Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hamar Energi Holding AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hamar Energi Holding AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hamar Energi Holding AS
Hamar kommunestyre 8.februar 2012 Styreleder Anne-Lise Bakken Daglig leder David Armann Syversen

2 Hamar energi Holding AS
Stiftet Eies 100 % av Hamar kommune Eier 22,07 % av Eidsiva energi AS

3 Styret og ledelse Anne-Lise Bakken, styreleder Solveig Seem, nestleder
Helge Hafsahl Karset Tom Lien Carsten Neraal David Armann Syversen, daglig leder Trond Iver Skattum Rita Kristiansen

4 Styringsdokumenter Eierprinsipper for Hamar kommune
Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse for HeH AS Vedtektene Finansstrategi Aksjonæravtale Eidsiva Instrukser for styret og daglig leder Årsplan for selskapet

5 Eierstyring og selskapsledelse
Bygger på aksjeloven, Hamar kommunes eierprinsipper og selskapets vedtekter Forvalte kommunens eierinteresser i energibransjen Gjennom eierskap og engasjement skal HeH ha krav om avkastning som er minst like god som alternative plasseringer med tilsvarende risiko

6 Eierstyring og selskapsledelse II
Gi et forutsigbart og solid årlig utbytte for Hamar kommune Avkastningen skal bygge opp under kommunens visjon og satsingsområder Styrke eierinnflytelsen i Eidsiva Energi

7 Utøvelse av eierskapet
Styremøter Bedriftsforsamling Eidsiva Eiermøter Generalforsamling Kontakt og dialog

8 Vedtektene § 3 Selskapets virksomhet er å eie aksjer, forestå kapitalforvaltning, herunder yte finansiering til selskaper som forestår samfunnsviktige oppgaver og garantere for slike forpliktelser, samt annet som står i forbindelse med dette.

9 Årsplan 2011 Større fokus på finansforvaltningen
Redusere selskapets garantiansvar i Briskebyselskapene Aktiv eier i Eidsiva på vegne av Hamar kommune Bedre kvaliteten og kompetansen i selskapet Gi informasjon om selskapet og bransjen minst 2 ganger i året til Hamar formannskap

10 Aksjonæravtale Eidsiva
Ny avtale 1.juli 2011 Forpliktet til å eie nåværende A-aksjer fram t.o.m Konverteringsplikten Avtale om ansvarlig lån mellom aksjonær og selskapet (2026)

11 Finansstrategi Gjelder for den delen av kapitalen som ikke er plassert i EE aksjer. Forvaltning av kortsiktig likviditet (inkl. neste utbytteutbetaling til HK) og langsiktig likviditet. Kort: Sikre alle forpliktelser og bedre avkastning enn bank. Lang: Bedre enn sammenlignbar indeks, kontrollert risiko.

12 Regnskap 2011 (foreløpig) Inntekter: Provisjon fra garantier: 1,7 mill
Personalkostn: ,- Fremmede tjenester: (adv) ,3 mill Andre kostn ,- Renteinntekter; ,5 mill Rentekostnader HK: ,8 mill Utbytte Eidsiva: mill

13 Balanse 2011 (foreløpig) Eidisva aksjer 871 mill Lån 18 mill
Bank mill Aksjekapital mill Overkursfond mill Annen EK mill Årets res mill

14 Engasjementsoversikt
Garanti BG (118 mill) rest 12,95 mill Garanti BE1 (65 mill) rest 64,14 mill Lån HSA/BE1 rest 11 mill Ansv. lån HamKam rest mill Ansvarlig lån Eidsiva Energi mill

15 Videre planer HeH Ekstraordinær generalforsamling 7. mars :
Ekstraordinært utbytte HK: 13 mill. Nedsettelse av overkursfondet, avtale mellom HK og HeH om det ansvarlige lånet i Eidsiva. Ordinær generalforsamling 6. juni: Godkjenning av regnskap og utbytte for 2011.


Laste ned ppt "Hamar Energi Holding AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google