Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal Transportplan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal Transportplan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal Transportplan 2014-2023

2 Vest-Agder (mill kr) SUM Statlige midler Annen finansiering E18 Varoddbrua 750 180 570 E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset 2560 870 1690 Rv 41/451 Adkomst Kjevik 1010 250 760 E39 Skredtiltak Holmenfoss-Try 70 110 E39 Livold-Fardal 440 200 240 E39 Lindelia-Døle bru 920 410 510 E39 Udland-Oftedal 1330 450.0 3210 3530 Totalsum 7190

3 «Regjeringsnotat» KVU - Kristiansandsregionen
Konklusjonen er at videre planlegging av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen skal ta utgangspunkt i Konsept Ytre Ringveg. I den videre planlegging skal utredninger og vurderinger av omfanget av gang- og sykkeltiltak, omfanget av kollektivtiltak, bruk av restriktive tiltak for biltrafikken, samt videre utredning av andre samferdselstiltak i regionen inngå. Prioritering av statlige tiltak blir vurdert i arbeidet med NTP

4

5 Ny veg til Kjevik (NTP 2018-23)

6

7 Status ny Varoddbru. -Fire kjørefelt Reguleringsplan godkjent 2012
Ventet oppstart 2017 – kan starte før med tidligere bevilgning Statlig finansiering : mill. : mill. SUM: mill. Inkluderer blant annet: -Fire kjørefelt -Viktig del av sykkelekspressveg -Toveis kollektivfelt

8

9

10 Status Bymiljøpakkeprosjekt - 2
Gartnerløkka – Breimyrkrysset (5 km) Inne i NTP med mill i (870 stat, 1690 annen) Gartnerløkka – Meieriet -Planprogram vedtatt desember 2013 -KU med tre alternativer sendes kommunen mars 14 -Reguleringsplanforslag sendes kommunen august 14 -Vedtatt reguleringsplan februar 2015 Meieriet – Breimyrkrysset -Idefase pågår -Reguleringsplanforslag klart august 14 -Vedtatt reguleringsplan februar 2015.

11

12 Status Bymiljøpakkeprosjekt - 1
Ytre Ringveg (9 km): -Grunnlag for konsekvensutredning gjennomført -Kommunedelplan i gang, sendes kommunen medio 14 -Kommunedelplan m/KU ventes behandlet medio 15 Breimyrkrysset – Volleberg (5 km): -Konkurransegrunnlag for reg.plan klart -Reg.plan lages med KU pga endringer i KDP -Reguleringsplan sendes kommunen Vedtatt reguleringsplan tidligst medio 2015

13 «Regjeringsnotat» E30 Søgne - Ålgård

14 Planstatus E39 - 1 Volleberg – Døle bru (15 km)
Lindelia-Døle bru i NTP med 920 mill (410 stat, 510 annen) Grunnlag for konsekvensutredning gjennomført -Planprogram for KDP til Søgne kommune februar 14 -Planprogram på høring mars-april 2014 -Konkurransegrunnlag for KDP m/KU utarbeides og går til kommunal behandling våren 2015 -Kommunedelplan vedtas sommeren 2015 Døle bru – Livold (23 km) -Grunnlag for KU gjennomført -Planprogram for KDP på høring og vedtas mars 2014 -Konkurransegrunnlag for KDP m/KU utarbeides -KDP m/KU behandles i kommunen våren 2015. -Kommunedelplan ventes vedtatt sommeren 2015

15 Planstatus E39 - 2 Livold – Fardal Fardal – Udland (Handeland)
-Reguleringsplan vedtatt 2012 -Bygging av tofeltsveg med mulig utvidelse til 4 felt -Foreslått finansiert i NTP med følgende: : mill. : mill. SUM: mill. -Kan starte tidligere forutsatt finansiering Fardal – Udland (Handeland) -Kommunedelplan m/KU skal utarbeides -Statens vegvesen avventer foreløpig planoppstart : mill. (760.0 mill. stat) (570.0 mill. annen)

16 Takk for meg Johan Mjaaland


Laste ned ppt "Nasjonal Transportplan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google