Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi Erfaringskonferanse 15.02.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi Erfaringskonferanse 15.02.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi Erfaringskonferanse 15.02.2011

2 ”Fra visjon til virkelighet” Erfaring fra innføring av elektronisk meldingsutveksling i en stor kommune

3 Fra visjon til virkelighet S@mspill 2.0 (2008-2013) –Nasjonalt meldingsløft –ELIN-k prosjektene –Meldingsløftet i kommunen Visjon S@mspill: Helhetlig pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling

4 Fra visjon til virkelighet Elektronisk meldingsutveksling har fått eget kapittel i forslag til ny helse og omsorgslov: «Kvalitative gevinster ved elektronisk kommunikasjon av meldinger er sikkerhet for at meldingene kommer fortere frem, økt nøyaktighet i registrering av opplysninger om pasienter, økt sikkerhet i forhold til personvernet og færre feil gjennom bl.a. bedre lesbarhet for mottakeren.»

5 Fra visjon til virkelighet Utdrag forslag ny helse og omsorgslov forts: «IKT et virkemiddel for å skape forbedringer for pasienter og bidra til å utløse samfunnsmessige gevinster. ……………. De arbeidsprosesser i organisasjonen som må forandres ved overgang til elektronisk samhandling er imidlertid undervurdert. Endres ikke arbeidsprosessene, vil en i langt mindre grad kunne ta ut effektiviseringsgevinster»

6 Fra visjon til virkelighet Gevinstrealisering –Hva er det –Hvem er det for –Hvem har ansvaret –Baselinemålinger –O verdi uten fokus på endringsledelse –Ledelsen ansvar for å ta ut gevinster

7 Fra visjon til virkelighet Gevinstrealisering står og faller med oppslutning og motivasjon hos dem som skal gjøre jobben Det er menneskene, ikke en modell som ender organisasjonen og realiserer gevinstene.

8 Fra visjon til virkelighet Pilotering PLO-meldinger kommune - sykehus  Samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Drammen og Sunnaas sykehus  Oslo og Drammen samme systemleverandør  Skedsmo og Ahus gått ”foran”  God dialog med systemleverandør  2 workshop’s med alle Gerica pilotkommuner med hovedfokus på hvordan få funksjonaliteten inne i Gerica mest mulig brukervennlig

9 Fra visjon til virkelighet Bruk av samhandlingskoordinator  En suksessfaktor  Oslo, Drammen og Sunnaas ansatte hver sin samhandlingskoordinator i full stilling  Beste løsning for oss pga geografisk spredning  Lettere å komme i gang med OU- prosessen  Forståelse for meldingene  Opplæring og rutinebeskrivelse  Oppfølging alle kommunikasjonspartnere

10 Fra visjon til virkelighet ”Samhandlingskoordinator”

11 Fra visjon til virkelighet  Sunnaas spesialisert sykehus med opptaksområde i hele Helse Sør- Øst og noen landsdekkende funksjoner  Bydel Bjerke skulle være piloter  Utvidet piloten til å gjelde alle bydeler  ”Løpt og Løperfortsatt” etter for å gi opplæring  7 første meldinger til 7 ulike bydeler  Ingen av bydelene får opp volum ifht test av meldingstypene og rutiner  Understøtte med eksisterende rutiner  Ulikt hvordan bydelene takler det  Kjennskap til alle bydelene gjennom andre store utvikling og implementeringsløp

12 Fra visjon til virkelighet Mange nye ord og utrykk PKI EDI Adressekitt Komm.part App.rec Adressereg-org.nr-Her- id MIK

13 Fra visjon til virkelighet Mye armer og ben i store organisasjoner Innspill fra høyre og venstre En systemansvarlig instans

14 Fra visjon til virkelighet  Tekniske utfordringer  Mye ”venting”  ”Mange til mange” avhengigheter  Utfordrende å koordinere  Berg og dalbane  Positivt samarbeid og like blid tross utfordringer

15 Fra visjon til virkelighet  Deltagelse i MIK, meldingsløftet i kommunen  Oppstart bredding basismeldinger  Implementering mottak epikrise  Erfaring med OU- prosessen  Opplæring, rutiner, avvikshåndtering  Kjent med meldingsmodulen i Gerica  Teknisk oppsett i kommunens driftsmiljø  Registrering av kommunikasjonspartnere  Kompetanse feilsøking  Utviklingsbehov i EPJ

16 Fra visjon til virkelighet Implementering mottak epikrise  Etablere samarbeid med kommunikasjonspart (OU)  Bedre dokumentasjon i EPJ  Medisiner og diagnoser  Muligheter for å justere rutinebeskrivelse ut fra praktisk erfaring  Engasjerer legene på sykehjemmene  Erfaringer benyttes i videre arbeid med elektronisk meldingsutveksling  Fritt sykehjemsvalg en utfordring  Krever mer av sykehusene inntil alle er innrullet (både sykehjem og sykehus)

17 Mottak epikriser 2010

18 Fra visjon til virkelighet Oslo kommune = 15 mellomstore/store kommuner (26- 46 000 innbyggere pr bydel, totalt 600 000) Informasjonsarbeid Innspill fra høyre og venstre Gitt opplæring til 26 sykehjem Venter på OUS. Avd Ullevål Utvider pilotering PLO-meldingene til å gjelde Ahus og bydel Grorud Utvide til Alna og Stovner ila våren 2011

19 Fra visjon til virkelighet Det er nå det begynner og vi er ”godt i gang” ”Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling”

20 Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi Spørsmål? Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Pleie Rehabilitering Omsorg – Sentralt system - Informasjons Teknologi Erfaringskonferanse 15.02.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google