Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige transportutfordringer i Ringeriksregionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige transportutfordringer i Ringeriksregionen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige transportutfordringer i Ringeriksregionen
Felles gruppeledermøte Hole/Ringerike Innspill fra Roar Hammerstad

2 Jevnaker Hønefoss Vik 50km Drammen

3 E 16 Sandvika - Hønefoss

4 E 16 Sandvika - Hønefoss Kjørbo – Wøyen
Bygges ut til 4 felt i denne NTP-perioden. Finansiering Oslopakke 3

5 E 16 Sandvika - Hønefoss Wøyen – Bjørum Ferdig utbygd 4 felt.
Åpnet mai 2009 Fungerer godt

6 E 16 Sandvika - Hønefoss Bjørum – Skaret
Prioritert i NTP (14-19) under forutsetning av bompengeløsning. Kommunedelplaner for ny 4-feltsvei vedtatt i Bærum og Hole Bompengeutredning påbegynt. Møte i Akershus f.k d.å. Oppstart reguleringsplan tidlig i 2011. Regionen forventer: Bompengeselskap må opprettes nå. 50% bompengefinansiering. Byggestart 2014.

7 E 16 Sandvika - Hønefoss Skaret – Hønefoss
NTP: Planer og vurdering av finansieringsløsninger Planmidler i perioden Felles kommunedelplanarbeid for 4-felts veg restartet i Hole og Ringerike våren 2010. Planprogram med KU på offentlig høring nå. Høringsfrist: 1. oktober. Kommunestyrevedtak i Hole og Ringerike før jul i år. VIKTIG: Likelydende vedtak i begge kommunestyrene sikrer god framdrift. Regionen forventer: Prosjektet må inn i NTP for 50% bompengefinansiering Bompengeselskap opprettes

8 E 16 Sandvika - Hønefoss Forslag til
Planprogram med KU for strekningen Skaret - Hønefoss er på høring nå Mange alternativer i 4 hovedkorridorer Noen er mer realistiske enn andre Kommunene må jobbe for lokal enighet Nå er vi nærmere målet enn noen gang ! …men det er fortsatt langt igjen

9 Ringeriksbanen KVU 2008 viser at det er behov for både Ringeriksbanen og 4-felts E16 NTP: Planmidler mot slutten av perioden – 2017/18/19 Høyhastighetsutredningen (ferdig i løpet av året). Alliansebygging pågår med hallingene og Forum nye Bergensbanen Ved neste NTP-revisjon forventer regionen: - mer planmidler - investeringsmidler for oppstart av anleggsarbeidet - er det mulig å starte planleggingen tidligere ? Ringeriksbanen vil innebære mange muligheter, men også store utfordringer for lokalsamfunnet.

10 Rv 35 KVU - igangsatt - Hokksund – Hønefoss – Jevnaker – Gardermoen Nymoen – Eggemoen - ikke omtalt i NTP - ingen planavklaring - viktig for Hønefoss - næringsutvikling på Eggemoen - og for trafikken mot Gardermoen - behov for å komme videre, kommunedelplan Jevnaker – Olimb - ligger i NTP - traseavklaringer høsten 2010

11 Rv 7 Ramsrud – Kjelsbergsvingene - ferdig 2011 Sokna – Ørgenvika - anleggsstart ferdig et godt eksempel på at kommunenes og fylkeskommunens engasjement virker

12 Andre riksveier/ fylkesveier
Generelt: Stort behov for vedlikehold og oppgradering Fv 158 Gussgården – Helgelandsmoen Gang/sykkelvei Badeanlegg åpner 10. oktober Rv 241 Norderhov – Klekken Kraftig trafikkøkning de siste årene (Gardermoen) Behov for breddeutvidelse, forsterkning, gang/sykkelvei

13 Ringerikspakka framlegges 29.09.d.å. i Fylkeshuset
Hønefoss og Ringerikspakka Regionen har formidlet at vi har store forventninger til Buskerud fylkeskommune Ringerikspakka framlegges d.å. i Fylkeshuset Alt henger sammen med alt. Sett fra lokalsamfunnet må en pakke omfatte og henge sammen med Overordnet veinett Kommunestyrets valgte hovedtrafikkløsning for Hønefoss Sykkelby-satsingen Gode løsninger for kollektivtransport

14 Bompengeselskap må opprettes nå. Møte 29.09.d.å. i Akershus f.k.
Oppsummering E 16 Bompengeselskap må opprettes nå. Møte d.å. i Akershus f.k. Byggestart for Bjørum – Skaret i 2014 forutsetter oppstart regulering tidlig i 2011. Skaret – Hønefoss må inn i NTP med byggestart tidlig i perioden 2014 –19. Ringeriksbanen Regionen ønsker også Ringeriksbanen Ved neste NTP-revisjon Mer planmidler Investeringsmidler til oppstart Er det mulig å starte planarbeidet tidligere?

15 Oppsummering (2) Rv 35 Nymoen-Eggemoen Jevnaker – Olimb Rv 7
Viktig for Hønefoss og for næringsutvikling i regionen. Behov for å komme videre. NTP-omtale og planavklaring. Jevnaker – Olimb Ligger i NTP. Forutsetter traseavklaring. Rv 7 Ramsrudhellinga og Sokna-Ørgenvika er i rute.

16 Riksveier og fylkesveier Vedlikehold og oppgradering
Oppsummering (3) Riksveier og fylkesveier Vedlikehold og oppgradering Fv 158 Botilrud – Helgelandsmoen. Gang/sykkelvei. Rv 241 Norderhov – Klekken. Gang/sykkelvei, breddeutvidelse, forsterkning. Hønefoss og Ringerikspakka Forventninger fra regionen Helhet og sammenheng: Overordnet veinett Kommunestyrets valgte hovedtrafikkløsning for Hønefoss Sykkelby-satsing Gode løsninger for kollektivtransport.

17 Ringerike utvikling AS - Formål
Selskapet skal sørge for aktiv og målrettet innsats om konkrete tiltak som skal bidra til å øke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed også bidra til økonomisk bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling. Det er definert følgende fem satsingsområder: Næringsutvikling, herunder HiTec Eggemoen Bio Ringerike Samferdsel og kommunikasjon Utdanning og kompetanseheving By- og tettstedsutvikling


Laste ned ppt "Viktige transportutfordringer i Ringeriksregionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google