Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drift og meldingsovervåking FUNNKe nettverksmøte 21. februar 2013 Ken Are Johnsen – IKT rådgiver Bjørg Strandheim – Systemansvarlig profil Mads Valleraunet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drift og meldingsovervåking FUNNKe nettverksmøte 21. februar 2013 Ken Are Johnsen – IKT rådgiver Bjørg Strandheim – Systemansvarlig profil Mads Valleraunet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drift og meldingsovervåking FUNNKe nettverksmøte 21. februar 2013 Ken Are Johnsen – IKT rådgiver Bjørg Strandheim – Systemansvarlig profil Mads Valleraunet – Prosjektleder EMU

2 Kort om Hammerfest kommune Antall innbyggere: Ca. 10 000 Legekontor 3 legekontor (13 fastleger) 1 kommunal legevakt Pleie og omsorg: Hjemmetjeneste Rus- & psykiatritjeneste Rypefjord sykehjem Rypefjord Bokollektiv Rypefjord Alderspensjonat Hammerfest Pensjonærhjem Tjenesten for funksjonshemmede (5 boenheter) Helsetjenesten: 1 helsestasjon

3 Status elektronisk meldingsutveksling Pleie og omsorg: –Hjemmesykepleien og Rus- & psykiatritjenesten sender/mottar elektroniske meldinger til/fra alle fastleger i kommunen –Sender elektroniske vederlagsmeldinger til NAV Helsestasjon: –Kommuniserer med helseforetak og alle fastleger

4 Statistikk Hammerfest kommune 4.kvartal 2012

5 Erfaringer fra vår kommune etter innføring av PLO-meldinger Kommunikasjonen stoppet opp i meldingstjener ukentlig. Flere forsøk ble gjennomført fra IT-avd uten at problemene ble løst. Hele meldingskjeden ble derfor gjennomgått på nytt. Følgende avvik ble avdekket: Feil utfylte meldinger sendt fra legene stoppet opp i meldingsserveren Dårlig rutiner for oppfølging av sendte meldinger i fagprogram

6 Erfaringer forts. Enkelte leger journalfører ikke meldinger Ingen rutiner for avviste meldinger i Profil Uklare roller mellom legene og mellom legene og IT Gamle servere som det ikke var gjennomført systematisk vedlikehold av Ingen klart definert systemansvarlig i Winmed Varierende opplæring av nye fastleger og vikarer vedr. elektronisk meldingsutveksling

7 Erfaringer forts. Manglende informasjonsflyt mellom IT og prosjektleder og IT og sluttbruker Manglende overvåkning av avviste og feilede meldinger i dips Manglende rolleavklaring vedrørende opprettelse av HER-id og buypass Mangelfull informasjon til systemansvarlig i Profil ved ansettelse av fastleger/vikarleger

8 Drift og meldingsovervåkning - Tiltak Rutiner for bestilling av HER-id og buypass Rutiner for tilgangsstyring i winmed Rutiner for opplæring av nyansatte fastleger/vikarleger Rutiner for «god informasjonsflyt» mellom IT og HOO Rutiner for informasjon som må på plass før kommunikasjon med PLO ved ansettelse av fastleger/vikarleger

9 Drift og meldingsovervåkning forts. Rutiner for håndtering av feilmeldinger knyttet til elektronisk meldingsutveksling –a)Rutiner i Profil/Winmed (fagsystemene) –b)Rutiner for overvåkning av meldingstjener Ansvar for vedlikehold av journaler i fagsystemet Profil (Tiltaksplaner, IPLOS, diagnoser, forbindelsesregister, cave, legemiddelopplysninger etc.)

10

11

12


Laste ned ppt "Drift og meldingsovervåking FUNNKe nettverksmøte 21. februar 2013 Ken Are Johnsen – IKT rådgiver Bjørg Strandheim – Systemansvarlig profil Mads Valleraunet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google