Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk henvisning og epikrise Heidi Jacobsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk henvisning og epikrise Heidi Jacobsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk henvisning og epikrise heidi.jacobsen@telemed.no Heidi Jacobsen

2 Disposisjon •Strategier og føringer •Beskrivelse av samhandlingskjeden •Innføringsprosesser •Utfordringer og erfaringer •Aktører •NSTs rolle

3 Nasjonale satsninger på elektronisk samarbeid •Nasjonale strategier og tiltak siden 1997 •Nå: S@mspill 2007 med visjonen ”helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid”

4 Elektronisk samarbeid for det helhetlige pasientforløp 1.God informasjonsflyt •informasjonsgrunnlag •norsk helsenett •informasjonssikkerhet •elektronisk pasientjournal •elektronisk meldingsutveksling •fagstøtte og kunnskapskilder 2.Elektronisk samarbeid med nye aktører •pasienter, brukere og pårørende •eResept og forskrivningsstøtte •kommuneprogram

5 Elektronisk meldingsutveksling Mål •Alle helseforetak skal tilby epikrise og henvisning •Standard konvolutt (ebXML) skal brukes rutinemessig •PLO-melding skal brukes mellom helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester Status •Krav fra HOD i styremøter med RHF’ene om å tilby henvisning og epikrise fra 2006/2007 •Brukerstyrt utvikling av meldinger på alle nivåer (ELIN og ELIN-k prosjektene) •Test- og godkjenning av meldinger (iht standard) settes i drift hos KITH Utfordringer • Mange ”varianter” av meldinger implementert • Avhengig av funksjonalitet i EPJ

6 Status

7 Papirbasert henvisning og epikrise EPJ PAS LegekontorSykehus Henvisning Epikrise

8

9 Elektronisk utveksling EPJ PAS EDI Meldings utveksler Meldings utveksler LegekontorSykehus Helsenettet 2-3 g pr dag Hvert 10. min.

10 Ansvarlige aktører EPJ PAS EDI Meldings utveksler Meldings utveksler LegekontorSykehus Lege Kontorpersonell Lege Kontorpersonell Sykepleiere IT-avdeling

11 Innføre elektronisk henvisning •Tekniske tilpasninger •Arbeidsrutiner •Opplæring •Samarbeid med legekontorene

12 Prosjekt •Forankret i ledelsen •Etablere prosjektgruppe •Planlegge og organisere tiltak •Bestå av: –Leger –Kontorpersonell –IT-personell –Sykepleiere –Administrasjon

13 Kartlegge dagens rutiner •Hvordan er rutinene for papirbasert henvisning? •Hvem gjør hva?

14 Utarbeide nye rutiner •Hvem skal ha tilgang til innkomne henvisninger? •Hvem og hvordan håndteres den videre? •Et felles mottak eller mottak på hver avdeling/seksjon? •Må det ryddes i andre registrer/lister?

15 Opplæring/Support •Opplæring fra leverandør •Intern opplæring •Intern support •Superbrukere •Interesserte brukere

16 Legekontor •Installasjon/oppgradering av programvare •Opplæring •Adresseliste •Hvem gjør dette? •Hva kan sykehuset tilby?

17 Kontakt med legekontor •Det anbefales å etablere god kontakt mellom sykehus og allmennpraksis. •Kontaktperson på alle legekontorene •Telefonnummer til legekontoret som ikke er det pasienten bruker •Telefonnummer og kontaktperson på sykehuset for legekontorene

18 Rutiner for elektronisk og papirbasert •Motta/sende både papir og elektronisk •Scanne papirhenvisninger

19 Ø-hjelp •Rutiner for ø-hjelp henvisninger •Pasienten kommer før elektronisk ø- hjelp henvisning

20 Manglende fødselsnummer •Nyfødte, asylsøkere, turister… •Rutiner for mottak av elektroniske henvisninger uten fullstendig fødselsnummer

21 Bruk av henvisning til forespørsel •Primærlegene benytter henvisningsfunksjonen til å sende forespørsler •Rutiner for håndtering av forespørsler

22 Vedlegg til henvisninger •Spirometri, ultralyd, ekg, bilder, video •Behov for å sende tilleggsinformasjon elektronisk med meldingene •Prosjekt Meldinger med vedlegg

23 Tilhørende meldinger •Brev om vurdert henvisning •Røntgenrekvisisjon •Applikasjonskvittering

24 Applikasjonskvitteringer •Kvittering ut fra epj på sykehuset •Kvittering fra epj på legekontor •Rutiner for applikasjonskvittering på sykehus •Hvem sjekker? •Hva gjøres når det er feil?

25 Adresseregister EPJ PAS EDI Meldings utveksler Meldings utveksler LegekontorSykehus Helsenettet HER

26 Når feil oppstår •Hvor er feilen? •Hva er årsaken? •Hvilke rutiner skal det være for avvikshåndtering? •Hvem melder man feilen til? •Helsenettet, leverandørene, meldingshjelp@kith.no

27 Aktørene •Sykehus •Legekontor •Helsenett •Journalleverandørene •Kommunikasjonsleverandørene •KITH •ELIN-prosjektet

28 Leverandører EPJ PAS EDI Meldings utveksler Meldings utveksler LegekontorSykehus •TietoEnator – IMX/Infomedics •DIPS – DIPS •Siemens - Doculive •Visma Unique – Visma Link •Well Diagnostics – Well Communicator •Communicate Norge – AmTrix/IMB

29 Leverandører EPJ PAS EDI Meldings utveksler Meldings utveksler LegekontorSykehus •Infodoc - Infodoc •Profdoc – Winmed •Profdoc - Vision •Hove Medical Systems – SystemX •Visma Unique – Visma Link •Well Diagnostics – Well Communicator •MediLink - Medilink

30 KITH, ELIN-prosjektet EPJ PAS EDI Meldings utveksler Meldings utveksler LegekontorSykehus KITH Standarder på melding, samhandlingsarkitektur ELIN-prosjektet funksjonskrav, innholdskrav

31 NSTs rolle •Nasjonalt kompetansesenter som bidrar med: –Rådgivning –Forskning –Prosjektledelse/ koordinator –Bindeledd mellom industri, leverandører og helsetjeneste

32 Forskningsprosjekter •Organisasjons- og arbeidsmessige erfaringer •Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning •Doktorgrad om Samhandling mellom sykehus og legekontor •Evaluering av test og piloteringsfasen i prosjektet Elektronisk Samhandling •Lønnsomhetsanalyse

33 Hva NST kan bidra med. •Rådgiving, veiledning •Deltakelse i møter/seminarer/workshop •Svare på henvendelser på telefon eller epost •Formidle kunnskaper og resultater om elektronisk samhandling på www.telemed.no www.telemed.no


Laste ned ppt "Elektronisk henvisning og epikrise Heidi Jacobsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google