Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilot for ELIN-k fase 2 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommunal Pleie- og omsorg og sjukehus Mellom Tromsø kommune og UNN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilot for ELIN-k fase 2 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommunal Pleie- og omsorg og sjukehus Mellom Tromsø kommune og UNN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilot for ELIN-k fase 2 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommunal Pleie- og omsorg og sjukehus Mellom Tromsø kommune og UNN

2 ELIN-k nasjonalt prosjekt •Prosjekt fra Helsedirektoratet som drives av NSF og KS •KITH, lager standarder, koder, kravspesifiserer og sertifiserer •Brukerstyrt metodikk •Nasjonal ledelse Sissel Skarsgård og Annebeth Askevold •5 piloter i landet: Tromsø, Stavanger, Ahus, Sunnås og St.Olav

3 ELIN-k nasjonalt prosjekt •Elektronisk Informasjonsutveksling - kommune •Nasjonalt utviklede interaktive meldingstyper for å understøtte kommunehelsetjenestens behov for kommunikasjon med sine samarbeidsparter: •Fase 1: PLO –fastlege •Fase 2: PLO - sjukehus

4 ELIN-k nasjonalt •Mange ELIN prosjekter i Norge •ELIN •ELIN-a (adressering) seinere OSEAN •ELIN-k, fase 1, 2 osv •ELIN-s •ELIN-h

5 ELIN-k nasjonalt prosjekt •ELIN-k-prosjektet har som formål å utvikle, teste og utprøve nasjonale standardiserte meldingstyper som understøtter en elektronisk samhandling mellom pleie- og omsorgsenheter i kommunen og deres samarbeidsparter i ulike nivå av helsesektoren (fastlege og sjukehus) •Meldingene genereres, sendes og mottas mellom elektroniske pasientjournalsystem om felles pasienter via NHN. •Meldingsmodulen i Dips inneholder mulighet for sending og mottak av standardiserte meldinger av tre hovedtyper. Alle meldingene har pleiefaglig fokus.

6 Pilot ELIN-k fase 2 Utskrivingsrapport

7 ELIN-k og samarbeidsavtalen •Overordnet samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene: Ansvars- og oppgavefordeling ved innleggelse, opphold og utskriving •Ca samsvar mellom ELIN-k meldinger og det avtalen beskriver av meldinger •Noen utfordringer

8 ELIN-k fase 2 •Meldingstyper Tromsø kommune skal sende til UNN: •PLO (fag) meldinger: –Innleggelsesrapport •Dialogmeldinger : »forespørsel »svar på forespørsel »avviksmelding

9 ELIN-k fase 2 •Meldingstyper UNN skal sende til Tromsø kommune: •4 (5) Logistikkmeldinger (”automatisk” genererte meldinger): •PLO- meldinger (fagmeldinger) meldingstype med strukturert tekst hvor det også kan tillegges fritekst): - Dialogmeldinger (meldingstype hvor saken utformes med fritekst med standardiserte spørsmål som overskrift)

10 ELIN-k fase 2 •Logistikkmeldinger lages ved registrering og lagring av disse •PLO- meldinger og Dialogmeldinger oppretts som journalnotat og sendes ved godkjenning •Alle meldingene kan ses/åpnes i alle journaldokumenter journalgruppe A overføringsmeldinger

11 ELIN-k fase 2 •Innkomne og utgående meldinger er satt opp og rutes til journalgrupper for meldinger i hhv SO og PS •Skal ikke være innsyn i meldinger via korrespondanseloggen over psyk og SO •Tilganger: legges på pleiepersonalets roller, behandlere?, sekretærer?

12 ELIN-k meldinger –Melding om innlagt pas –INNLEGGELSESRAPPORT –Melding om utskrivningsklar pas –Avmelding av utskrivingsklar pas –Melding om utskrevet pasient (Levende eller død) Helseopplysninger ved søknad (x flere) Utskrivingsrapport –Forespørsel –svar på forespørsel –avviksmelding

13 Pilot ELIN-k fase 2 •Oppstartsdato: ved neste oppgradering •Pilotenheter: Alderspsykiatrisk døgnbehandling og Nevrologisk sengepost •Meldinger kun for innlagte pasienter. Foreløpig ikke funksjonalitet for meldingsutveksling rt ikke innlagte pasienter (utskrevne/polikliniske) •Eget oppsett for Innleggelsesrapport som kommer evnt FØR pas er innlagt. Ikke i piloten?

