Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal Transportplan 2014-2023. Vest-Agder (mill kr) 26.10.2013 SUM Statlige midler Annen finansiering 2014-20172018-20232014-2023 E18 Varoddbrua 750180570.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal Transportplan 2014-2023. Vest-Agder (mill kr) 26.10.2013 SUM Statlige midler Annen finansiering 2014-20172018-20232014-2023 E18 Varoddbrua 750180570."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal Transportplan

2 Vest-Agder (mill kr) SUM Statlige midler Annen finansiering E18 Varoddbrua E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset Rv 41/451 Adkomst Kjevik E39 Skredtiltak Holmenfoss-Try E39 Livold-Fardal E39 Lindelia-Døle bru E39 Udland-Oftedal SUM Totalsum7190

3 « Regjeringsnotat» KVU - Kristiansandsregionen Konklusjonen er at videre planlegging av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen skal ta utgangspunkt i Konsept Ytre Ringveg. I den videre planlegging skal utredninger og vurderinger av omfanget av gang- og sykkeltiltak, omfanget av kollektivtiltak, bruk av restriktive tiltak for biltrafikken, samt videre utredning av andre samferdselstiltak i regionen inngå. Prioritering av statlige tiltak blir vurdert i arbeidet med NTP

4

5 Ny veg til Kjevik (NTP )

6

7 Status ny Varoddbru. Reguleringsplan godkjent 2012 Ventet oppstart 2017 – kan starte før med tidligere bevilgning Statlig finansiering – :150.0 mill. – :570.0 mill. –SUM:750.0 mill. Inkluderer blant annet: - Fire kjørefelt -Viktig del av sykkelekspressveg -Toveis kollektivfelt

8

9

10 Status Bymiljøpakkeprosjekt - 2 Gartnerløkka – Breimyrkrysset (5 km) Inne i NTP med mill i (870 stat, 1690 annen) Gartnerløkka – Meieriet -Planprogram vedtatt desember KU med tre alternativer sendes kommunen mars 14 -Reguleringsplanforslag sendes kommunen august 14 -Vedtatt reguleringsplan februar 2015 Meieriet – Breimyrkrysset -Idefase pågår -Reguleringsplanforslag klart august 14 -Vedtatt reguleringsplan februar 2015.

11

12 Status Bymiljøpakkeprosjekt - 1 Ytre Ringveg (9 km): -Grunnlag for konsekvensutredning gjennomført -Kommunedelplan i gang, sendes kommunen medio 14 -Kommunedelplan m/KU ventes behandlet medio 15 Breimyrkrysset – Volleberg (5 km): - Grunnlag for konsekvensutredning gjennomfør t -Konkurransegrunnlag for reg.plan klart -Reg.plan lages med KU pga endringer i KDP -Reguleringsplan sendes kommunen Vedtatt reguleringsplan tidligst medio 2015

13 «Regjeringsnotat» E30 Søgne - Ålgård

14 Planstatus E Volleberg – Døle bru (15 km) Lindelia-Døle bru i NTP med 920 mill (410 stat, 510 annen) Grunnlag for konsekvensutredning gjennomført -Planprogram for KDP til Søgne kommune februar 14 -Planprogram på høring mars-april Konkurransegrunnlag for KDP m/KU utarbeides og går til kommunal behandling våren Kommunedelplan vedtas sommeren 2015 Døle bru – Livold (23 km) -Grunnlag for KU gjennomført -Planprogram for KDP på høring og vedtas mars Konkurransegrunnlag for KDP m/KU utarbeides -KDP m/KU behandles i kommunen våren Kommunedelplan ventes vedtatt sommeren 2015

15 Planstatus E Livold – Fardal -Reguleringsplan vedtatt Bygging av tofeltsveg med mulig utvidelse til 4 felt -Foreslått finansiert i NTP med følgende: :200.0 mill :240.0 mill. SUM:440.0 mill. -Kan starte tidligere forutsatt finansiering Fardal – Udland (Handeland) - Kommunedelplan m/KU skal utarbeides -Statens vegvesen avventer foreløpig planoppstart -Foreslått finansiert i NTP med følgende: : mill. (760.0 mill. stat) (570.0 mill. annen)

16 Takk for meg Johan Mjaaland


Laste ned ppt "Nasjonal Transportplan 2014-2023. Vest-Agder (mill kr) 26.10.2013 SUM Statlige midler Annen finansiering 2014-20172018-20232014-2023 E18 Varoddbrua 750180570."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google