Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal Transportplan 2014-2023. Vest-Agder (mill kr) 26.10.2013 SUM Statlige midler Annen finansiering 2014-20172018-20232014-2023 E18 Varoddbrua 750180570.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal Transportplan 2014-2023. Vest-Agder (mill kr) 26.10.2013 SUM Statlige midler Annen finansiering 2014-20172018-20232014-2023 E18 Varoddbrua 750180570."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal Transportplan 2014-2023

2 Vest-Agder (mill kr) 26.10.2013 SUM Statlige midler Annen finansiering 2014-20172018-20232014-2023 E18 Varoddbrua 750180570 E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset 25608701690 Rv 41/451 Adkomst Kjevik 1010250 760 E39 Skredtiltak Holmenfoss-Try 18070110 E39 Livold-Fardal 440200240 E39 Lindelia-Døle bru 920 410510 E39 Udland-Oftedal 1330760570 SUM450.032103530 Totalsum7190

3 « Regjeringsnotat» KVU - Kristiansandsregionen Konklusjonen er at videre planlegging av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen skal ta utgangspunkt i Konsept Ytre Ringveg. I den videre planlegging skal utredninger og vurderinger av omfanget av gang- og sykkeltiltak, omfanget av kollektivtiltak, bruk av restriktive tiltak for biltrafikken, samt videre utredning av andre samferdselstiltak i regionen inngå. Prioritering av statlige tiltak blir vurdert i arbeidet med NTP 2014-2023 26.10.2013

4

5 Ny veg til Kjevik (NTP 2018-23)

6

7 Status ny Varoddbru. Reguleringsplan godkjent 2012 Ventet oppstart 2017 – kan starte før med tidligere bevilgning Statlig finansiering –2014-2017:150.0 mill. –2018-2023:570.0 mill. –SUM:750.0 mill. Inkluderer blant annet: - Fire kjørefelt -Viktig del av sykkelekspressveg -Toveis kollektivfelt

8

9

10 Status Bymiljøpakkeprosjekt - 2 Gartnerløkka – Breimyrkrysset (5 km) Inne i NTP med 2560.0 mill i 2018-23 (870 stat, 1690 annen) Gartnerløkka – Meieriet -Planprogram vedtatt desember 2013 -KU med tre alternativer sendes kommunen mars 14 -Reguleringsplanforslag sendes kommunen august 14 -Vedtatt reguleringsplan februar 2015 Meieriet – Breimyrkrysset -Idefase pågår -Reguleringsplanforslag klart august 14 -Vedtatt reguleringsplan februar 2015.

11

12 Status Bymiljøpakkeprosjekt - 1 Ytre Ringveg (9 km): -Grunnlag for konsekvensutredning gjennomført -Kommunedelplan i gang, sendes kommunen medio 14 -Kommunedelplan m/KU ventes behandlet medio 15 Breimyrkrysset – Volleberg (5 km): - Grunnlag for konsekvensutredning gjennomfør t -Konkurransegrunnlag for reg.plan klart -Reg.plan lages med KU pga endringer i KDP -Reguleringsplan sendes kommunen 2015 -Vedtatt reguleringsplan tidligst medio 2015

13 «Regjeringsnotat» E30 Søgne - Ålgård

14 Planstatus E39 - 1 Volleberg – Døle bru (15 km) Lindelia-Døle bru i NTP med 920 mill. 2018-23 (410 stat, 510 annen) Grunnlag for konsekvensutredning gjennomført -Planprogram for KDP til Søgne kommune februar 14 -Planprogram på høring mars-april 2014 -Konkurransegrunnlag for KDP m/KU utarbeides og går til kommunal behandling våren 2015 -Kommunedelplan vedtas sommeren 2015 Døle bru – Livold (23 km) -Grunnlag for KU gjennomført -Planprogram for KDP på høring og vedtas mars 2014 -Konkurransegrunnlag for KDP m/KU utarbeides -KDP m/KU behandles i kommunen våren 2015. -Kommunedelplan ventes vedtatt sommeren 2015

15 Planstatus E39 - 2 Livold – Fardal -Reguleringsplan vedtatt 2012 -Bygging av tofeltsveg med mulig utvidelse til 4 felt -Foreslått finansiert i NTP 2014-2023 med følgende: 2014-2017:200.0 mill. 2018-2023:240.0 mill. SUM:440.0 mill. -Kan starte tidligere forutsatt finansiering Fardal – Udland (Handeland) - Kommunedelplan m/KU skal utarbeides -Statens vegvesen avventer foreløpig planoppstart -Foreslått finansiert i NTP 2014-2023 med følgende: 2018-2023:1.330.0 mill. (760.0 mill. stat) (570.0 mill. annen)

16 Takk for meg 13.02.14 Johan Mjaaland


Laste ned ppt "Nasjonal Transportplan 2014-2023. Vest-Agder (mill kr) 26.10.2013 SUM Statlige midler Annen finansiering 2014-20172018-20232014-2023 E18 Varoddbrua 750180570."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google