøres lokalt

3 Kommunens forhold til næringslivet
Visjon for kommunen næringspolitikk (Strategisk næringsplan ): Modum kommune skal skape gode vilkår for eksisterende næringsliv og fremstå som en attraktiv kommune for etablerere. Kommunen skal fokusere på følgende strategier:  Modum kommune skal tilrettelegge effektiv infrastruktur for næringslivet Modum kommune skal arbeide for kompetanseheving blant innbyggerne og tiltrekke kompetanse til Modum Modum kommune skal tilby rask og kompetent veiledning og saksbehandling til næringsdrivende Modum kommune skal være en god samarbeidspartner og en samfunnsansvarlig næringsaktør

4 Kommunens ulike roller
Tjenesteleverandør Infrastruktur (vei, vann, kloakk) Helse Skole Kultur Forvaltningsmyndighet Plan og byggesak Landbruk Miljøvern ……… Selvstendig næringsaktør Grunneier Tomteutvikler Kraftprodusent Innkjøper Samfunnsutvikler Kommuneplan Regulerings/Sektor/temaplaner Regional aktør Nasjonal påvirker

5 Kan vi få til noe bra sammen?
Utgangspunkt Kommunen og næringslivet har mange felles interesser Roller og ståsted kan være noe forskjellig Modum kommune mener Det er lurt å samarbeide med næringslivet om planen Det er nyttig å lære av hverandre Det er behov for gjensidige avklaringer Roller Forventninger Muligheter og begrensninger

6 Organisering av arbeidet med strategisk næringsplan 2014
Planarbeidet koordineres av administrativ gruppe Ressursgrupper med politisk deltakelse og utvalgte bedrifter/bransjer oppnevnes for å bidra med innspill i planarbeidet Reiseliv Politiker: Ola Ingvoldstad Helse Politiker: Nina Mjøberg Bygg og anlegg Politiker: Ingunn Dalaker Øderud Handel og service Politiker: Jon Hovland Industri Politiker: Odd Georg Hansen Læring og næring Politiker: Mette Bogen Landbruk (egen plan under arbeid) Politiker: Ståle Versland Formannskapet i Modum er planutvalg og førsteinstans i behandlingen Kommunestyret i Modum vedtar planen Planoppfølging av administrasjonen i samarbeid med næringslivet

7 Milepæler for planarbeidet
3. mars Møte i formannskapet – vedtak om oppstart av planarbeid 5. mars: Næringsfrokost + Møte i koordineringsgruppa – mandat /oppnevning av deltakere i ressursgrupper 15. mar-5. mai: Møter med ressursgruppene 3. april: Dialogmøte Modum kommune/Modum næringsråd 14. mai: Møte i koordineringsgruppa – oppsummering av innspill fra ressursgruppene 2. juni: Møte i formannskapet – behandling av første planutkast Juni-juli: Begrenset høringsrunde til styret i næringsrådet og ressursgruppene 18. august: Møte i koordineringsgruppa – oppsummering etter høring xx. september: Møte i formannskapet - behandling av plan xx. oktober: Vedtak av strategisk næringsplan i kommunestyret

8 Bli med! Noen blir særskilt utfordret til å delta i ressursgruppene
Alle er velkomne til å gi innspill underveis i planprosessen Modum Næringsråd og deltakerne i ressursgruppene får ny anledning til å uttale seg før planforslaget går til politisk behandling Kontaktpersoner: Modum kommune: Morten Eken, tlf , Modum næringsråd: Bjørn Larsen, tlf ,


Laste ned ppt "Strategisk næringsplan Planrullering 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google