Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Prosessen så langt, 1 200720082009201020112012 Planprogram på høring Planprogram vedtatt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Prosessen så langt, 1 200720082009201020112012 Planprogram på høring Planprogram vedtatt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Prosessen så langt, 1 200720082009201020112012 Planprogram på høring Planprogram vedtatt ROS ferdig Alternativer i dalføret utredet Bondealternativet besluttet utredet KU ferdig Kommunedelplan med KU og ROS på høring Vedtak Folkemøter på Hovin, Lundamo, Ler og Kvål Østtrase forkastet Folkemøter på Hovin, Lundamo, Ler og Kvål

2 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Prosessen så langt, 2

3 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innsigelse 19. juni 2. gangsbehandling 11. september Kommunestyret Prosessen framover – overordnet, pr. 25.06.12 Høringsfrist 11. mai 27.mars 1. gangsbehandling FSK, 29. mai Formål: Tygge på høringsuttalelsene 12. april Infomøte Juni Høringsuttalelse NTP 2013 - 2015 Reguleringsarbeid 2014 - 2016 Byggeplanlegging Prosjektering Høst 2012 Grunnlag for bompengefinansiering 2014 – 201? Ervervsprosesser Prosesser i kommunen og hos regionale myndigheter Arbeid hos Statens vegvesen 2018 Byggestart? 2013 Vår 2013 NTP vedtak 3. juli Infomøte sept Infomøte 7. august Mekling

4 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Trase for ny E6 formannskapets vedtak 19.06.12 (kommunestyret 11.09) Alternativ 2a – Formannskapets vedtak 19.06.12 NB! Angir en trase Grovt Detaljer på neste plannivå - reguleringsplan

5 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Reguleringsplanprosesser – e pbl Kunngjøring av oppstart 1. gangsbehandling i planutvalg Kunngjøring, planforslag på høring 2. gangsbehandling i planutvalg Vedtak i kommunestyret Din interesse spilles inn Planforslag utarbeidesSjekk om din interesse er ivaretatt. Hvis JA – alt ok Hvis NEI – følg evt. opp Saken avsluttet Berørte interesser SKAL varsles Kunngjøring av vedtak Klage

6 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Juni 2012 Du vet ikke hvor veien kommerDu vet hvor veien kommer Skriv høringsmerknad til 11. mai Ha kunnskap om hvordan du kan bli berørt Ha kunnskap om hvordan du blir ivaretatt i den videre prosessen – kjenn den videre prosessen Ha kunnskap om hvordan du kan bli berørt og hvordan du blir ivaretatt i den videre prosessen Delta aktivt i reguleringsarbeidet som vil starte – det har sin prosess, kjenn den Bli kjent med ervervsprosessen (erstatningsprosessen) Bli kjent med hvilke avbøtende tiltak som kan være aktuelle for deg Regulerings- og prosjekteringsfase Ervervsfase Byggefase Avklare-trase-fase Jan 2012 2018?

7 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Informasjonsmøte 3. juli i Folkets Hus på Kvål Velkommen

8 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Slutt

9 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Fire folkemøter høsten 11 Ett infomøte i forbindelse med høringen april 12 Arbeidsmøter i formannskapet

10 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Folkemøte på Kvål 30.11.11 vedr. ny E6 Håggåtunnelen- Skjerdingstad.

11 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Folkemøte på Lundamo 24.11.11 vedr. ny E6 Håggåtunnelen- Skjerdingstad.

12 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Planforslag på høring ”tre” alternativ Alternativ 1 – Statens vegvesens alternativ Alternativ 2a – Kommunens alternativ Alternativ 2b NB! Angir en trase Grovt Detaljer på neste plannivå - reguleringsplan

13 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Bakgrunn for planforslaget Det fins ingen optimal trase Veg som kan fungere for innbyggerne i alle tettstedene i dalen – flere kan det Dyrkajord – matsikkerhet Gaula Næringsliv Redusere ulykker Tettstedsutvikling

14 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Noen konsekvenser av forslaget

15 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Europaveg 6 En pulsåre gjennom landet Fra Kirkenes i Norge til Trelleborg i Sverige Totalt 3120 km, hvor 2630 km i Norge. Før 1985 gikk E6 fra Roma til Kirkenes. Traseen fastlagt av UNECE – FNs økonomiske kommisjon for Europa Betegnelsen E6 innført i 1965 - for de spesielt interesserte sjekk nett.

16 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Europaveg 6 Konseptutvalgutredning på høring Totalt 6 konsepter på høring Konsept 1 Utbedringer av dagens veg Konsept 3 Veg med midtrekkverk Ulsberg-Trondheim

17 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Planforslaget består av: Planbeskrivelse med bestemmelser og retningslinjer Plankart – planalternativ 2a – kommunens anbefaling Plankart – planalternativ 2b Plankart – planalternativ 1 – vegvesnets anbefaling Konsekvensutredning  Sammendragsrapport  Konsekvensrapport  Temarapporter Ligger på kommunens hjemmeside De som ønsker planforslaget tilsendt: Skriv navn og adresse på liste – så sender vi ut.


Laste ned ppt "Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Prosessen så langt, 1 200720082009201020112012 Planprogram på høring Planprogram vedtatt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google