Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk meldingsutveksling Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkningen FUNNKe Sandnessjøen 29.05.2013 Guri Selnes, rådgiver Helse- og Omsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk meldingsutveksling Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkningen FUNNKe Sandnessjøen 29.05.2013 Guri Selnes, rådgiver Helse- og Omsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk meldingsutveksling Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkningen
FUNNKe Sandnessjøen Guri Selnes, rådgiver Helse- og Omsorg Bodø kommune

2 Bodø kommune 10 sykehjem Hjemmebaserte tjenester – 9 virksomheter
Fra 8 – 60 senger Langtidsplasser – 7 institusjoner Korttidsplasser – 2 institusjoner Rehabiliteringsplasser – 1 institusjon Hjemmebaserte tjenester – 9 virksomheter Fra 40 – 600 brukere Totalt ca 1900 brukere Rehabiliteringssenter Tildelingskontor

3 Kort historikk Oppstartsmøte med leverandør, leger, IKT og representanter fra PLO i mai 2011 Tekniske forberedelser / Installasjoner/ Test før sommerferien Opplæring 3 dager - oktober 2011 Prosjektperiode – (kort) Drift 28.nov. 2011 I dag er alle virksomhetene «på lufta» Åpen invitasjon til de som hadde lyst. Kom fram at vi måtte oppgradere Gerica Oversikt over hva krever dette av tekniske installasjoner osv.

4 Status pr i dag: Mottar og sender meldinger til 9 legekontor – 41 leger (4 legekontor gjenstår) Mottar meldinger fra NLSH Epikriser Labsvar Sender elektronisk vederlagstrekk til NAV I test med UNN og NLSH på PLO-meldinger Inn/utskriving

5 Pleie-og omsorg Gerica Legekontor WinMed WinMed 3 Visjon NLSH Dips
Fagprogram Pleie-og omsorg Gerica Legekontor WinMed WinMed 3 Visjon NLSH Dips

6 Daglig drift og rutiner
Meldingstyper PLO/Fastlege Forespørsel / Svar på forespørsel Helseopplysninger til lege Medisinske opplysninger Avviksmelding Meldingstyper NLSH/PLO Epikriser Svarrapport(labsvar) Vederlagstrekk til NAV

7 Daglig drift og rutiner
Tjenestebasert adressering Sykepleietjenesten Rehabiliteringstjenesten Legetjenesten Saksbehandlertjenesten. Meldingene som kommer inn i Gerica knyttes direkte til pasienten:

8 Daglig drift og rutiner
Tilgangene rollestyres Tilgang til bruker Tilgang til eLink Meldingstyper og tjenesteområder Ansatte med høgskole kan sende/behandle meldinger Den som sender melding har ansvaret for å sjekke at meldingen de sender kommer frem og at de får svar. Hjelpepl/omsorgsarb. har lesetilgang til meldingene

9 Daglig drift og rutiner
Overordnet rutinebeskrivelse – hvordan gjør vi dette i Bodø kommune Interne rutiner i den enkelte virksomheten Ulike rutiner i sykehjem og hjemmetjeneste. Rutiner og ansvarsavklaringer mellom PLO og IKT Startet med gjennomgang av dagens rutiner for inn/utskriving i sykehuset

10 Avtaler med legekontorene
Lager avtale med legekontorene Forutsetninger på begge sider Responstid Snarest og senest innen 3 virkedager. Erfaringen tilsier at man respondere raskere. Ved ø.hjelp må man ringe i tillegg Teknisk støtte Avvik Kontaktpersoner på legekontorene Gode rutiner også på legekontorene

11 Overvåking Meldingsansvarlige er definert i hver virksomhet. Det skal være en meldingsansvarlig på hver dagvakt og i helger. Meldingsansvarlig har det overordnede ansvar for alle «dagens» meldinger i virksomheten. Sjekke at meldingene er kommet frem Sjekke at meldinger blir behandlet innen fristen Melde fra ved feil

12 Overvåking I tillegg til de definerte meldingsansvarlige i virksomhetene: overvåkes meldingstrafikken av: systemansvarlig for Gerica en person på IKT

13 Utfordringer Vedlikehold/oppdatering av all informasjon i Gerica
Oppfølging av rutiner i virksomhetene Korrekt bruk av meldingstyper Oppfølging av ubehandlede meldinger Opplæring og support

14 Utfordringer Jobber med at vår driftsleverandør skal overvåke meldingstrafikken. Må ha gode rutiner for formidling av feil: Systemansvarlig Analysere og melde videre til legekontor eller Tieto Ser behov for en teknisk systemansvarlig på IKT i tillegg til systemansvarlig på Gerica Ulike oppgaver innen drift/overvåking Tekniske og organisatoriske utfordringer Avhengig av stabil drift

15 Inn/ut-meldinger av leger
Utfordringer Samarbeidspartnere må også følge opp og gjøre det de skal. F.eks ved oppgraderinger må de huske på å sjekke at vi fortsatt ligger inne som kom-partnere Inn/ut-meldinger av leger God og tett dialog om felles rutiner

16 Statistikk Meldingstrafikk i 2012

17 Statistikk Meldingstrafikk 2013

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Elektronisk meldingsutveksling Hvordan sikre drift og organisere meldingsovervåkningen FUNNKe Sandnessjøen 29.05.2013 Guri Selnes, rådgiver Helse- og Omsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google