14 Pilot ELIN-k fase 2 •Adressering: •Kommunen: Tromsø kommune PLO/psyk/rehab •Dialogmeldinger etter rekvirentregisterets egennavn for PLo enheter i Tromsø kommune for eksempel Kroken sjukeheim •UNN: En adresse for innlagt pasienter UNN •Tjenestebasert adressering •Adressering etter fagfelt

15 Pilot ELIN-k fase 2 Kommune Profil

16 ELIN-k fase 2 •Meldingsutveksling skal bare være ifht pas som tilhører enheter i Tromsø kommune med kommunale tjenester og søknad om slike •Meldingene kan skrives ut på papir, ikke innlagt og utskrevet logistikkmeldinger

17 ELIN-k fase 2, arbeidsflyt •meldingslogg/korrespondanselogg •applikasjonskvittering til sluttbruker •Melding fra kommunen kommer inn til ny arbeidsgruppe i arbeidsflyten i Dips. •Ny arbeidsrutiner –Ansvar for mottak og svar –Følge opp applikasjonskvitteringer –Videresende meldinger

18 Innføring ELIN-k •Lære opp ressurspersoner i posten som lærer det videre •Brukerveiledninger/retningslinjer •Oppfølging fra Gro ved oppmøte og brukerstøtte 07022 på telefon •Prosjektet og Hn-Ikt Overvåker meldingsutvekslinga i Well Communicator

19 Prosjekt FUNNKe modell for støtte til arbeidet i kommunene ved innføring av elektronisk meldingsutveksling i PLO-tjenesten Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder

20 Formål •Bidra til hevet kvalitet og effektivitet i helsetjenesten til befolkningen i Helse Nord –Aktørene er legekontor, helsestasjoner, pleie- og omsorgstjeneste (PLO) og helseforetak •Kommunene i Troms og Ofoten –skal sammen med UNN HF bli nasjonale foregangskommuner for elektronisk samhandling mellom alle aktørene i helsesektoren •Prosjektet skal utvides til hele Region Nord

21 Viktige delmål 1)Prioriterte elektroniske meldinger er tatt i bruk i hovedsamarbeidskommunene 2)Meldingene er implementert på en slik måte at de oppleves som nyttige og kvalitetshevende for samhandlingsaktørene 3)Arbeidet skal organiseres på en måte som legger til rette for videre utbredelse utover hovedsamarbeidskommunene

22 Meldingsløftet i kommunene 2010-11 •Nasjonalt utbredelsesprogram av elektronisk meldingsutveksling –11 hovedsamarbeidskommuner fordelt på fire helseregioner –3 samarbeidskommuner til hver hovedsamarbeidskommune •I region nord er utbredelsesprogrammet organisert gjennom FUNNKe •3 hovedsamarbeidskommuner •6 samarbeidskommuner •Alle øvrige kommuner i Troms og Ofoten inviteres til å være del av et introduksjonsprogram –Bistå til forprosjekt i Finnmark og Nordland

23 Elektronisk meldingsutveksling vil bidra til bedre samhandling gjennom tilgang til relevant informasjon Legekontor Apotek Sykehus NAV henvisninger, epikriser … sykmelding resepter Konsultasjon, medisinering Oppfølging av pasienter, epikriser Pleie- og omsorg Helsestasjon

24

25 Utfordringer •Mange kommuner (88 i region nord) •Mer enn 50% er under 2000 innbyggere •Kommunene er kommet kort på dette området (jmf KS –undersøkelse 2009) •Ingen koordinerende instans •Hvordan organisere arbeidet og få med alle kommunene?

26 Kommunene i UNN HF lokalsykehusområde Ofoten regionråd Sør-Troms Midt- Troms Nord- Troms Tromsø og omland

27 FUNNKe Samspillkommuner - Introduksjonsfase Kommuner Samarbeidskommuner - iverksetting Kommune Hovedsamarbeidskommuner -bredding TromsøLenvikHarstad

28 Eks prosjekt: Video- konferanser i klinisk Arbeid Tromsø –UNN Eks: Veiled- ning kreft Pasienter Balsfjord- UNN Eks: Sonjatun DMS – UNN • Nett • Maskiner • Program • Rutiner • Support • EPJ • Meldinger • Opplæring • Organisering • Planer


Laste ned ppt "Pilot for ELIN-k fase 2 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommunal Pleie- og omsorg og sjukehus Mellom Tromsø kommune og UNN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google