Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1 Vågan kommune Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan Styringsgruppe: Rolf G. Nicolaisen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1 Vågan kommune Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan Styringsgruppe: Rolf G. Nicolaisen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1 Vågan kommune Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan Styringsgruppe: Rolf G. Nicolaisen, Styringsgruppeleder (vertskommunen) Rådmenn, Røst Værøy, Moskenes og Flakstad

2 Felles IKT drift Vågan kommune er vertskommune for felles sensitiv driftssenter. Helpdesk –esupport@vagan.kommune.no – 75420111 (0730-15.30) Beredskapsvakt 1530-2400 ma-fr, 0700-2400 Høyhastighetsnettverk under etablering Drifter Gerica som fagsystem innen pleie og omsorg, psykiatri, habilitering for 5 kommuner i felles sensitiv driftsentral Fjerndrifter programsystem for 5 legesentre Winmed/Profdoc på lokalt plattform. Drifter fagsystem for helsestasjon både lokalt og sentralt Alle kommunene har etablert kommunikasjon på Norsk Helsenett Felles kommunikasjon mot Norsk helsenett fra 2012 Vågan kommune

3

4 Lokal pilot og regionalt prosjekt Vågan kommune etablerer vinteren 2011 en prosjektorganisasjon som har som mål å prosjektere og gjennomføre tiltak for elektronisk meldingsutveksling i løpet av de neste to årene. Prosjektet vil også få en regional dimensjon ved at det parallelt etableres et regionalt prosjekt innen IKT-samarbeidet hvor Vågan kommunes lokale prosjekt blir pilot-prosjektet i regionen Elektronisk meldingsutveksling skal sikre flyt av medisinsk informasjon som skal føre til økt kvalitet i pasientbehandlingen. Elektronisk meldingsutveksling mellom alle parter i helse og omsorgssektoren, på alle nivå, vil øke tilgangen på og kvaliteten av, nødvendig medisinsk informasjon. Slik informasjons- utveksling vil korte ned tiden fra avsender til mottaker som i seg selv vil øke kvaliteten. Økt tilgang på informasjon til rett tid vil sette personellet i stand til å øke kvaliteten og sørge for en bedre og mer effektiv behandling og pleie til den enkelte pasient.

5 Meldingsløftet/FUNNKe Prosjektbeskrivelse Prosjektet skal sørge for utbredelse av system for elektronisk informasjonsutveksling i det enkelte fagsystem, mellom kommunenes helse- og omsorgstjenester og deres samarbeidsaktører i helsesektoren. Her inngår kommunale og private legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak, helsestasjoner og NAV som samarbeidspartnere.

6 IKT og samhandlingsreformen 1.Kartlegge dagens samhandlingsparter, og sørge for at dere innfører elektronisk meldingsutveksling i noenlunde takt med disse. Se også punkt 5. 2.Tilknytning til Norsk Helsenett OK 3.For kommuner som knytter seg til Norsk Helsenett er Helsedirektoratets ”Norm for Informasjonssikkerhet” juridisk bindende. Gerica PRO støtter fullt Norm for informasjonssikkerhet sammen med Automatisk tilgangstyring i Gerica. Les mer på www.normen.nowww.normen.no 4.Kommunene trenger hvert sitt virksomhetssertifikat (også nevnt som PKI), dette er det som oftest øverste leder i kommunen som må bestille. Les mer om dette her: http://www.buypass.no/Bedrift/Produkter+og+tjenester/Buypass+Virksomhetssertifi kat http://www.buypass.no/Bedrift/Produkter+og+tjenester/Buypass+Virksomhetssertifi kat 5.Inngå avtaler med kommunikasjonsparter. Dette er ikke ment som juridiske avtaler, men mer oppsett av rutiner for kommunikasjon mellom ulike virksomheter. D.v.s. finne ut hvilke legekontor/sykehus/laboratorier/osv en ønsker å kommunisere med elektronisk, og avtale hvordan og hvor ofte utveksling av meldinger skal skje. 6.Prosjekt med installasjon og opplæring i Gerica eLink. 7.tilbudtilbud

7 Veien videre Forankring –Strategisk ledelse Vågan –Styringsgruppe regionalt (rådmenn) –Politisk (gjennom samhandlingsreformen) –Fagansvarlige i hver kommune –Tilknyttet FUNNKe og Meldingsløftet i Samhandlingsreformen

8 Prosjektplan … Kartlegging Risikoanalyse Rutiner/prosedyrer Definere innhold i pilot Velge løsning/implementering –Meldingsmotor, meldinger –Integrasjonsmoduler i fagsystem –Teste i pilot –Opplæring Regional videreføring


Laste ned ppt "Side 1 Vågan kommune Meldingsløftet/ FUNNKe prosjekt. IKT –samarbeid i Lofoten Røst, Værøy, Flakstad, Moskenes og Vågan Styringsgruppe: Rolf G. Nicolaisen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google