Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOLKEMØTE 4. APRIL 2011 ORIENTERING FRA FORSVARSBYGG Eiendomssjef Rune M. Røen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOLKEMØTE 4. APRIL 2011 ORIENTERING FRA FORSVARSBYGG Eiendomssjef Rune M. Røen."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOLKEMØTE 4. APRIL 2011 ORIENTERING FRA FORSVARSBYGG Eiendomssjef Rune M. Røen

2 Forsvarsbygg rolle:  Synliggjøre Forsvarets arealbruk i kommuneplanens arealdel i Bergen kommune.  Ivaretakelse av forutsigbarhet mot militære stasjoner og baser, her Haakonsvern orlogsstasjon.  Rådgiver og støttespiller i alle eiendoms, bygg og anleggssaker.

3 Passe på de eiendommene som Forsvaret bruker  innebærer for Forsvarsbygg: Sikre arealbruksrettighetene, herunder  oppdage endringer  forstå konsekvens  utarbeide strategi  kommunisere med planmyndighet  gjennomføre tiltak for formalisering

4

5 Bakgrunn for hensynssonen rundt Haakonsvern orlogsstasjon  2007: Forsvarsbygg ga på vegne av Forsvaret innsigelse til kommuneplanens arealdel i Bergen kommunes for å hindre innebygging av Haakonsvern.  2009: Forsvarsbygg utarbeidet, på oppfordring fra Fylkesmannen i Hordaland, en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analysen),som ett av flere bidrag inn i planarbeidet.  2010: Miljøverndepartementet vedtok at det må reguleres inn en sikringssone rundt Haakonsvern, men gav Bergen kommune i oppdrag å regulere dette gjennom kommuneplanens arealdel.  2011: Forsvarsbygg og Forsvaret har forsøkt å imøtekomme kommunen i et revidert innspill til ny arealdel til kommuneplanen.

6 Ikke strengere restriksjoner enn nødvendig  Utfordringen er å balansere de ulike hensynene på en god måte. En områderegulering er en god måte å gjøre dette på.  En områderegulering vil kunne nyansere mellom de ulike områdene rundt Haakonsvern bedre.  I en områdereguleringsprosess vil Forsvarsbygg, sammen med Bergen kommune, kunne gå inn og vurdere hvilke konkrete områder som er mer kritisk enn andre, og knytte bestemmelser i forhold til dette.

7 Hovedutfordringen for Forsvaret  Hovedutfordringen for Forsvaret er nye boenheter, større tilbygg i den indre sonen, samt kaier og naust i strandsonen.  Det kan også være i enkelte tilfeller nye garasjer og uthus som må forhindres fordi den har en plassering som påvirker for eksempel Forsvarets elektroniske infrastruktur.

8 Revidert innspill til ny arealdel til kommuneplanen  Forsvarsbygg og Forsvaret har forsøkt å imøtekomme kommunen i et revidert innspill til ny arealdel til kommuneplanen, datert 25. februar.  Forsvarsbygg har lagt frem mindre restriktive begrensinger, for eksempel vil vi ikke legge begrensinger på terrasser og tilbygg under 50 kvadratmeter.

9 Dialog og samarbeid  Gode løsninger for Forsvaret og sivilsamfunnet oppnås gjennom dialog og samarbeid med Bergen kommune.  Forsvarsbygg ser at det er et stort behov å lytte til innbyggerne i denne prosessen, og Forsvarsbygg mener at den beste måten å gjøre dette på er gjennom en områdereguleringsplan.  I en områdereguleringsprosess vil berørte grunneiere få mulighet til å komme med innspill.

10 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "FOLKEMØTE 4. APRIL 2011 ORIENTERING FRA FORSVARSBYGG Eiendomssjef Rune M. Røen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google