Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reguleringsplan Vendespor Ski sør -del av Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski Åpent møte 15.01.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reguleringsplan Vendespor Ski sør -del av Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski Åpent møte 15.01.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Reguleringsplan Vendespor Ski sør -del av Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski
Åpent møte

2 Follobanen Norges største samferdselsprosjekt
22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski. Landets lengste jernbanetunnel på 19,5 km Første jernbanetunnel i Norge med to adskilte løp Byggestart planlegges i 2014 (viktig forberedende arbeid i 2013). Follobanen etter planen ferdigstilt i 2019. Bygges for en mulig hastighet på 200/250 km/t. Tilrettelegger for en mulig halvering av reisetiden Oslo-Ski Er innerste del av Inter City-utbyggingen

3 Ski stasjon bygges om Tre plattformer, seks spor til plattform
Plattform 3: nærmest sentrum, brukes til lokaltrafikk samt østre linje Plattform 2: gjennomgående trafikk til Follobanen (nordgående) Plattform 1: gjennomgående trafikk fra Follobanen (sørgående)

4 Bakgrunn for Vendespor Ski sør
Vending av lokaltog i forbindelse med bygging av nye Ski stasjon Planlagt bygging i 2016 Planlagt ferdigstilt 2017 NB: vendesporet planlegges øst for eksisterende spor, ikke vest som vist her

5 Oversiktsbilde over planområdet

6 Oversiktskart fra annonsen
Plangrensen er trukket bredt for å gi plass til å vurdere ulike støytiltak Midlertidig avkjørsel til Fv. 152 er under vurdering i samråd med Statens Vegvesen

7 Foreløpig skisse over vendesporet m/driftsveg

8 Ett 250 meter langt spor langs østsida av Østfoldbanens vestre linje
Vendespor Ski sør Ett 250 meter langt spor langs østsida av Østfoldbanens vestre linje Asfaltert driftsveg – 3 meter bred Gjennomføringstid for bygging ca. 6 mnd.

9 Vendesporet blir liggende like lavt i terrenget som eksisterende bane
Banen i landskapet Vendesporet blir liggende like lavt i terrenget som eksisterende bane Taket på parkerte tog vil være synlig fra Fv.152

10 Utvidet arbeidstid ved togstans
Støy i anleggsperioden Normal arbeidstid 07-19 Utvidet arbeidstid ved togstans Tilbud om alternativ overnatting hvis støyende arbeider må gjennomføres på nattestid Anleggsarbeidene vil både synes og høres!

11 Det vil bli gjort støytiltak for å tilfredsstille gjeldende støykrav.
Støy i permanent situasjon Det vil bli gjort støytiltak for å tilfredsstille gjeldende støykrav. Både langsgående skjerming, områdeskjermer og lokale støytiltak blir vurdert Støy vil bli beregnet for nytt vendespor sammen med trafikken på Østfoldbanens Vestre linje. Trafikktall i 2025 vil bli lagt til grunn

12 Støysituasjon uten vendespor og uten støyskjerming
Støy i permanent situasjon Støysituasjon uten vendespor og uten støyskjerming Beregningsår: 2025 1,5 meter over terreng

13 Støysituasjon med vendespor, men uten støyskjerming
Støy i permanent situasjon Støysituasjon med vendespor, men uten støyskjerming Beregningsår: 2025 1,5 meter over terreng

14 Støysituasjon med vendespor og med langsgående støyskjerm
Støy i permanent situasjon Støysituasjon med vendespor og med langsgående støyskjerm Beregningsår: 2025 1,5 meter over terreng

15 Innsending av planforslag – mai 2013
Videre planprosess Innsending av planforslag – mai 2013 Førstegangsbehandling i plan- og byggesaksutvalget – juni 2013 Offentlig ettersyn – 6 uker Annengangsbehandling i plan- og byggesaksutvalget – september 2013 Sluttbehandling i kommunestyret – oktober 2013

16 Forberedende arbeider starter 1.10.2013
Videre planleggings- og byggeprosess for Follobanen, delprosjekt Ski Forberedende arbeider starter Kontrahering hovedarbeider - sommeren 2014 Bygging av vendespor Ski sør - sommeren 2016 Ski stasjon og Follobanen ferdig 2019

17 Frist for uttalelser til varselet 31. januar 2013
Annonsering Frist for uttalelser til varselet 31. januar 2013 Innspill sendes til Norconsult v/Heidi Jensen, postboks 626, 1303 Sandvika

18 Takk for oppmerksomheten!
Mer info:


Laste ned ppt "Reguleringsplan Vendespor Ski sør -del av Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski Åpent møte 15.01.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google