Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas INNHERRED SAMKOMMUNE Forsøket går mot slutten, hva nå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas INNHERRED SAMKOMMUNE Forsøket går mot slutten, hva nå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas INNHERRED SAMKOMMUNE Forsøket går mot slutten, hva nå ? Seminar 23.04.07.

2 Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas ISK – Hvorfor ? Innbyggernes krav om flere tjenester og bedre tjenester Innbyggernes krav om flere tjenester og bedre tjenester Økonomisk krise – stadige nedskjæringer Økonomisk krise – stadige nedskjæringer Pålegg fra overordna myndighet om ”å gjøre noe” som monnet Pålegg fra overordna myndighet om ”å gjøre noe” som monnet Et trykk om effektivisering Et trykk om effektivisering Et samarbeid som ga sterke fagmiljø og overordna helhetlig politisk styring Et samarbeid som ga sterke fagmiljø og overordna helhetlig politisk styring

3 Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas ISK – Vedtatte Hovedmål Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer Bedre tjenester innenfor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide / øke beredskap til å møte nye utfordringer Opparbeide / øke beredskap til å møte nye utfordringer Være drivkraften i utviklingen av samarbeidet i Innherredsregionen Være drivkraften i utviklingen av samarbeidet i Innherredsregionen Være tyngdepunktet for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling) Være tyngdepunktet for regional utvikling (kulturbasert forretningsutvikling)

4 Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas ISK – Vedtatte Hovedmål Det skal skapes et positivt bilde / image av regionen Det skal skapes et positivt bilde / image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt Reduserte driftsutgifter på sikt

5 Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas ISK – Viktige moment når veien videre skal vurderes Politisk helhetstenking og styring (demokratiaspektet) Politisk helhetstenking og styring (demokratiaspektet) Utvikle kompetanse hos ansatte – styrke fagmiljøene Utvikle kompetanse hos ansatte – styrke fagmiljøene Innbyggernes økte forventninger om flere og bedre tjenester Innbyggernes økte forventninger om flere og bedre tjenester Økonomi Økonomi

6 Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas ISK - Vurderinger Er målene oppnådd, helt eller delvis ? Er målene oppnådd, helt eller delvis ? Dersom en skal gå videre med samkommunen, bør målene justeres ? (evt. nye mål ?) Dersom en skal gå videre med samkommunen, bør målene justeres ? (evt. nye mål ?) Bør nye områder legges inn / områder tas ut ? Bør nye områder legges inn / områder tas ut ?

7 Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas ISK - Samarbeidsalternativer Søke om nytt forsøk for 4 år. Søke om nytt forsøk for 4 år. Forlenge forsøket i 2 år Forlenge forsøket i 2 år Etablere Vertskommune med og uten nemnd Etablere Vertskommune med og uten nemnd Andre interkommunale løsninger (IKS) Andre interkommunale løsninger (IKS) Tilbake til ”start” – før etableringen av samkommunen Tilbake til ”start” – før etableringen av samkommunen

8 Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas ISK – Hva skjer videre ? 03.05. : Vedta mandat for forprosjekt ”ISK 2” i samkommunestyret 03.05. : Vedta mandat for forprosjekt ”ISK 2” i samkommunestyret 09.05. : Behandling i kommunestyret 09.05. : Behandling i kommunestyret Mai / juni arbeid med forprosjektet Mai / juni arbeid med forprosjektet 13.06. : Orientering / diskusjon i kst. 13.06. : Orientering / diskusjon i kst. August / september : fortsatt arbeid August / september : fortsatt arbeid September : Behandling / vedtak i kst. September : Behandling / vedtak i kst. November : Sende ny søknad November : Sende ny søknad

9 Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas Gruppearbeid - Spørsmål Drøft fordeler og ulemper ved et nytt 4- årig forsøk med ISK Drøft fordeler og ulemper ved et nytt 4- årig forsøk med ISK Fordeler / ulemper med samkommune i forhold til vertskommunemodell Fordeler / ulemper med samkommune i forhold til vertskommunemodell Dersom videre forsøk med samkommune, skal målene justeres / endres ? I tilfelle ja, hvilke nye mål bør vedtas ? Dersom videre forsøk med samkommune, skal målene justeres / endres ? I tilfelle ja, hvilke nye mål bør vedtas ? Kan nye oppgaver legges inn i en framtidig samkommune ? Evt. hvilke ? Kan nye oppgaver legges inn i en framtidig samkommune ? Evt. hvilke ?


Laste ned ppt "Levanger kommune - Dialogsemninar 23.04 – ISK - Forsøket går mot slutten, hva nå? – Hans Heieraas INNHERRED SAMKOMMUNE Forsøket går mot slutten, hva nå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google