Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet
Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Stjørdal kommune: Interkommunalt samarbeid Nøtterøy kommune . Veien til elektronisk samhandling i pleie og omsorg, fase 1 Spørsmål/diskusjon Stjørdal

2 ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet
Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Stjørdal kommune: Interkommunalt samarbeid Dyrøy kommune Utfordringer for en liten kommune Spørsmål/diskusjon Tromsø

3 ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet
Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Eigersund kommune: Hvilken betydning har Samspillkommune-nettverket for å komme i gang? Flora kommune Hvordan har vi gått fram? Spørsmål/diskusjon Førde og Haugesund

4 ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet
Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Gjøvik kommune: Hvordan starte med "blanke ark og fargestifter til"? Drammen kommune Muligheter for erfaringsoverføring ved interkommunalt IKT-samarbeid. Spørsmål/diskusjon Gardermoen og Sandefjord

5 ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet
Erfaringer fra Samspillkommuneprosjektet Stjørdal kommune: Interkommunalt samarbeid Stryn kommune Samarbeid med nabokommunene Spørsmål/diskusjon Molde

6 ELIN-k-prosjektet Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS
Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS ,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund og Nasjonal IKT Prosjektgruppe Prosjektleder: Sissel Skarsgaard, NSF Delprosjektleder: Heidi Jacobsen, NST Annebeth Askevold, KITH ehelseseminar 2008

7 Overordnete mål for ELIN-k-prosjektet
Bidra til bedre og mer samhandling for å sikre pasientene helhetlige forløp helse- og omsorgkjeden. Bidra til rett informasjon til rett tid og til rett person. Være premissleverandør og samarbeidspart i forhold til IKT-leverandørene for å sikre faglig forsvarlig innhold og struktur i de elektroniske løsningene.

8 ELIN-metodikk Brukerstyrte prosjekt
Brukerne definerer og spesifiserer behovene, og er eiere og drivere av prosjektene Leverandørene utvikler løsningene Behov Løsninger

9 Utvikling skjer på bakgrunn av
”De gode samhandlingsmeldinger”: inneholder beskrivelse av anbefalinger til faglig innhold og struktur i meldingene Funksjonskrav i ELIN-k-prosjektet : Inneholder krav til funksjonalitet, arbeidsflyt og presentasjon

10 Samhandlingspartnere i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

11 Hvor vil vi hen?

12 Oversikt over informasjonsflyt mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlege

13 Retningslinjer for bruk av ELIN-k meldinger

14 Piloter i ELIN-k fase 1  Pleie- og omsorgstjenesten og fastleger
Arendal kommune Bergen kommune Sandefjord kommune Stavanger kommune Tromsø kommune Trondheim kommune Legegruppen Grandgården, Tromøy legesenter Flaktveit legesenter, Eidsvåg legesenter Legene Sentrum Vest, Solvang legesenter Legesenteret Mariero, Hinna legekontor Kroken legesenter, Kvaløysletta legekontor Midtbyen legesenter Profdoc AS Infodoc AS Acos AS TietoEnator AS Visma Unique AS

15 Piloter i ELIN-k fase 2  Pleie- og omsorgstjenesten sykehus
Stavanger kommune - Tromsø kommune - Trondheim kommune - Stavanger Universitetssykehus Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø St.Olavs Hospital DIPS AS Siemens AS Acos AS TietoEnator AS Visma Unique AS

16 To skritt frem og ett tilbake..

17 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene
ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2008 2009 2010

18 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene
ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2008 2009 2010 prosjekt 20 Samspillkommune-

19 Oppgaver i Samspillkommunenes forprosjekt
Forberedelse til elektronisk samhandling

20 Oppgaver i forprosjektet
Administrative Utarbeidelse av en prosjektplan for gjennomføring av forprosjektet. Utarbeidelse av en innledende statusrapport (teknisk infrastruktur, bruk av fagsystem, kobling til helsenettet) Utarbeide prosjektplan for gjennomføring av hovedprosjekt Utarbeidelse av en sluttrapport. Tekniske Anskaffelse av ELIN-k-løsningene Inngåelse av avtale om tilknytning til Norsk Helsenett Vurdere adresseringsnivå for kommunen (en adresse eller flere) Anskaffelse av virksomhetssertifikat

21 Oppgaver i forprosjektet
Personellmessige Planlegge omfang av opplæring for de ansatte Organisatoriske Forankring av prosjektet i egen organisasjon Lage oversikt over hvilke organisatoriske tiltak som må gjøres internt i kommunen for å kunne ta i bruk løsningene. Utarbeidelse av rutiner og avvikshåndtering for bruk av meldingene internt i kommunen Samarbeidsavtale om elektronisk samhandling Avklare retningslinjer for bruk av løsningen med samarbeidspartnere

22 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene
ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2008 2009 2010 prosjekt 20 Samspillkommune- Samspillkommune- prosjekt 30

23 Samspillkommune-prosjekt 30
30 nye kommuner Søknadsfrist Prosjektstart Samspillkommuner 20

24 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene
ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege Samspillkommuner ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus 2008 2009 2010 prosjekt 20 Samspillkommune- Samspillkommune- prosjekt 30

25 ELIN-k Elektronisk informasjonsutveksling i kommunene
ELIN-k fase 1 utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og fastlege Samspillkommuner ELIN-k fase 2: utvikling og pilotering av meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten i kommune og sykehus Samspillkommuner 2008 2009 2010 prosjekt 20 Samspillkommune- Samspillkommune- prosjekt 30

26 www.sykepleierforbundet.no sissel.skarsgaard@sykepleierforbundet.no


Laste ned ppt "ELIN-k ELIN-k prosjektet og Samspillkommune-prosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google