Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpent møte 15.01.2013 Reguleringsplan Vendespor Ski sør - del av Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpent møte 15.01.2013 Reguleringsplan Vendespor Ski sør - del av Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpent møte 15.01.2013 Reguleringsplan Vendespor Ski sør - del av Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski

2 Follobanen • Norges største samferdselsprosjekt • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski. • Landets lengste jernbanetunnel på 19,5 km • Første jernbanetunnel i Norge med to adskilte løp • Byggestart planlegges i 2014 (viktig forberedende arbeid i 2013). • Follobanen etter planen ferdigstilt i 2019. • Bygges for en mulig hastighet på 200/250 km/t. • Tilrettelegger for en mulig halvering av reisetiden Oslo-Ski • Er innerste del av Inter City-utbyggingen

3 Ski stasjon bygges om Tre plattformer, seks spor til plattform • Plattform 3: nærmest sentrum, brukes til lokaltrafikk samt østre linje • Plattform 2: gjennomgående trafikk til Follobanen (nordgående) • Plattform 1: gjennomgående trafikk fra Follobanen (sørgående)

4 Bakgrunn for Vendespor Ski sør • Vending av lokaltog i forbindelse med bygging av nye Ski stasjon • Planlagt bygging i 2016 • Planlagt ferdigstilt 2017 NB: vendesporet planlegges øst for eksisterende spor, ikke vest som vist her

5 Oversiktsbilde over planområdet

6 Oversiktskart fra annonsen • Plangrensen er trukket bredt for å gi plass til å vurdere ulike støytiltak • Midlertidig avkjørsel til Fv. 152 er under vurdering i samråd med Statens Vegvesen

7 Foreløpig skisse over vendesporet m/driftsveg

8 Vendespor Ski sør • Ett 250 meter langt spor langs østsida av Østfoldbanens vestre linje • Asfaltert driftsveg – 3 meter bred • Gjennomføringstid for bygging ca. 6 mnd.

9 Banen i landskapet • Vendesporet blir liggende like lavt i terrenget som eksisterende bane • Taket på parkerte tog vil være synlig fra Fv.152

10 Støy i anleggsperioden • Normal arbeidstid 07-19 • Utvidet arbeidstid ved togstans • Tilbud om alternativ overnatting hvis støyende arbeider må gjennomføres på nattestid Anleggsarbeidene vil både synes og høres!

11 Støy i permanent situasjon • Det vil bli gjort støytiltak for å tilfredsstille gjeldende støykrav. • Både langsgående skjerming, områdeskjermer og lokale støytiltak blir vurdert • Støy vil bli beregnet for nytt vendespor sammen med trafikken på Østfoldbanens Vestre linje. • Trafikktall i 2025 vil bli lagt til grunn

12 Støy i permanent situasjon • Støysituasjon uten vendespor og uten støyskjerming • Beregningsår: 2025 • 1,5 meter over terreng

13 Støy i permanent situasjon • Støysituasjon med vendespor, men uten støyskjerming • Beregningsår: 2025 • 1,5 meter over terreng

14 Støy i permanent situasjon • Støysituasjon med vendespor og med langsgående støyskjerm • Beregningsår: 2025 • 1,5 meter over terreng

15 Videre planprosess • Innsending av planforslag – mai 2013 • Førstegangsbehandling i plan- og byggesaksutvalget – juni 2013 • Offentlig ettersyn – 6 uker • Annengangsbehandling i plan- og byggesaksutvalget – september 2013 • Sluttbehandling i kommunestyret – oktober 2013

16 Videre planleggings- og byggeprosess for Follobanen, delprosjekt Ski • Forberedende arbeider starter 1.10.2013 • Kontrahering hovedarbeider - sommeren 2014 • Bygging av vendespor Ski sør - sommeren 2016 • Ski stasjon og Follobanen ferdig 2019

17 Annonsering 20.12.2012 • Frist for uttalelser til varselet 31. januar 2013 • Innspill sendes til heidi.jensen@norconsult.com Norconsult v/Heidi Jensen, postboks 626, 1303 Sandvika heidi.jensen@norconsult.com

18 Takk for oppmerksomheten! Mer info: www.jernbaneverket.no/follobanen


Laste ned ppt "Åpent møte 15.01.2013 Reguleringsplan Vendespor Ski sør - del av Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google