Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Presentasjon for Glåmdal regionråd 25.01.13 Trine Fjøsne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Presentasjon for Glåmdal regionråd 25.01.13 Trine Fjøsne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Presentasjon for Glåmdal regionråd 25.01.13 Trine Fjøsne

2 Forskrift om rammer for vannforvaltningen. Den norske gjennomføringene av EUs vannrammedirektiv. Hjemlet i vannressursloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven. Vannforskriften har spesielle regler knyttet til planprosessen og forvaltningsplanen (ansvarsforhold, utredninger og godkjenningsprosedyre). Offentlige organer har rett og plikt til å delta i planarbeidet (plan- og bygningsloven § 3-2). Formål (Vf § 1): sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene våre! Vannforskriften

3 16 vannregioner Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet Vannregion Glomma

4 Vannområder i vannregion Glomma Planperiode 1: 2010-2015Planperiode 2: 2016-2021

5 Forvaltningsplan for 2016-2021 Rullering av forvaltningsplan 2010-2015 Planprosess

6 Vannregionmyndigheten legger opp til at kommunene og vannområdeutvalgene får ansvaret for å lede arbeidet og samordne innspill fra sektormyndigheter og fylkesmenn På vannområdenivå skal det ikke fattes vedtak i medhold av plan- og bygningsloven eller vannforskriften (forvaltningsplanen vedtas av fylkestingene som regional plan). Vannregionmyndigheten anbefaler imidlertid at kommunene i vannområdene orienterer og legger saker fram for sine politiske utvalg, formannskap og formannskap underveis i planarbeidet Vannområdene

7 Organisering i vannområdene Glomma og Grensevassdragene Vannområdeutvalg Arbeidsgruppe Referansegruppe Styringsgruppe Faggruppe avløpFaggruppe landbrukFaggruppe fysiske inngrepFaggruppe økologi Grensevassdragene Leder: Ole Martin Norderhaug, Ordfører i Trysil kommune Nestleder: Niels F. Rolsdorph, Ordfører i Grue kommune Glomma Leder : Øystein Østgaard, Ordfører i Kongsvinger kommune Nestleder: Espen Andrè Kristiansen, Ordfører i Åmot kommune

8 o Overvåkning o Karakterisering o Klassifisering o Miljøtilstand o Risikovurdering o Påvirkning o Tiltaksanalyse Vannforekomstenes miljøtilstand

9 Vannområde Glomma: 19 998,37 km 2, 30 kommuner, 3 fylkeskommuner (Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark), totalt 602 vannforekomster (194 i risiko, 14 i mulig risiko), 29 SMVF kandidater Vannområde Grensevassdragene: - Del av Bottenhavet vattendistrikt i Norge (Dalälven): 1124 km 2, Trysil og Engerdal kommuner, Hedmark fylkeskommune, totalt 116 vannforekomster (2 i Risiko) - Västerhavet vattendistrikt i Norge (Vannområde Femund- /Trysilvassdraget - Klarälven, Røgden - Norsälven, Byälven og Upperudsälven): 7436 km 2, 16 kommuner, 4 fylkeskommuner (Akershus, Østfold, Sør-Trøndelag og Hedmark), totalt 437 vannforekomster (199 i Risiko, 11 i mulig risiko), 10 SMVF kandidater Status Glomma og Grensevassdragene

10 o Utarbeide lokale tiltaksanalyser for vannområdet - Jf. Vf. § 25: Tiltaksprogram - Frist 30.11.2013 o Lage forslag til overvåkningsprogram og iverksette behov for overvåkning - Jf. Vf. §18: Overvåkningsprogram - Frist 01.11.2013 (utsatt fra 01.11.2012) 2013 Gjennomgang av alle vannforekomster

11 Mål: finne fram til de mest kostnadseffektive tiltakene for å nå miljømålene Miljømål: - for naturlige vannforekomster av overflatevann er at de skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand (Vf. § 4) - beskyttes mot forringelse (Vf. § 12) - for tilstanden i kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) er at de skal ha minst godt økologisk potensiale og god kjemisk tilstand (Vf. § 5) Samarbeid mellom aktørene i vannområdene - faglige vurderinger - kost/effekt vurderinger av foreslåtte tiltak - vannområdeutvalgene/styringsgruppene er ansvarlige - sektormyndigheter, fylkesmenn og fylkeskommune skal delta i arbeidet Planarbeidet skal ende i en regional forvaltningsplan med tiltaksprogram - beskrivelse av hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak - hvilke tiltak det kan knyttes en tiltakshaver til Forvaltningsplanen gjelder i en periode på 6 år (2016-2021) - tiltakene skal være operative senest 3 år etter at forvaltningsplanen er godkjent - rulleres hvert 6. år Tiltaksanalyser

12 2014 Tiltaksanalyser i faggrupper januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september - oktober – november - desember Møte med referansegruppe Møte med styringsgruppe Vannområdeutvalg Forslag til tiltaksprogram fra vannområde oversendes vannregionmyndigheten Møte i arbeidsgruppe januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september - oktober – november - desember 2015 Utkast til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram - vannregionmyndigheten Forvaltningsplan med tiltaksprogram på HØRING Møte med sektormyndighet

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Vannområdene Glomma og Grensevassdragene Presentasjon for Glåmdal regionråd 25.01.13 Trine Fjøsne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google