Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk næringsplan Planrullering 2014 • Gjeldende plan fra 2010 • Rullering hvert 4. år – første gang i 2014 • 10-års planhorisont (2014-2024) • Planrullering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk næringsplan Planrullering 2014 • Gjeldende plan fra 2010 • Rullering hvert 4. år – første gang i 2014 • 10-års planhorisont (2014-2024) • Planrullering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk næringsplan Planrullering 2014 • Gjeldende plan fra 2010 • Rullering hvert 4. år – første gang i 2014 • 10-års planhorisont (2014-2024) • Planrullering tar utgangspunkt i – Gjeldende plan – Statusrapport/evalueringer – Føringer og rammebetingelser regionalt og nasjonalt – Innspill i planprosessen

2 Næringslivets forhold til kommunen Samarbeid med Modum Kommune – et interesseområde for Modum Næringsråd MNRs forventning: Modum kommune – en god medspiller og best på næringsutvikling Næringsrådet ønsker å bidra slik: • Ha gode relasjoner til politikere, administrasjon og etater • Bidra til en god næringsplan gjennom innspill, gjennomføring og oppfølging • Bidra til at Modum Kommune blir best i Buskerud innen saksbehandling og veiledning • Kommunale anskaffelser gjøres lokalt

3 Kommunens forhold til næringslivet Visjon for kommunen næringspolitikk (Strategisk næringsplan 2010-2020): Modum kommune skal skape gode vilkår for eksisterende næringsliv og fremstå som en attraktiv kommune for etablerere. Kommunen skal fokusere på følgende strategier: • Modum kommune skal tilrettelegge effektiv infrastruktur for næringslivet • Modum kommune skal arbeide for kompetanseheving blant innbyggerne og tiltrekke kompetanse til Modum • Modum kommune skal tilby rask og kompetent veiledning og saksbehandling til næringsdrivende • Modum kommune skal være en god samarbeidspartner og en samfunnsansvarlig næringsaktør

4 Kommunens ulike roller • Tjenesteleverandør – Infrastruktur (vei, vann, kloakk) – Helse – Skole – Kultur • Forvaltningsmyndighet – Plan og byggesak – Landbruk – Miljøvern – ……… • Selvstendig næringsaktør – Grunneier – Tomteutvikler – Kraftprodusent – Innkjøper • Samfunnsutvikler – Kommuneplan – Regulerings/Sektor/temaplaner – Regional aktør – Nasjonal påvirker

5 Kan vi få til noe bra sammen? • Utgangspunkt o Kommunen og næringslivet har mange felles interesser o Roller og ståsted kan være noe forskjellig • Modum kommune mener o Det er lurt å samarbeide med næringslivet om planen o Det er nyttig å lære av hverandre o Det er behov for gjensidige avklaringer  Roller  Forventninger  Muligheter og begrensninger

6 Organisering av arbeidet med strategisk næringsplan 2014 – Planarbeidet koordineres av administrativ gruppe – Ressursgrupper med politisk deltakelse og utvalgte bedrifter/bransjer oppnevnes for å bidra med innspill i planarbeidet • ReiselivPolitiker: Ola Ingvoldstad • HelsePolitiker: Nina Mjøberg • Bygg og anleggPolitiker: Ingunn Dalaker Øderud • Handel og servicePolitiker: Jon Hovland • IndustriPolitiker: Odd Georg Hansen • Læring og næringPolitiker: Mette Bogen • Landbruk (egen plan under arbeid)Politiker: Ståle Versland – Formannskapet i Modum er planutvalg og førsteinstans i behandlingen – Kommunestyret i Modum vedtar planen – Planoppfølging av administrasjonen i samarbeid med næringslivet

7 Milepæler for planarbeidet 3. marsMøte i formannskapet – vedtak om oppstart av planarbeid 5. mars: Næringsfrokost + Møte i koordineringsgruppa – mandat /oppnevning av deltakere i ressursgrupper 15. mar-5. mai: Møter med ressursgruppene 3. april: Dialogmøte Modum kommune/Modum næringsråd 14. mai: Møte i koordineringsgruppa – oppsummering av innspill fra ressursgruppene 2. juni: Møte i formannskapet – behandling av første planutkast Juni-juli: Begrenset høringsrunde til styret i næringsrådet og ressursgruppene 18. august: Møte i koordineringsgruppa – oppsummering etter høring xx. september: Møte i formannskapet - behandling av plan xx. oktober: Vedtak av strategisk næringsplan i kommunestyret

8 Bli med! • Noen blir særskilt utfordret til å delta i ressursgruppene • Alle er velkomne til å gi innspill underveis i planprosessen • Modum Næringsråd og deltakerne i ressursgruppene får ny anledning til å uttale seg før planforslaget går til politisk behandling Kontaktpersoner: Modum kommune: Morten Eken, tlf. 32789303, morten.eken@modum.kommune.nomorten.eken@modum.kommune.no Modum næringsråd: Bjørn Larsen, tlf. 91680770, post@modumnaeringsrad.nopost@modumnaeringsrad.no


Laste ned ppt "Strategisk næringsplan Planrullering 2014 • Gjeldende plan fra 2010 • Rullering hvert 4. år – første gang i 2014 • 10-års planhorisont (2014-2024) • Planrullering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google