Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannområdene Glomma og Grensevassdragene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannområdene Glomma og Grensevassdragene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannområdene Glomma og Grensevassdragene
Presentasjon for Glåmdal regionråd Trine Fjøsne

2 Vannforskriften Forskrift om rammer for vannforvaltningen.
Den norske gjennomføringene av EUs vannrammedirektiv. Hjemlet i vannressursloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven. Vannforskriften har spesielle regler knyttet til planprosessen og forvaltningsplanen (ansvarsforhold, utredninger og godkjenningsprosedyre). Offentlige organer har rett og plikt til å delta i planarbeidet (plan- og bygningsloven § 3-2). Formål (Vf § 1): sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene våre!

3 Vannregion Glomma 16 vannregioner Vannregion Glomma
Østfold fylkeskommune er vannregionmyndighet

4 Vannområder i vannregion Glomma
Planperiode 1:  forvaltningsplan ferdig, følger opp/rapporterer Planperiode 2:  forvaltningsplan utarbeides Hedmark: Femund/Trysil vassdraget, Røgden Planperiode 1: Planperiode 2:

5 Planprosess Forvaltningsplan for 2016-2021
Rullering av forvaltningsplan

6 Vannområdene Vannregionmyndigheten legger opp til at kommunene og vannområdeutvalgene får ansvaret for å lede arbeidet og samordne innspill fra sektormyndigheter og fylkesmenn På vannområdenivå skal det ikke fattes vedtak i medhold av plan- og bygningsloven eller vannforskriften (forvaltningsplanen vedtas av fylkestingene som regional plan). Vannregionmyndigheten anbefaler imidlertid at kommunene i vannområdene orienterer og legger saker fram for sine politiske utvalg, formannskap og formannskap underveis i planarbeidet

7 Organisering i vannområdene Glomma og Grensevassdragene
Vannområdeutvalg Styringsgruppe Referansegruppe Arbeidsgruppe Faggruppe økologi Faggruppe fysiske inngrep Faggruppe avløp Faggruppe landbruk Grensevassdragene Leder: Ole Martin Norderhaug, Ordfører i Trysil kommune Nestleder: Niels F. Rolsdorph, Ordfører i Grue kommune Glomma Leder : Øystein Østgaard, Ordfører i Kongsvinger kommune Nestleder: Espen Andrè Kristiansen, Ordfører i Åmot kommune

8 Vannforekomstenes miljøtilstand
Overvåkning Karakterisering Klassifisering Miljøtilstand Risikovurdering Påvirkning Tiltaksanalyse

9 Status Glomma og Grensevassdragene
Vannområde Glomma: 19 998,37 km2 , 30 kommuner, 3 fylkeskommuner (Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark), totalt 602 vannforekomster (194 i risiko, 14 i mulig risiko), 29 SMVF kandidater Vannområde Grensevassdragene: - Del av Bottenhavet vattendistrikt i Norge (Dalälven): km2, Trysil og Engerdal kommuner, Hedmark fylkeskommune, totalt 116 vannforekomster (2 i Risiko) - Västerhavet vattendistrikt i Norge (Vannområde Femund- /Trysilvassdraget - Klarälven, Røgden - Norsälven, Byälven og Upperudsälven): km2, 16 kommuner, 4 fylkeskommuner (Akershus, Østfold, Sør-Trøndelag og Hedmark), totalt 437 vannforekomster (199 i Risiko, 11 i mulig risiko), 10 SMVF kandidater

10 2013 Gjennomgang av alle vannforekomster
Utarbeide lokale tiltaksanalyser for vannområdet - Jf. Vf. § 25: Tiltaksprogram - Frist Lage forslag til overvåkningsprogram og iverksette behov for overvåkning - Jf. Vf. §18: Overvåkningsprogram - Frist (utsatt fra )

11 Tiltaksanalyser Mål: finne fram til de mest kostnadseffektive tiltakene for å nå miljømålene Miljømål: - for naturlige vannforekomster av overflatevann er at de skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand (Vf. § 4) - beskyttes mot forringelse (Vf. § 12) - for tilstanden i kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) er at de skal ha minst godt økologisk potensiale og god kjemisk tilstand (Vf. § 5) Samarbeid mellom aktørene i vannområdene - faglige vurderinger - kost/effekt vurderinger av foreslåtte tiltak - vannområdeutvalgene/styringsgruppene er ansvarlige - sektormyndigheter, fylkesmenn og fylkeskommune skal delta i arbeidet Planarbeidet skal ende i en regional forvaltningsplan med tiltaksprogram - beskrivelse av hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltak - hvilke tiltak det kan knyttes en tiltakshaver til Forvaltningsplanen gjelder i en periode på 6 år ( ) - tiltakene skal være operative senest 3 år etter at forvaltningsplanen er godkjent - rulleres hvert 6. år

12 2014 2015 Tiltaksanalyser i faggrupper
Forslag til tiltaksprogram fra vannområde oversendes vannregionmyndigheten Møte med sektormyndighet  Tiltaksanalyser i faggrupper Møte med styringsgruppe 2014 januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september - oktober – november - desember Møte i arbeidsgruppe Vannområdeutvalg Møte med referansegruppe Utkast til regional forvaltningsplan og tiltaksprogram - vannregionmyndigheten Forvaltningsplan med tiltaksprogram på HØRING 2015 januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september - oktober – november - desember

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Vannområdene Glomma og Grensevassdragene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google