Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fv. 108 Tangebekken-Skjærhalden - tiltak for myke trafikanter Åpent møte Hvaler rådhus 11. desember 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fv. 108 Tangebekken-Skjærhalden - tiltak for myke trafikanter Åpent møte Hvaler rådhus 11. desember 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fv. 108 Tangebekken-Skjærhalden - tiltak for myke trafikanter Åpent møte Hvaler rådhus 11. desember 2012

2 Fv. 108 Tangebekken-Skjærhalden Reguleringsplanen ble behandlet i utvalg for miljø og teknikk (UMT) 31.10.2012 Vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn Frist for innspill/uttalelser til plan: 31.12.2012 Innspill sendes Hvaler kommune

3 Litt kort om prosjektet Tiltak for myke trafikanter (gang- og sykkelveg/fortau) mellom Tangebekken og Skjærhalden 1,8 km gang- og sykkelveg/200 meter fortau + busslommer Kurveutretting i sving ved Brimnes Ensidig tiltak, sør for vegen (på sjøsiden) Ny busslomme i retning Bølingshavn Oppgradering av flere busslommer til universell utforming Kostnadsberegnet til 22 millioner

4 Reguleringsplanen I - strekning Tangebekken-Hvaler resort

5 Reguleringsplanen II - strekning Hvaler resort-prestegården

6 Reguleringsplanen III - strekning prestegården-Hvaler rådhus

7 Reguleringsplanen IV - strekning Skjærhalden sentrum

8 Planprosess videre Innspill mottas og behandles etter 26.12.2012 Plan rettes ev. opp etter innspill Sendes kommunen for 2. gangs behandling i UMT Vedtak på plan innen sommeren 2013 Godkjent reguleringsplan foreligger Midler i budsjett foreligger Statens vegvesen utarbeider byggeplaner Prosess med grunnerverv igangsettes Oppstart bygging er planlagt tidligst 2014

9 Grunnerverv I Statens vegvesen tar kontakt med grunneier, enten muntlig eller skriftlig, for å starte grunnervervet. Alternativ A Det inngås avtale om avståelsen (kjøpekontrakt) Såkalte «minnelige avtaler» utarbeides – det er enighet mellom partene i forhold til avståelse av grunn og erstatning

10 Grunnerverv II Alternativ B Det inngås avtale om at erstatning skal fastsettes ved skjønn (arbeidstillatelse) Det er enighet mellom parter om at tiltaket kan igangsettes. Statens vegvesen setter i gang arbeidet med bygging, erstatningssum avgjøres i etterkant.

11 Grunnerverv III Alternativ C Areal og rettigheter blir ervervet ved ekspropriasjon og erstatning blir fastsatt ved skjønn (rettsinstans) Statens vegvesen dekker grunneiers utgifter til advokat ved ekspropriasjon. Det forutsettes at flere grunneiere går sammen om en advokat. Eventuelle utgifter til advokat i forkant av vedtatt reguleringsplan dekkes ikke av Statens vegvesen.


Laste ned ppt "Fv. 108 Tangebekken-Skjærhalden - tiltak for myke trafikanter Åpent møte Hvaler rådhus 11. desember 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google