Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsløftet i Kongsbergregionen. MÅL 1 All dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten skal skje i elektronisk journalsystem. 2 Alle kommuner skal være.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsløftet i Kongsbergregionen. MÅL 1 All dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten skal skje i elektronisk journalsystem. 2 Alle kommuner skal være."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsløftet i Kongsbergregionen

2 MÅL 1 All dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten skal skje i elektronisk journalsystem. 2 Alle kommuner skal være tilknyttet Norsk Helsenett og følge ”Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren”. 3 Informasjonsutvekslingen mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunesektoren og samarbeidsinstanser skal i hovedsak skje elektronisk.

3 Nasjonale målsettinger: «Helhetlig pasient - og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling» «Riktig bruk av IKT kombinert med organisasjonsutvikling og sterkere fokus på samarbeid og samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål, forbedre kvaliteten på helsetjenestene og effektivisere arbeidet» (Samspill_2_0_strategiplan)

4

5 2012: Regional IKT-plattform regionale løsninger Forslag til samarbeid om IKT-drift Regional eStrategi 2010-2014 Formalisert samarbeid om IKT strategi og Utvikling (SuksIT) Bredbånd mellom kommunene 2008 Kongsbergregionens IKT-samarbeid

6 Visma Link Meldingstjener Visma Link Meldingstjener NHN Prof il 1KFR NU TN WinMed 3 1H FRNUT N Barnever n T 1111K NHFR NU K Prof il Ko m Cos dok Win Med H Felles lukket sone FamFam KH FamFam FamFam Fam TNNUFR Prof il PO KNT NURF HS Pro K RF KRR NU T H Leger Legevakt Sykehus Apotek Felles åpen sone Visma ERP N TH VUVU VUVU IB M K KH NT Regionale IKT-løsninger 2012 Prof il Ko m Prof il Ko m

7 Hvilke meldinger har vi i dag - Basismeldinger (epikriser, henvisninger, labrekvisisjoner-/svar) - PLO- meldinger i samhandling mellom pleie- og omsorg og fastleger (Elin-K) - PLO-meldinger i samhandling mellom pleie- og omsorg og helseforetak (Elin) - Meldinger for helsestasjon (Elin-H) - I tillegg rapporteringer til NAV, HELFO og SYSVAK for legevakt, helsestasjon og PLO

8 Mellom kommune og fastlege: - Orientering om tjenestetilbud - Medisinske opplysninger - Helseopplysninger til lege - Overføring av legemiddelopplysninger - Forespørsel og svar - fornying av resept - Forespørsel og svar - time - Forespørsel og svar – diagnoser for IPLOS- rapportering - Orientering om dødsfall - Avviksmelding Mellom kommune og helseforetak: Melding om innlagt pasient Innleggelsesrapport Helseopplysninger Melding om utskrivningsklar pasient Avmelding utskrivningsklar pasient Utskrivningsrapport Melding om utskrevet pasient Forespørsel og svar på forespørsel Avviksmelding PLO-meldinger:

9 Sikkerhet Norsk Helsenett Norm for informasjonssikkerhet Samtykke fra brukeren

10 «Vi må ha dette helt klart. Bedre samhandling er målet. Det må ikke være tvil om at veien er bruk av Helsenettet. Alle de viktigste elementene foreligger jo. Nå må det stilles helt klare og tydelige krav om å ta de i bruk.» Steinar Marthinsen, Viseadministrerende direktør Helse Sør-Øst, styreleder Norsk Helsenett AS


Laste ned ppt "Meldingsløftet i Kongsbergregionen. MÅL 1 All dokumentasjon i helse- og omsorgstjenesten skal skje i elektronisk journalsystem. 2 Alle kommuner skal være."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google