Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KJERRINGSUNDET NY VEG MELLOM OTRØY OG GOSSEN. MØREAKSEN - FRAMTIDIG VEGSYSTEM 2 Ny tunnel under Romsdalsfjorden Ny hengebru over Julsundet Ny vegforbindelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KJERRINGSUNDET NY VEG MELLOM OTRØY OG GOSSEN. MØREAKSEN - FRAMTIDIG VEGSYSTEM 2 Ny tunnel under Romsdalsfjorden Ny hengebru over Julsundet Ny vegforbindelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 KJERRINGSUNDET NY VEG MELLOM OTRØY OG GOSSEN

2 MØREAKSEN - FRAMTIDIG VEGSYSTEM 2 Ny tunnel under Romsdalsfjorden Ny hengebru over Julsundet Ny vegforbindelse mellom Otrøy og Gossen

3 HISTORIKK - PLANSTATUS Konseptvalgutredning for Ålesund – Bergsøya utarbeidet 2011 med Møreaksen som anbefalt konsept Ekstern kvalitetssikring (KS1) i 2012 – kommer til samme konklusjon Regjeringsbeslutning våren 2013 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Møreaksen utarbeidet i 2013 og vedtatt i de fire kommunene Reguleringsplan for nye veg mellom Otrøy og Gossen under oppstart – Forventet vedtak i løpet av 2015. Kommunal behandling 2016

4 REGULERINGSPLAN – VIKTIGE AKTIVITETER Sjøbunnskartlegging, geotekniske og geologiske undersøkelser Strøm, vind og bølgemålinger Kreativ fase Forprosjekt for alle brukonstruksjoner Detaljering og optimalisering av veglinjene Kostnadsoverslag – Nøyaktighet +/- 10 % Utarbeidelse av detaljtegninger, reguleringsplankart, bestemmelser og beskrivelse ROS-analyse og Ytre-miljø-plan 4

5 FORSLAG TIL STYRINGSGRUPPE FOR REGULERINGSPLANARBEIDET Representant fra Aukra kommune Midsund kommune Kjerringsundet AS Statens vegvesen Konsulent 5

6 DELSTREKNINGER 6 Nautneset – Sundsbøen 2 km 8,5 meter vegbredde + GS-veg Sundsbøen – Aukratangen 6 km 7,5 meter vegbredde + GS-veg Aukratangen – Aukra sentrum 2,5 km 7,5 meter vegbredde + GS-veg Ny E39

7 7 Sundsbøen – Bollholmen Steinfylling 200 m + kort bru Bollholmsundet Fritt frambyggbru 390 m/ alternativt skråstagbru? FEM SUND SKAL KRYSSES MED BRUER ELLER FYLLINGER Flatholmsundet Fritt frambyggbru 200 m Kjerringsundet Hengebru/ flytebru? 720 m Flatholmen – Kjerringholmen Steinfylling 100 m + kort bru Det er gjort foreløpige vurderinger for hvert sund i kommunedelplanen Dette skal vurderes på nytt i forbindelse med reguleringsplanen

8 FINANSIERINGSUTFORDRINGER 8 Foreløpig kostnadsanslag: 2,3 mrd +/-40 % (1,4 – 3,2 mrd) inkl. mva. Mer detaljert kostnadsoverslag vil bli utarbeidet som del av reguleringsplanen (+/- 10 %) Normale finansieringskilder er fylkesvegmidler, bompenger, ferjeavløsningsmidler, kommunale tilskudd Andre prosjekter vil legge beslag på fylkevegbevilgningene i mange år framover Forskuttering er derfor nødvendig dersom prosjektet skal realiseres i overskuelig framtid.

9 MULIG FINANSIERINGSPLAN 9

10 KOMMUNESTYRENE I MIDSUND OG AUKRA HAR GJORT FØLGENDE VEDTAK: “Det vert etablert et veiselskap, Kjerringsundet AS, med formål å utarbeide ny fylkesveg Gossa – Otrøy I tråd med vedtatt kommunedelplan for området, utarbeide finansieringsgrunnlag for utbygging, samt sørge for realisering av utbyggingen. Aukra kommune sørger for etablering av selskapet.” 10

11 SELSKAPETS ROLLE: Fase 1: Utarbeide reguleringsplaner, kostnadskalkyler, plan for fullfinansiering, arbeid for å få prosjektet opp i fylkeskommunens prioritering, og utarbeidelse av bompengesøknad Fase 2: Tilrettelegge faktisk finansiering i henhold til fullfinansieringsplanen Fase 3: Innkreving av bompenger 11

12 SELSKAPET KJERRINGSUNDET AS BLE STIFTET 27. JUNI 2014 Aksjonærer: Midsund og Aukra kommune (1,5 mill hver) Molde kommune (100 000) Aukra og Midsund næringsforum (50 000 hver) Samlet aksjekapital: 3,2 mill. kroner Styre: 5 medlemmer Administrasjon: Selskapet har inngått avtale med Samspleis AS om å administrere selskapet 12


Laste ned ppt "KJERRINGSUNDET NY VEG MELLOM OTRØY OG GOSSEN. MØREAKSEN - FRAMTIDIG VEGSYSTEM 2 Ny tunnel under Romsdalsfjorden Ny hengebru over Julsundet Ny vegforbindelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google