Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FUNNKe Meldingsutveksling, utfordringer og løsninger ved Lars-Andreas Wikbo Fauske – 28/3-2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FUNNKe Meldingsutveksling, utfordringer og løsninger ved Lars-Andreas Wikbo Fauske – 28/3-2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 FUNNKe Meldingsutveksling, utfordringer og løsninger ved Lars-Andreas Wikbo Fauske – 28/3-2012

2 Utfordringer –Juridiske utfordringer –Generelle utfordringer –Tekniske utfordringer Hvordan går vi frem?

3 Utfordringer Juridisk (http://telemed.no/juridiske-avklaringer-interkommunal-drift.4933977- 200102.html)Juridisk –Drift på tvers av kommuner –Bruk av felles EPJ Legevakt - ansette lege delstilling – En vertskommune Valg av EDI-løsning –Interkommunal løsning Krever håndtering av flere lokale partnere med egne virksomhetssertifikat Avansert håndtering av applikasjonskvitteringer –Flere fagsystem Avansert håndtering av applikasjonskvitteringer Ruting av meldinger –Leverandører: Dips (Dips Communicator) Visma (Visma Link) Communicate MediLink Ende til ende-kryptering: Tilstrekkelig med kryptering innenfor virksomhetens nettverk. Tilgangsstyring

4 Utfordringer Adressering –Adresseringskit WinMed må kjøpes Slettes ved hver oppgradering av WinMed (Bruk egne adresser) –Hva skal kommuner registrere i Adresseregisteret? Minimum 3 tjenesteadressertjenesteadresser –http://www.kith.no/upload/2860/ElektroniskeKommunikasjonsparterKo mmunen-2011-01-11.pdfhttp://www.kith.no/upload/2860/ElektroniskeKommunikasjonsparterKo mmunen-2011-01-11.pdf –Bruk Norsk Helsenett for rådgivning –Vedlikehold av AR Ldap til virksomhetssertifikat –ldap://ldap.prod.buypass.no/dc=Buypass,dc=no,CN=Buypass%20Clas s%203%20CA%201?usercertificate;binary??(&(cn=Tromsø%20Fengs el)(sn=940101808)) Virksomhetssertifikat –Hvordan bestilles dette? Pressede leverandører

5 Utfordringer Legekontor –Oppsett på legekontor Kommunene overlatt til seg selv –SystemX – Håndterer ikke PLO-meldinger –WinMed 3.0 håndterer ikke PLO-meldinger Kommune –EPJ må tas i bruk – meldinger avhengig av data –Epikriser og labsvar fra sykehus –Manglende HER-ID i Dips – kan ikke sende tjenestebasert. Drift –Overvåking/ Rutiner –Krav til elektronisk meldingsutveksling http://www.helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for- informasjonssikkerhet/dokumenter/prosessdokumenter/Documents/krav-til- elektronisk-meldingsutveksling.pdfhttp://www.helsedirektoratet.no/lover-regler/norm-for- informasjonssikkerhet/dokumenter/prosessdokumenter/Documents/krav-til- elektronisk-meldingsutveksling.pdf Leger og PLO-journalsystem

6 Hvordan går vi frem? –Bruk av FUNNKes kompetanseorganisasjon Rådgiving ved oppstart –HN-IKT – teknisk –Hovedsamarbeidskommuner – organisatorisk/ prosjekt Gjenbruk av hovedsamarbeidskommunes arbeid Teknisk bistand –Feil underveis: Meldes løpende til leverandører Løftes nasjonalt

7 Skape kommunikasjon Internt i kommune: Mellom helsepersonell og IT –Påpeke viktigheta for tverrfaglig samarbeid –Skape forståelse for hva EDI er og hvor viktig det er –Interkommunal kommunikasjon Dra nytte av andres erfaringer –Kommunikasjon mellom HN-IKT og kommunenes IT-kompetanse Sykehus og kommune –Forberede sykehus og kommune på meldinger på EDI. Rutiner Adressering etc

8 Drift HN-IKT tilbyr overvåking av kommunenes meldingstjener

9 Drift –Mulige løsninger Fjernstyre kommunenes meldingstjener Flytte meldingstjener til HN-IKT –Hvordan tilby dette til kommunene? Formell henvendelse fra kommune med ønsket driftsnivå til HN-IKT HN-IKT kan levere tjenestenivå –Drift og overvåking av EDI-applikasjon på dagtid –Drift av server, klienter, programvare på dagtid –Alt 1 eller 2 pluss beredskap –Ønsker Narvik som pilot – ser hva som er beste løsning – løsningene må testes

10

11 Felles EDI-server Konklusjon: Felles EDI-server/klient er lovlig

12 Tilgang og utlevering av opplysninger Konklusjon: Bruk av felles EPJ er ikke lov på tvers av juridiske enheter

13

14 Lars- Andreas Wikbo wikbo@hnikt.no Tlf: 761 66091


Laste ned ppt "FUNNKe Meldingsutveksling, utfordringer og løsninger ved Lars-Andreas Wikbo Fauske – 28/3-2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google