Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjerringsundet Ny veg mellom Otrøy og gossen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjerringsundet Ny veg mellom Otrøy og gossen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjerringsundet Ny veg mellom Otrøy og gossen

2 Møreaksen - Framtidig vegsystem
Ny vegforbindelse mellom Otrøy og Gossen Ny hengebru over Julsundet Ny tunnel under Romsdalsfjorden

3 Historikk - Planstatus
Konseptvalgutredning for Ålesund – Bergsøya utarbeidet med Møreaksen som anbefalt konsept Ekstern kvalitetssikring (KS1) i 2012 – kommer til samme konklusjon Regjeringsbeslutning våren 2013 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Møreaksen utarbeidet i 2013 og vedtatt i de fire kommunene Reguleringsplan for nye veg mellom Otrøy og Gossen under oppstart – Forventet vedtak i løpet av Kommunal behandling 2016

4 Reguleringsplan – viktige aktiviteter
Sjøbunnskartlegging, geotekniske og geologiske undersøkelser Strøm, vind og bølgemålinger Kreativ fase Forprosjekt for alle brukonstruksjoner Detaljering og optimalisering av veglinjene Kostnadsoverslag – Nøyaktighet +/- 10 % Utarbeidelse av detaljtegninger, reguleringsplankart, bestemmelser og beskrivelse ROS-analyse og Ytre-miljø-plan

5 Forslag til Styringsgruppe for reguleringsplanarbeidet
Representant fra Aukra kommune Midsund kommune Kjerringsundet AS Statens vegvesen Konsulent

6 Delstrekninger Aukratangen – Aukra sentrum 2,5 km 7,5 meter vegbredde + GS-veg Sundsbøen – Aukratangen 6 km 7,5 meter vegbredde + GS-veg Nautneset – Sundsbøen 2 km 8,5 meter vegbredde + GS-veg Ny E39

7 Fem sund skal krysses med bruer eller fyllinger
Det er gjort foreløpige vurderinger for hvert sund i kommunedelplanen Dette skal vurderes på nytt i forbindelse med reguleringsplanen Flatholmen – Kjerringholmen Steinfylling 100 m + kort bru Kjerringsundet Hengebru/ flytebru? 720 m Bollholmsundet Fritt frambyggbru 390 m/ alternativt skråstagbru? Flatholmsundet Fritt frambyggbru 200 m Sundsbøen – Bollholmen Steinfylling 200 m + kort bru

8 finansieringsutfordringer
Foreløpig kostnadsanslag: 2,3 mrd +/-40 % (1,4 – 3,2 mrd) inkl. mva. Mer detaljert kostnadsoverslag vil bli utarbeidet som del av reguleringsplanen (+/- 10 %) Normale finansieringskilder er fylkesvegmidler, bompenger, ferjeavløsningsmidler, kommunale tilskudd Andre prosjekter vil legge beslag på fylkevegbevilgningene i mange år framover Forskuttering er derfor nødvendig dersom prosjektet skal realiseres i overskuelig framtid.

9 Mulig finansieringsplan

10 Kommunestyrene I Midsund og Aukra har gjort følgende vedtak:
“Det vert etablert et veiselskap, Kjerringsundet AS, med formål å utarbeide ny fylkesveg Gossa – Otrøy I tråd med vedtatt kommunedelplan for området, utarbeide finansieringsgrunnlag for utbygging, samt sørge for realisering av utbyggingen. Aukra kommune sørger for etablering av selskapet.”

11 Selskapets rolle: Fase 1: Utarbeide reguleringsplaner, kostnadskalkyler, plan for fullfinansiering, arbeid for å få prosjektet opp i fylkeskommunens prioritering, og utarbeidelse av bompengesøknad Fase 2: Tilrettelegge faktisk finansiering i henhold til fullfinansieringsplanen Fase 3: Innkreving av bompenger

12 Selskapet Kjerringsundet AS ble stiftet 27. juni 2014
Aksjonærer: Midsund og Aukra kommune (1,5 mill hver) Molde kommune ( ) Aukra og Midsund næringsforum ( hver) Samlet aksjekapital: 3,2 mill. kroner Styre: 5 medlemmer Administrasjon: Selskapet har inngått avtale med Samspleis AS om å administrere selskapet


Laste ned ppt "Kjerringsundet Ny veg mellom Otrøy og gossen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google