Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver Helse Finnmark HF 20. september 2011

2 Formål: •Hevet kvalitet •Hevet effektivitet •Husholde godt med de knappeste ressursene (høyproduktive fagfolk)

3

4 Samhandlingsreformen

5 Helsedirektoratet: •Satsingsområder innenfor helse og IKT –Meldingsløftet i kommunene –E resept –Kjernejournal –Nasjonal helseportal – helsenorge.no –Velferdsteknologi –E-helse –mm

6 Meldingsløftet i kommunene - MIK •Elektronisk meldingsutveksling mellom –PLO-fastleger –PLO- helseforetak –Helsestasjon - helseforetak

7 Status for helseforetak i Helse Nord Fungerer: –Basismeldinger med fastleger •Henvisning, epikrise, lab, o.lig Utfordringer: –Basismeldinger til PLO •Epikrise, lab. –Basismeldinger til helsestasjoner •Epikrise –Dialogmelinger mellom HF og PLO •Inn- og utskrivningsrapporter, medikamentliste, forespørsel

8 Hovedmål FUNNKe 2011-2013 Helsetjenesten i region nord med –88 kommuner og –4 helseforetak •Skal være tilknyttet helsenettet •Skal utveksle elektroniske meldinger •FUNNKe skal dele sin kompetanse med de øvrige helseregionene

9 HOD –finansiering FUNNKe region nord 2011-2013 •Helse Nord har fått 7,5 mill pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill. •Under forutsetning av framgang i prosjektet

10 Historie FUNNKe •NST: Pilot: Troms – Ofoten 2009 –Kr 600 000 RDA midler •NST: Troms – Ofoten 2010-11 –4 mill fra Helsedirektoratet •Helse Nord: Region nord 2011-13 –22,5 mill fra HOD

11 Prosjekt FUNNKe •Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene i region nord •Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 kommuner i region nord •FUNNKe ønsker å ha med alle 88 kommuner •Helse Nord vil ha med alle fire helseforetak

12 FUNNKe 2011-13 •Regional kompetanseorganisasjon som: –Forankrer og formidler kompetanse •om iverksetting av elektronisk meldingsutveksling mellom –pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, –helsestasjoner i kommunene –spesialisthelsetjenesten –Tildeler tilskudd til helseforetak –4 mill –Tildeler tilskudd til kommuner –Kr 200 000 til samarbeidskommuner –Kr 50 000 til øvrige kommune

13 Kompetanseorganisasjonen •Driver organisasjonen, lager møteplasser, webside •Hilde Gaard, prosjektleder, NST •Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST •Gratis IKT support til alle kommuner •Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT •Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT •Deler alt om Hvordan komme i gang med kommunene •Prosjektlederne i Samarbeidskommunene – 17 stk •Deler alt av Hvordan komme i gang med HF ene •Gro Wangensteen, Samhandlingskoord. UNN HF •Lars A. Wikbo HN-IKT

14

15 Resultater •Meldingsutveksling mellom PLO – fastleger •Alta •Tromsø •Lenvik •Dyrøy •Rana

16

17 Resultater •Oppstart meldingsutveksling mellom PLO – fastleger •Tana, Kirkenes, Hammerfest •Harstad, Salangen, Gratangen, Lavangen, Kåfjord •Narvik, Vågan, Bodø, Saltdal, Vefsn? •Brønnøy?, Alstadhaug?

18 Resultater •Helsepersonell meget fornøyd •Bedre dokumentasjon •Mer effektiv tidsbruk •Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor •Sikrere medikamentdosering

19 Resultater •Meldingsutveksling mellom PLO – helseforetak – –basismeldinger og dialogmeldinger •Tromsø – UNN HF •Oppstart meldingsutveksling mellom PLO – HF –basismeldinger •Alta – H Fm HF •Lenvik, Dyrøy – UNN HF •Bodø, Saltdal – NLSH HF •Rana – HLSH HF

20

21 Resultater: Samarbeidskommuner •Finnmark –2011:Alta –2012: Hammerfest, Sør-Varanger, Tana •Troms-Ofoten –2011 Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik •Nordre Nordland –2011: Bodø, Vågan –2012: Fauske, Sortland •Helgeland –2011: Rana –2012: Brønnøy, Alstadhaug

22 | 22 Oppgaver for samarbeidskommunene Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom •PLO og legekontorene •PLO og helseforetak •Helsestasjoner og helseforetak Være motor og inspirator i egen region • Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner

23 Hvorfor et felles løft? •Lettere når flere er i lag •Fordeler mot leverandører •Bedre tilgang til veiledning •Tilgang på kompetanse fra HN –IKT 2011-13 •Tilskudd til HF og kommuner •Effektiv tjeneste – alle deltar

24 Tiltak i HF 2011-2013? •Opplæring •bruk av EPJ •Bruk av meldingsmodulen •Oppgradere IKT verktøy for kommunikasjon –Basismelinger •PLO og helsestasjon (2011) –Dialogmeldinger •PLO (2012-13?) •Fastleger (2012-13?)

25 Hva bør HF gjøre ? •Ledervedtak om oppstart •Utnevne en kontaktperson –Samarbeidspartner for FUNNKe •Gjennomgang av rutiner ved bruk av meldingsutveksling –Hva skjer ved sending av basismeldinger til kommuner? –Hva med PLO meldinger? •Opplæringsplan for helsepersonell •Deltaker Prosjekt PLO melding?

26 •WWW.telemed.no/FUNNKe


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, medisinsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google